نویسندگان جشنواره پنجمسیاوش جمادی

  AWT IMAGE  جمادی، سیاوش (1330-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی و فلسفه غرب.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: مترجم و مشاور حقوقی شهرداری تهران، مترجم آثار فلسفی، داستانی و فیلم­نامه نویسی، مؤلف کتاب­هایی در حوزۀ ادبیات داستانی، پدیدارشناسی و... تحلیل­گر ادبیات داستانی و برگزیدۀ بیست و پنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.


آثار: ترجمۀ آثاری چون متافیزیک چیست؟ نوشتۀ مارتین هایدگر، نیچه: درآمدی به فهم فلسفه­ورزی او نوشتۀ کارل یاسپرس، نامه­هایی به میلتا از فرانتس کافکا و تألیف کتاب­های زمینه و زمانه پدیدارشناسی، سیری در جهان کافکا و...