اخبار عناوین مقالات راه یافته به مرحله نهایی داوری چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب

   1. کلیات و اطلاع رسانی:

 1. ​بازشناختی از دانش‌شناسی: دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم اطلاعات و دانش­شناسی، علی جلالی­دیزجی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 12، زمستان 1395.
 2. بنیان­های فلسفی روش­های تحقیق کمّی، کیفی، و آمیخته: به بهانۀ نقدی بر کتاب روش تحقیق آمیخته، مرتضی کوکبی، مظفر چشمه سهرابی و افروز عظیمی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 9، بهار 1395.
 3. پروین اعتصامی: اختر چرخ ادب در دفتر چرخ قلم، علی صادق­زاده وایقان و عذرا دائی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 9، بهار 1395.
 4. پیش‌ارزیابی سیاست (از مفهوم تا اجرا): رویکرد آینده‌پژوهی به سیاست‌گذاری، امیرهوشنگ حیدری، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 9، بهار 1395.
 5. تبدیل ایده‌ها به فیلمنامه: نقد و بررسی کتاب نویسندگی برای سینما و تلویزیون، امیدعلی مسعودی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 9، بهار 1395.
 6. ترجمه‌های جمعی دانشجویی: نقدی بر ترجمه تعامل اطلاعاتی انسان، حمیدرضا جمالی مهموئی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 9، بهار 1395.
 7. سیبرنتیک: نظریۀ عمومی کنترل مکانیسم­ها در سیستم­های مکانیکی و ارگانیکی، افروز همراهی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 12، زمستان 1395.
 8. شیفتگان و عاشقان کتاب: نقد و بررسی کتاب شیفتگان کتاب، اعظم نجفقلی‌نژاد ورجوی و علی صادق زاده وایقان، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 12، زمستان 1395.
 9. فراداده‌ها، موتورهای کاوش و میان‌کنش‌پذیری، مهدی علیپور حافظی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش10، تابستان 1395.
 10. نه‌چندان استوار در چهار گام نخست، نقدی بر دانشنامه ایران، صالح طباطبایی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش9، بهار 1395.

2. میراث پژوهی:

 1. حجامت و مکافات! (ذیلی بر چاپ های سه گانۀ درع الصّحّه)، گلپـر نصری، آینه میراث، ش58، بهار و تابستان 1395.
 2. ملاحظاتی در باب ترجمۀ فرهنگ اصطلاحات توصیفی نسخه­های خطی جهان اسلام، مهرداد چترایی عزیزآبادی، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش159، مرداد و شهریور 1395.
 3. نقدِ نجیبانه (نقد کتاب تاریخ کشیک خانه همایون اثر ملک الشعراء نورالدین محمد شریف کاشانی متخلص به نجیب)، محمدرضا بهزادی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س سوم، ش 9 و 10، بهار و تابستان 1395.
 4. نقد و بررسی تصحیح­های کتاب سندبادنامه، مجید خسروی، آینه میراث، س چهاردهم، ش58، بهار و تابستان 1395.
 5. نقد و بررسی فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ج. 28)، پریسا کرم رضایی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س سوم، ش 9 و 10، بهار و تابستان 1395.
 6. نقد و بررسی کتاب نسخه­های خطی اسلامی در روسیه، گودرز رشتیانی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س سوم، ش 9 و 10، بهار و تابستان 1395.
 7. نقد و بررسی کتاب یادگار همایونی، مریم علیپور، فصلنامه نقد کتاب میراث، س سوم، ش 9 و 10، بهار و تابستان 1395.
 8. نگاهی به کتابِ کتاب و کتابشناسی در نوشته­های حبیب یغمایی؛ به همراه نقد و بررسی و ارائه طرح پیشنهادی جهت شیوه گردآوری و تنظیم اطلاعات این نوع آثار، هما افراسیابی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س سوم، ش 9 و 10، بهار و تابستان 1395.

