بخش جنبی جشنواره سیزدهم نشریه شایسته تقدیر

AWT IMAGE   فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران  (-1381)


صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  هرمز همایون پورنشریه نقد و بررسی کتاب تهران فصلنامه ­ای آموزشی، اطلاع رسانی و تحلیلی در زمینه اجتماعی است که با مدیر مسئولی استاد هرمز همایون پور منتشر می شود.

این فصلنامه عمری چهارده ساله دارد و تاکنون 51 شماره از آن به انتشار رسیده است.

«نقد و بررسی کتاب تهران» در چهار سال آغازینِ خود در24 شماره به پیوست مجله بخارا منتشر می­شد، اما پس از آن نخستین شماره آن با نام «نقد و بررسی کتاب فرزان»، با مدیر مسئولی هوش آذر آذرنوش، توسط انتشارات نشر و پژوهش فرزان روز به انتشار رسید.

پایه گذاران این نشریه زنده یادان دکتر پرویز اتابکی، دکتر ایرج علی آبادی و جمشید ارجمند بوده­اند، به اتفاق آقایان دکتر سیروس پرهام و دکتر مرتضی کاخی که عمرشان دراز باد.

و امروز همکاران این نشریه عبارت­اند از: آقایان دکتر محمد استعلامی، دکتر محمد حسین عزیزی، اردشیر لطفعلیان، دکتر احمد کاظمی موسوی، دکتر علی منصوری، حامد نیری عدل و لیلا نیک زاد که به قول مدیر مسئول نشریه به تدریج جای همکاران ازدست رفته را پر کرده­اند.

  در هر شماره این فصلنامه حدود نیمی از صفحات به معرفی و نقد کتابهای فارسی و خارجی و بقیه به مقالات فرهنگی اختصاص دارد. مطالب آخرین شماره نشریه در این عناوین سامان یافته است: مقالات، بزرگداشت، داستان، نام بعضی نفرات، آیینه عبرت، خاطرات فرهنگی، کتابهای خارجی، کتابهای فارسی، معرفی کوتاه، کتابها و نشریه های تازه، آینه چون، خواندنی ها و نکته ها، گزارش ها، نامه ها و صفحات آخر...
AWT IMAGE  همایون پور، هرمز (1318 ـ )


دانش­ آموخته کارشناس ارشد مدیریت امور عمومی، دانشگاه برمینگام و دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران.کارنامک

 • سردبیر فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران،
 • عضو هیات تحریریه دایره المعارف فارسی دکتر مصاحب،
 • مدیر انتشارات علمی و فرهنگی، نشر فرزان روز و کتاب روشن،
 • بازنشسته دولت (سازمان برنامه و بوجه)،
 • همکاری با انتشارات آگاه، نی و کتاب سرا،
 • همکاری با نشریات بخارا، نگاه نو و شرق،
 • تألیف 3 کتاب، بیش از 30 عنوان ترجمه و 100 عنوان ویرایش.

گزیده آثار

 • هدفمند کردن مزایای اجتماعی: چشم‌اندازها و گرایش‌های بین‌المللی، گیلبرت نیل، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 1395، (ترجمه)،
 • امریکای فوق‌سری: نظام اطلاعاتی و امنیتی امریکا چگونگی برآمدن حکومت پلیسی جدید در ایالات متحد امریکا، پریست دینا و آرکین ویلیام‌ام.، تهران: کندوکاو، 1392، (ترجمه)،
 • دوبی: سریع‌ترین شهر دنیا، کرین جیم، تهران: نشر نی، 1391، (ترجمه)،
 • ما را به سخت‌جانی خود این گمان نبود!، تهران: کتاب روشن، 1390، (به اهتمام)،
 • اندیشه عدالت، سن آمارتیاکومار، باهمکاری محمودی وحید، تهران: کتاب روشن و کندوکاو، 1390، (ترجمه)،
 • مقدمات سیاست، تانسی استیون، تهران: نشر نی، 1381، (ترجمه)،
 • آشتی تمدن­ها: راهبردی برای صلح جهانی در قرن بیست و یکم، هرتسوگ رومان، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، 1380، (ترجمه)،
 • فریاد آزادی: داستانی جذاب از دوره آپارتهید، برایلی جان، عقیلی سیداحمد، تهران: علمی و فرهنگی، 1375، (ویراستار)،
 • ظهور و سقوط آدولف هیتلر، شلیرر ویلیام، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی، 1373، (ترجمه)،
 • مثلث سرنوشت: ایالات متحده، اسرائیل و فلسطینی‌ها، چامسکی نوآم، تهران: آموزش انقلاب اسلامی، 1372، (ترجمه)،
 • استراتژی بزرگ: ناهماهنگی استراتژی¬های ملی در دنیایی به هم وابسته، اشمیت هلموت، تهران: سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، 1368، (ترجمه)،
 • بحثی در باب خلع سلاح، رابینسون جان‌جی.، تهران: آگاه، 1368، (ترجمه)،
 • تحولات سیاسی در اتحاد شوروی، دربیشایر یان، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368، (ترجمه)،
 • ترس امید و پیشداوری: فلسطین اسرائیل و مصر یک تحلیل سیاسی ـ اجتماعی، تهران: کتاب‌سرا، 1364،
 • تکوین دومین جنگ سرد جهانی، هالیدی فرد، تهران: آگاه، 1364، (ترجمه).