نویسندگان جشنواره پنجمسیّد لطف الله جلالی

  AWT IMAGE  جلالی، سیّد لطف اللّه(1354-)


دانش آموخته تحصیلات حوزوی و کارشناسی ارشد دین شناسی.معرفی

  • سوابق اجرایی و علمی: تدریس در دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه قم، مرکز جامعۀ الزهراء، مدرسۀ عالی امام خمینی(ره)،
  • مدیر بخش ترجمۀ موسسۀ شیعه­شناسی قم،
  • محقق حوزۀ ادیان و عرفان و کلام.

آثار: تألیف کتاب­های تاریخ و عقاید ماتریدیه، تجربه­های عرفانی و اندیشه­های کلامی رضی­الدین علی­بن­طاووس و نگارش مقالاتی در موضوع ادیان و...