3.فلسفه، کلام و عرفان:

 1. از بهمنیارِ مؤیَّد تا لَوکریِ خانه به دوش (نقدی بر یک ترجمه)، حمید عطایی نظری، کتابگزار، س اول، ش 1، بهار 1395.
 2. انتشاری نه چندان خوش خوان از کتابی خوشخوان: نقد و بررسی کتاب درآمدی به متافیزیک معاصر، مهدی امیریان، آینه پژوهش، سال بیست و هفتم، ش162، بهمن و اسفند 1395.
 3. انگارۀ رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای عجولانه بر منتقدان اندیشۀ صدرایی، محمود هدایت افزا، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، س سوم، ش9 و 10، بهار و تابستان 1395.
 4. آموزشِ حکمت متعالیه یا پیچیده کردن و تخریب آن نقد بخش اول کتابِ شرح منظومۀ حکمت (در باب وجود و عدم)، مرتضی شجاری، پژوهش نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش3، مرداد و شهریور1395.
 5. برگردان یا نگارش؟ نگاهی به نخستین آموزش‌نامه‌ی زبان یونانی کهن به زبان پارسی، داریوش درویشی، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، س سوم، ش 11 و 12، پاییز و زمستان 1395.
 6. تأملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت متعالیه (ج سوم): انسان­شناسی، محمدرضا ارشادی­نیا، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، س بیستم، ش39، پاییز و زمستان 1395.
 7. خدا و محدودۀ عقل به روایت فیلسوفان، زهره معماری، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، س سوم، ش9 و 10، بهار و تابستان 1395.
 8. راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد: بررسی و نقد کتاب فرهنگ تطبیقی اصطلاحات فلسفی، حسن صالحی، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، س سوم، ش11 و 12، پاییز و زمستان 1395.
 9. الرساله السَّعدیه، حمید عطایی نظری، س بیست و هفتم، ش 162، بهمن و اسفند 1396.
 10. عرفان منطقی یا منطق عرفانی؟ معرفی و نقد اجمالی کتاب عرفان و منطق، سیدحسین حسینی، پژوهش نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش3، مرداد و شهریور1395.
 11. معرّفی انتقادیِ ویراست تذکره الواصلین فی شرح نهج المسترشدین، حمید عطایی نظری، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش 158، خرداد و تیر 1395.
 12. منصب بابیت امامان در ترازوی نقد و بررسی محتواشناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهل بیت (ع)، نعمت­الله صفری­فروشانی، شیعه پژوهی، س دوم، ش 6، بهار 1395.
 13. نقد قرائت تفکیکی از معاد جسمانی، مصطفی شاکری، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، س سوم، ش 9 و 10، بهار و تابستان 1395.
 14. نقد و بررسی کتاب ارسطو، حمیدرضا محبوبی آرانی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش3، مرداد و شهریور1395.
 15. نقد و بررسی کتاب بررسی تطبیقی اندیشه‌های افلاطون و مولوی، علی فتح طاهری، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش3، مرداد و شهریور1395.
 16. نقد و بررسی کتاب هوسرل در متن آثارش، محمدجواد صافیان، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش3، مرداد و شهریور1395.
 17. نقدی بر دیدگاه مادلونگ دربارۀ بیعت با امام‌ علی(ع) و ریشه جنگ‌های جمل، صفین و نهروان در کتاب جانشینی حضرت محمد(ص)، حسین عبدالمحمدی، اسدالله رحیمی و مرتضی علوی، پژوهش­نامه کلام، س سوم، ش 5، پاییز و زمستان 1395.
 18. نگاهی تحلیلی و انتقادی به کتاب الهیات محیط­زیست، اعظم قاسمی، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، س سوم، ش11 و12، پاییز و زمستان 1395.
 1. واجب الاعتقاد علی جمیع العباد، حمید عطایی نظری، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش161، آذر و دی 1395.


4. علوم تربیتی و روانشناسی:

 1. ​50 ایراد‌ بر‌ ترجمه کتاب‌ شادکامی‌ اصیل با ‌عنوان:‌ شادمانی‌درونی، محمود گلزاری، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان­شناسی، س دوم، ش 5، بهار 1395.
 2. بررسی و نقد نظریه نیوبرگ دربارۀ همبستگی بین اعمال مذهبی و مغز بر اساس الگوی الهیات اعصاب، علی سنایی، اسحاق رحیمیان بوگر و هادی هاشمی، پژوهش­نامه کلام، س سوم، ش5، پاییز و زمستان 1395.
 3. تفکر‌ در ‌آموزش ‌فلسفه ‌برای‌ خردسالان: نقد ‌و ‌بررسی ‌دو ‌سبک، سعید ناجی، سمانه عسکری، لیلا مجید حبیبی­عراقی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان­شناسی، س دوم، ش 5، بهار 1395.
 4. نقد و بررسی نسخه فارسی کتاب خانواده درمانی، ناصر یوسفی و غفار نصیری هانیس، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، س بیستم، ش 39، پاییز و زمستان 1395.
 5. هوش‌ و ‌گوش ‌خود ‌بدین ‌پاداش ‌ده: نقدی‌ بر ‌گزارش‌ آرای‌ تربیتی ‌جاحظ‌ در ‌جلد ‌نخست ‌آرای ‌دانشمندان‌ مسلمان‌ در ‌تعلیم ‌و ‌تربیت ‌و...، بهروز رفیعی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان­شناسی، س دوم، ش 5، بهار 1395.


5. دین

الف) قرآن وحدیث:

 1. ارزیابی کتاب رجال تفسیری، محمد عرب­پور و محسن قمرزاده، فصلنامه نقد قرآن و حدیث، س دوم، ش 8، زمستان 1395.
 2. ارزیابی نقل به معنا و تصحیف در الجامع الصغیر، مصطفی همدانی، فصلنامه پژوهشی علوم حدیث، ش 78، بهار 1395.
 3. بررسی و نقد کتاب جلوه‌های بلاغت در نهج البلاغه، علی پیرانی­شال، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش 6، بهمن و اسفند1395.
 4. تحلیل انتقادی نظریه قرائت مدرجه قرآن، علی راد، فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث، س دوم، ش7، پاییز 1395 .
 5. معرفی و نقد ترجمه دائره­المعارف قرآن لیدن، محمدعلی طباطبایی، فصلنامه نقد کتاب قرآن و حدیث، س دوم، ش2و3، تابستان و پاییز 1394.
 6. نقد روش­شناختی کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، سیدهدایت جلیلی، فصلنامه نقد قرآن و حدیث، س دوم، ش 5، بهار 1395.
 7. نقد و ارزیابی کتاب تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر، هاجرخاتون قدمی جویباری و سیدهدایت جلیلی، فصلنامه نقد قرآن و حدیث، س دوم، ش 6، تابستان 1395.
 8. نقدی بر ترجمه کتاب علوم الحدیث و مصطلحه، عاطفه محمدزاده، فصلنامه نقد قرآن و حدیث، س دوم، ش 6، تابستان 1395.

  ب) فقه و حقوق:
 1. اسمی و دیگر هیچ، محمدرضا ظفری، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 5، بهار 1395.
 2. ایمان یا آزادی، محمدحسین مظفری، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 8، زمستان 1395.
 3. بایسته­های تقنین، از تئوری تا عمل، سعید شریعتی­فرانی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 7، پاییز 1395.
 4. تاریخ کدام فقه؟ با کدام ریشه­ها؟، سیف­الله صرامی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 6، تابستان 1395.
 5. تاملی در اجتهاد شخصیت حقوقی، علی علوی قزوینی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 7، پاییز 1395.
 6. ترجمه­ای نامفهوم از کتابی ماندگار، سعید عدالت­نژاد، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 6، تابستان 1395.
 7. جنگ و الزامات قانونی آن یا جنگ غیر قانونی، احمدرضا توحیدی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 5، بهار 1395.
 8. حقوق بشر و آزادی­های بنیادین، هیبت­الله نژندی­منش و فریبا مشیرپور، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 7، پاییز 1395.
 9. سخنی چند دربارۀ حقوق خانواده، حسین صفایی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 6، تابستان 1395.
 10. سراب حقوق تجارت الکترونیک، کوروش کاویانی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 6، تابستان 1395.12.
 11. عدالت نوآورانه؛ مطالعه موردی عدالت بوم شناختی، مهرانگیز روستایی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 5، بهار 1395.14.
 12. کاری نو در فقه اقتصادی، محمدکاظم رحمان ستایش، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 5، بهار 1395.
 13. مروری برکتاب شوراهای فتوا یا اجتهاد گروهی، اکبر خادم الذاکرین، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 6، تابستان 1395.17.
 14. 18.
 15. نقدی بر کتاب خیانت در امانت، اسماعیل آقابابایی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 6، تابستان 1395.20.
 16. وصل یا فصل غیر هم کیشان، محمدتقی رفیعی، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 5، بهار 1395.


