اخبار جشنواره نشان شیرازه (دومین سالانه هنر و طراحی کتاب ایران) فراخوان داد.

 AWT IMAGE