اخبار برگزیدگان سی و چهارمین دوره کتاب سال اعلام شد.

AWT IMAGE  برگزیدگان سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال اعلام شد.  19 بهمن 1395.