ج) اخلاق:
روش­ شناسی قرآنی سرالاسراء در استنباط آموزه­های عرفانی و اخلاقی مأثور، مصطفی همدانی، فصلنامه آموزه ­های قرآنی، ش 24، پاییز و زمستان 1395.
سعی نابرده و امید عطا: نقد کتاب اخلاق و فناوری، حسینعلی رحمتی، علوم تربیتی و روان­شناسی، س دوم، ش 5، بهار 1395.
یک خود فریبی‌ ناقص، مسعود صادقی، علوم تربیتی و روان­شناسی، س دوم، ش 5، بهار 1395.

6. علوم اجتماعی

الف) علوم اجتماعی:
امر روزمره در جامعه پساانقلابی، شعبان علی بهرام­پور، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 11، پاییز  1395.
برآمده از دغدغه‌های اجتماعی: مرور و بررسی کتاب جنبش‌های اجتماعی (پدیدآیی، فراز و فرود)، بهروز گرانپایه، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 12، اسفند 1395.
بررسی و نقد اندیشه فوکو، زهره تاج­زاده، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 11، پاییز  1395.
بررسی و نقد کتاب باید از جامعه دفاع کرد، عبدالحسین کلانتری و رضا تسلیمی طهرانی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش4، خرداد و تیر 1395.
بررسی و نقد کتاب ما چگونه ما شدیم؟، اسماعیل قدیمی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 10، تابستان 1395.
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪﻛﺘﺎب تحلیلی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی)، منصور زراء نژاد، پژوهش نامه انتقادی متون، ویژه­نامه اقتصاد مقاومتی، 1395.
برنامه­ریزی و قدرت در ایران، بیژن زارع، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش12، اسفند 1395.
پرس­وجو دربارۀ شیوه­های هستی، اسماعیل قدیمی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 11، پاییز  1395.
جریان اصلی رشته جامعه­شناسی اقتداری که همچنان برقرار است، نسرین پورهمرنگ، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 10، تابستان 1395.
راهبردهای بوردیو در طرح مسایل جامعه­شناسی، مریم نورائی­نژاد، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 11، پاییز  1395.
روایت در پژوهش‌های علوم اجتماعی: معرفی روش‌های کیفی، قاسم آزادی احمدآبادی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش11، پاییز 1395.
زبان و مهاجرت: پیامدهای زبانی مهاجرت ایرانیان به امریکا، علی حاتمی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 11، پاییز  1395.
علوم اجتماعی نیندیشیدنی: محدودیت­های پارادایم­های قرن نوزدهمی، ابوالفضل مرشدی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 11، پاییز  1395.
کتاب­سازی مردانه برای نقش­های زنانه، عباس اسدی، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 10، تابستان 1395.
مدرنیته از روایت تا کشف پروبلماتیک نظریه سیاسی هنجاری، حوریه حقیقی­نیا، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 9، بهار 1395.
مشکله هویت ایرانیان امروز ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ، بیژن زارع، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 11، پاییز  1395.
نقد کتاب: شکاف­های جامعه ایرانی، مسعود زمانی مقدم، مسائل اجتماعی ایران، س هفتم، ش1، بهار و تابستان 1395.
نقد و بررسی کتاب درآمدی بر نظریه انتقادی، محمد دادگران، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، س سوم، ش 11، پاییز  1395.
نقدی بر کتاب طراحی پژوهش‌های اجتماعی و ارائه مدلی جدید: مدل هشت‌ضلعی پژوهشگر، غلامرضا فدایی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 9، بهار 1395.ب)علوم سیاسی:
اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث‌انگیز، علی اشرف نظری، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش4، مهر و آبان 1395.
بازگشت امر سیاسی از دیدگاه شنتال موف و ارنستو لاکلائو، علیرضا آقاحسینی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش4، مهر و آبان 1395.
بررسی و نقد کتاب اجتماعیون عامیون، مرتضی منشادی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش4، خرداد و تیر 1395.
بررسی و نقد کتاب قانون ملل، مرتضی بحرانی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش4، مهر و آبان 1395.
بررسی و نقد کتاب نظریه روابط بین‌الملل برای سده بیست و یکم، مجید بزرگمهری و نازنین خرمی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش 2، خرداد و  تیر 1395.
شکل- زندگی در اندیشۀ جورجو آگامبن بازخوانی و نقد کتاب اجتماع ‌آینده، فرزاد آذرکمند و محمدعلی توانا، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش4، مهر و آبان 1395.
مدرنیته و مواجهه فکری ایران با آن: بررسی و نقد کتاب رویارویی فکری ایران با مدرنیت، سیّدمحسن علوی­پور، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش 4، مهر و آبان 1395.ج) ارتباطات:
ارزشمند و ناتمام، نگاهی به کتاب اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه، علی کاشفی­خوانساری، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 11، پاییز 1395.
از سرمایۀ شهرتی تا شهرت رسانه‌ای، محمدعلی حکیم آرا، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 12، زمستان 1395.
حقوقی برای رسانه یا رسانه‌ای برای حقوق: نقدی بر کتاب حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های رسانه‌ای، پژمان محمدی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 9، بهار 1395.
رسانه‌های اروپایی: کدام ساختار، کدام سیاست و کدام هویت؟!، عباس اسدی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 10، تابستان 1395.
نقد و بررسی کتاب فلسفۀ ارتباطات، سیدحسن حسینی سروری، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 9، بهار 1395.
نقدی بر کتاب روان­شناسی رسانه، محمدعلی حکیم­آرا، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 11، پاییز 1395.
نقدی بر کتاب روان‌شناسی خبر، محمدعلی حکیم­آرا، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 10، تابستان 1395.

