اخبار گزیده ای از سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

AWT IMAGE  گزیده ای از سیزدهمین جشنواره نقد کتاب.  6 دی 1395.