اخبار آخرین مهلت پذیرش مقاله برای جشنواره نقدکتاب 15 شهریور اعلام شد. پس از آن به هیچ وجه مقاله ای پذیرفته نخواهد شد.

 AWT IMAGE  دبیرخانه جشنواره نقد کتاب آخرین مهلت پذیرش مقاله برای سیزدهمین جشنواره نقد کتاب را 15 شهریور ماه اعلام کرد. لازم به توضیح است که پس از این تاریخ به هیچ وجه مقالات منتشر شده در سال 1394 برای داوری این دوره جشنواره پذیرفته نخواهد شد  و سامانه جشنواره بسته می شود.  19 مرداد 1395   [فراخوان