نویسندگان جشنواره پنجمعبدالعلی دست غیب

  AWT IMAGE  دست غیب، عبدالعلی (1310-)


دانش آموخته کارشناسی فلسفه و علوم تربیتی.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: تدریس در دبستان­های شیراز و کازرون، دبیرستان­ها، دانشسراهای مقدماتی و دوره­های تربیت معلم شیراز و تهران، تدریس دروس فلسفه، نقد ادبی و جامعه­شناسی در مدارس عالی و دانشکده­ها. منتقد ادبیات معاصر ایران (داستان ـ شعر) و ادبیات معاصر جهان، مترجم آثار فلسفی، ادبیات داستانی و محقق زبان و ادبیات فارسی، چهرۀ ماندگار سال 1383، منتقد پیشکسوت سال 1385، داوری در جشنواره نقد کتاب و کتاب فصل و...


آثار: بیش از چهل کتاب از وی به صورت تألیف، تحقیق و ترجمه به چاپ رسیده، و مقالات بسیاری نیز در حوزۀ بررسی و نقد ادبیات معاصر ایران و جهان، تحلیل آثار نویسندگان و شعرای قدیم ایران و... در نشریات متعدد انتشار یافته است. مجموعه­ای از مقالات انتقادی او در کتاب­های کالبدشناسی رمان فارسی و از دریچۀ نقد چاپ شده است.