نویسندگان جشنواره پنجمسیّد مهدی یوسفی

  AWT IMAGE  یوسفی، سیّد مهدی (1361-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: عضو هیئت تحریریه کتاب ماه کودک و نوجوان، دبیر کمیته پژوهش انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، مترجم آثار جامعه­شناسی و فلسفی.


آثار: نگارش مقالاتی در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان.