دوازدهمین دورهدبیر علمی و هیئت داوران

      

     دبیر علمی : سیدحسن اسلامی

     

     هیئت داوران:

کلیات و اطلاع رسانی

حاجی زین­ العابدینی، محسن

حافظیان رضوی، سیدکاظم

مرادی، نورالله


میراث پژوهی

ایمانی، بهروز

مسرت، حسین


فلسفه، کلام و عرفان

پازوکی، بهمن

حبیبی، نجفقلی

سعیدی مهر، محمد


دین

رحمان ستایش، محمدکاظم

مرادی، محمد

مهدوی راد، محمدعلی


علوم اجتماعی

منتظر القائم، مهدی

نقیب­ زاده، احمد

نوری­ نیا، حسین


زبان

اسماعیل پور، ابوالقاسم

زرین­ کوب ، روزبه

محمودی بختیاری، بهروز

منشی­ زاده، مجتبی

نصرالله­ زاده، سیروس

وثوقی، حسین


علوم و فنون

بصیره، عبدالحسن

ذاکر، محمد ابراهیم


هنر

بنی­ اردلان، اسماعیل

عادل، سیدشهاب­ الدین


ادبیات فارسی

ایران­ زاده، نعمت­ الله

حسینی، مریم

موسوی، مصطفی


ادبیات داستانی

بشیری، محمود

جلالی زنوزی، فیروز


شعر

امینی، اسماعیل

نادمی، سیّد احمد


ادبیات عربی

فاتحی­ نژاد، عنایت­ الله

گنجیان، علی


تاریخ و جغرافیا

اسماعیل­ پور، ابوالقاسم

زرین­ کوب، روزبه

سجادی، سیدصادق

یکتا، حسین


ایران و اسلام

بهرامیان، علی

حبیبی، نجفقلی

زرین­ کوب، روزبه

سجادی، سیّد صادق

سعیدی مهر، محمد

مهدوی راد، محمدعلی

کودک و نوجوان

بوذری، علی

رفیعی، سیدعلی­ محمد

شعبانی، اسدالله

ناصری دریایی، مسعود