سیزدهمین دوره دبیر علمی و هیئت داوران

     

     دبیر علمی : سیدحسن اسلامی

     

     هیئت داوران:

کلیات و اطلاع رسانی

   حاجی زین­ العابدینی، محسن

   حافظیان رضوی، سیدکاظم

   مرادی، نورالله


میراث پژوهی

    ایمانی، بهروز

    نظری، محمود

    وفادار مرادی، محمد


فلسفه، کلام و عرفان

پازوکی، بهمن

حبیبی، نجفقلی

رحمتی، انشاالله

سعیدی مهر، محمد

نصری، عبدالله


      ارتباطات

      بیچران لو، عبدالله

      منتظر القائم، مهدی 


علوم قرآن و حدیث

      راد، علی

      رحمان ستایش، محمدکاظم

      مسعودی، عبدالهادی


اخلاق

     اکبری، رضا

     سعیدی مهر، محمد


    فقه و حقوق

   حکیمی ها، سعید

   سلیمانی، حسین 

   هادویان، غلامحسین 


 

     علوم سیاسی

     پورعلی، سعید

     میرزایی،آیت الله    

     یکتا، حسین  


علوم اجتماعی

      کلاهی،  محمدرضا

      میرزایی، آیت الله

نوری­ نیا، حسین


 زبان

     عباسی، علی

     پژمان، عباس

     حسنی، حمید

     اسماعیل پور، ابوالقاسم

     محمودی بختیاری، بهروز

     منشی­ زاده، مجتبی

     نصرالله­ زاده، سیروس

     وثوقی، حسین


علوم و فنون

بصیره، عبدالحسن

ذاکر، محمد ابراهیم


هنر

بنی­ اردلان، اسماعیل

خزائی، محمد

عادل، سیدشهاب­ الدین


ادبیات فارسی

حسینی، مریم

ایمانی، بهروز

نیکویی، علیرضا

یاحقی، محمدجعفر


ادبیات داستانی

بشیری، محمود

      تجار، راضیه

 حسن بیگی، ابراهیم 


شعر

امینی، اسماعیل

نادمی، سیّد احمد

محقّق، جواد

علی پور، مصطفی


ادبیات عربی

باقر، علیرضا

فاتحی­ نژاد، عنایت­ الله

گنجیان، علی


تاریخ و جغرافیا

زرین­ کوب، روزبه

سجادی، سیدصادق

صفت گل، منصور


علوم تربیتی و روان شناسی

احمدی، اصغر

     ایمانی، محسن

     فتحی آشتیانی، علی 


کودک و نوجوان

بایرامی، محمدرضا

بوذری، علی

ناصری دریایی، مسعود