بخش جنبی جشنواره پنجمسردبیر نشریه شایسته تقدیر

AWT IMAGE  کیان فر، جمشید (1330-)


دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ.معرفی

سوابق اجرایی و علمی: کارشناس ارشد نسخ خطی عضو کمیسیون خرید نسخه­های خطی کتابخانه ملی ایران، کارشناس ارشد عضو کمیسیون احیاء میراث مکتوب در همان کتابخانه، استاد رشته تاریخ در دانشگاه آزاد اسلامی (ابهر، تاکستان، محلات)، سردبیر فصلنامۀ آینه میراث، مشاور علمی مرکز پژوهشی میراث مکتوب، مصحح و محقق متون تاریخی دورۀ قاجار و...


آثار: بیش از 20 کتاب از وی در حوزۀ تحقیق و تصحیح انتشار یافته، که از آن جمله است: اکسیر­التواریخ (تاریخ قاجاریه)، روضۀالصفا، تاریخ امپراتوری عثمانی، ناسخ التواریخ، تاریخ بختیاری، مراۀالحرمین و... مقالات متعددی نیز از او در نشریات مختلف (نشر دانش، تاریخ معاصر، آینه میراث، پیک نور، کتاب ماه کلیات، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، میراث جاویدان و...) به چاپ رسیده است.