بخش جنبی جشنواره پنجممنتقد جوان

AWT IMAGE  صلواتی، عبداللّه (1356 ـ )


دانش آموخته دکتری فلسفه اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: تدریس در دانشگاه شهید رجایی و مدرسۀ عالی شهید مطهری، عضو بنیاد دایرۀالمعارف اسلامی (گروه فلسفه و عرفان)، نویسنده مقالات متعدد در حوزۀ فلسفه اسلامی و نقد آثار فلسفی داوری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و کتاب فصل.


آثار: نگارش20 مقاله انتقادی و تحقیقی در نشریات و مجلاتی چون مقالات و  بررسی­ها، خردنامۀ صدرا، آینۀ پژوهش، آینۀ میراث، کتاب ماه فلسفه، دانشنامۀ جهان اسلام و...