نویسندگان جشنواره پنجمعلی نقی خدایاری

  AWT IMAGE  خدایاری، علی نقی (1351-)


دانش آموخته کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران و دکتری علوم قرآن و حدیث از دانشگاه امام صادق(ع).معرفی

سوابق اجرایی و علمی: عضویت در گروه کلام و عقاید مرکز تحقیقات دارالحدیث قم (به مدت هشت سال)، همکاری با دایرۀالمعارف قرآن کریم (مرکز فرهنگ و معارف قرآن)، همکاری با بخش کلام واحد احیاء تراث پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تدریس در دانشگاه­های اصول دین و علوم قرآنی و بنیاد نهج­البلاغه و عضویت در گروه هیئت علمی حوزۀ شیعه­شناسی مرکز جهانی علوم اسلامی.


آثار: تألیف تاریخ حدیث شیعه در سده­های هشتم و نهم هجری، تألیف مأخذ­یابی احادیث جامع­الاسرار، ترجمه و همکاری در تألیف دانشنامۀ عقاید اسلامی ج 5 و 6، ترجمه نگاهی به علوم قرآنی و تألیف پانزده مقاله که مهم­ترین آنها عبارت است از: قرآن­شناسی امیرمؤمنان(ع) منتشر شده در دانشنامۀ جهان اسلام، اعجاز معارفی و هدایتی قرآن و...