دوازدهمین دورهبرگزیدگان و شایستگان تقدیر

 AWT IMAGE نام: مظفر چشمه سهرابی

عنوان مقاله: تأملی بر سهم مؤلف در نگارش کتاب‌‌های تألیفی: موردپژوهی کتاب مدیریت ارتباطات برای کتابداران و متخصصان اطلاع‌‌رسانی

گروه: کلیات و اطلاع رسانی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام:سید محمدتقی موحدابطحی

عنوان مقاله:  تحلیل نظریه های علم دینی وآزمون الگوی حکمی- اجتهادی در تولید علوم انسانی

گروه: فلسفه، کلام و عرفان -  فلسفه اسلامی

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام:  علی صفری آق قلعه

عنوان مقاله: نقدی بر چاپ تازۀ التنویر فی الطب

گروه: میراث پــــــــــژوهی

رتبه:  شایسته تقدیر


AWT IMAGE  نام: مهدی رحیم پور

عنوان مقاله: نقدی بر تصحیح تازۀ خزانۀ‌ عامره

گروه: میراث پــــــــــژوهی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: حمید عطائی نظری

عنوان مقاله: از شمس ­الدین کشی تا ابن رُشد شیعی!، بررسی کتاب شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی

گروه: فلسفه، کلام و عرفان -  کلام

رتبه: شایسته تقدیر


AWT IMAGE نام: بهنام اکبری

عنوان مقاله: خاستگاه های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی

گروه: فلسفه، کلام و عرفان -  کلام

رتبه: شایسته تقدیر             


 AWT IMAGE نام: راضیه مظفری

عنوان مقاله: بررسی و نقد مبانی قرآنی احمد صبحی منصور در انحصار منبعیت قرآن با تأکید بر کتاب القرآن و کفی مصدر التشریع الاسلام

گروه: دین-  علوم قرآنی و حدیث

رتبه: شایسته تقدیر


AWT IMAGE  نام: مجید معارف

عنوان مقاله: بررسی و نقد مبانی قرآنی احمد صبحی منصور در انحصار منبعیت قرآن با تأکید بر کتاب القرآن و کفی مصدر التشریع الاسلام

گروه: دین-  علوم قرآنی و حدیث

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: غلامرضا کسایی

عنوان مقاله: بررسی کتاب اندیشه اسلامی۱

گروه: دین-  کلیات اسلام

رتبه:   شایسته تقدیر           


 AWT IMAGE نام: جلال رحیمیان

عنوان مقاله: بررسی کتاب اندیشه اسلامی۱

گروه: دین-  کلیات اسلام

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE  نام:  محمد امین قانعی راد

عنوان مقاله: بازنمایی جامعه شناسی عینیت گرا در کالبد جامعه شناسی انتقادی

گروه: علوم اجتماعی- جامعه شناسی

رتبه: شایسته تقدیر


AWT IMAGE نام: عبدالرسول دیوسالار

عنوان مقاله: قدرت ارتباطات یا قدرت اطلاعات نقدی بر نظریه قدرت شبکه ای مانوئل کاستلز

گروه: علوم اجتماعی-  ارتباطات

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: محمد راسخ مهند

عنوان مقاله: نقد و معرفی رده شناسی زبانهای ایرانی

گروه: زبان - زبان شناسی

رتبه: شایسته تقدیر


AWT IMAGE نام: سیمین دخت گودرزی

عنوان مقاله: نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زند وهومن یسن

گروه: زبان - زبان های باستانی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: یونس کرامتی

عنوان مقاله: کی گوش می­کند به سروش پیام ما

گروه: علوم و فنون - تاریخ علم

رتبه: برگزیده


AWT IMAGE نام: حسن سالاری

عنوان مقاله: تلاش جوانان ایرانی برای معرفی شگفتیهای سرزمین مادری

گروه: علوم و فنون -  زیست شناسی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: پروین بابایی

عنوان مقاله: اول و آخر تویی ما در میان: مروری بر کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران

گروه: هنر

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: سعید لیان

عنوان مقاله: بررسی و نقد هفت تصحیح دیوان حافظ

گروه: ادبیات فارسی-  متون کهن

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: وحید عیدگاه طرقبه­ای

عنوان مقاله: اهمیت تلفظ برخی از واژه­ها در تصحیح بیت هایی از شاهنامه

گروه:  ادبیات فارسی-  متون کهن

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: قدسیه رضوانیان

عنوان مقاله: تاریخ گرایی نو: بررسی کتاب تاریخ بیقی در بوته نقد جدید  و  فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعه موردی: مارمولکی که ماه را بلعید

گروه: ادبیات فارسی-  نقد ادبی و ادبیات داستانی

رتبه:  شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: غلامرضا پیروز

عنوان مقاله: فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعه موردی: مارمولکی که ماه را بلعید

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: سروناز ملک

عنوان مقاله: فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعه موردی: مارمولکی که ماه را بلعید

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: شایسته تقدیر


 AWT IMAGE نام: سید مقداد نبوی رضوی

عنوان مقاله:  سُلی شاهوار، گاد گیلبار و بوریس موروزوف: بهائیان ایران، جنوب خزر و قفقاز

گروه: ایران و اســــلام

رتبه: شایسته تقدیر


AWT IMAGE نام: محسن رحمتی

عنوان مقاله:  نقد و بررسی وضعیت سیاسی خراسان در دوره جانشینان نادر

گروه: تاریــــــــخ

رتبه: برگزیده


 AWT IMAGE نام: محمد گودرزی

عنوان مقاله: کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان، مطالعه موردی درس۱۰و۱۱

 گروه: تاریــــــــخ

رتبه: برگزیده


AWT IMAGE  نام: مهدی شعبانی

عنوان مقاله: خط و رسم عاشقی: تأملی بر رسم­الخط قصه­ های عاشقانه ایرانی

گروه:  کودک و نوجوان

رتبه: شایسته تقدیر