بخش جنبی جشنواره پنجمنشریه شایسته تقدیر

AWT IMAGE  آینه میراث (فصلنامه)


نشریه شایسته تقدیر.معرفی

نخستین شماره این نشریه از 1376 شروع به فعالیت کرده و نخستین شماره از آن در تابستان 1377 منتشر شد.

 فعالیت آینه میراث را می‏توان به دو دوره تقسیم کرد:

 دوره اول: به سردبیری و مدیر مسئولی آقای اکبر ایرانی که مجموعاً 19 شماره اول را در برمی‏گیرد. شماره 18 و 19 این دوره توأمان در زمستان 1381 چاپ و پخش شد.

 دوره دوم به سردبیری آقای جمشید کیان‏فر از بهار 1382 با شماره پیاپی 20 منتشر شده است؛ مجموعاً 22 شماره در دوره جدید منتشر شده که شماره‏هایی از آن اختصاص به ویژه‏نامه‏هایی داشته به شرح ذیل:

  • 1. ویژه‏نامه تاریخ علم (شماره‏های 20، 28، 35)
  • 2. ویژه‏نامه شبه قاره (شماره 40). لازم به توضیح است که شماره 43 (زمستان 1387) نیز اختصاص به ویژه‏نامه شبه قاره خواهد داشت.
  • 3. ویژه‏نامه متن پژوهی و نسخه‏شناسی (شماره 42) زیر چاپ.

هدف اصلی مجله، فعالیت در حوزه اطلاع‏رسانی و نقد متون بوده و از این رو از سال 1383 تاکنون موفق به انتشار 14 شماره در قالب ضمیمه شده، که این ضمائم به­صورت جداگانه در موضوعات مختلف حوزۀ متون بوده است.