7. زبان:
بررسی انتقادی کتاب زبان‌شناسی خبرنویسی، رضا خیرآبادی، پژوهش­نامهانتقادی متون، س شانزدهم، ویژه­نامهزبان­شناسی و زبان­های خارجی، بهار و تابستان 1395.
بررسی چگونگی آموزش دستور زبان در کتاب اول آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی زبانان (آزوفا)، حسین آریان، ناصر کاظم خانلو و نسرین بیرانوند، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، س بیستم، ش38، بهار و تابستان 1395.
بررسی و نقد ترجمه کتاب معنی‌شناسی، مهین حاجی­زاده، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش6، بهمن و اسفند 1395.
بررسی و نقد فرهنگ یک‌جلدی فارسی به ژاپنی و ژاپنی به فارسی معاصر، سیّدآیت حسینی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ویژه نامه زبان­شناسی و زبان­های خارجی، بهار و تابستان 1395.
بررسی و نقد کتاب پژوهشی در هزار توی رمان نو، طهمورث ساجدی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش1، فروردین و اردیبهشت 1395.
بررسی و نقد کتاب راه‌بردهای یادگیریLes stratégies d’apprentissage، کامیار عبدالتاجدینی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش1، فروردین و اردیبهشت 1395.
بررسی و نقد کتاب گل داوودی و شمشیر: الگوهای فرهنگ ژاپن، علیرضا رضائی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ویژه­نامه زبان­شناسی و زبان­های خارجی، بهار و تابستان 1395.
تاریخ­نگاری ترجمه در ایران: بررسی موردی کتاب با چراغ و آینه از منظر تاریخ­نگاری ترجمه با رویکرد پیم، علی خزایی فرید و مرضیه ملک شاهی، مطالعات زبان و ترجمه، ش24، بهار 1395.
تحلیل گفتمان انتقادی کتاب  امریکن اینگلیش فایل با استفاده از مدل ون دایک، کلثوم یاسمی و فردوس آقا گل­زاده، مطالعات فرهنگ ارتباطات، س هفدهم، ش66، تابستان 1395.
دربارۀ زبان فارسی افغانستان، نامه فرهنگستان، مسعود قاسمی، س پانزدهم، ش 59، بهار 1395.
ضرورت ویرایش لغت­نامه دهخدا، آرش امرایی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش5، بهار 1395.
فرهنگ؟، دانشنامه؟، کارا؟، حسن هاشمی­میناباد، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش5، بهار 1395. (انگلیسی به فارسی)
نقد کتاب کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان، آتوسا رستم بیک تفرشی و محمد عارف امیری، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ویژه نامه زبان­شناسی و زبان­های خارجی، بهار و تابستان 1395.
نقد و تحلیل محتوایی زبان فارسی 2، سیدعلی کرامتی­مقدم، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش 5، بهار 1395.
نقدی بر فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی، مونا ولی­پور، عارفه نژاد بهرام و سهند الهامی خراسانی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش7، پاییز 1395.
نقدی بر کتاب آموزش ترجمه با نگاهی به وضعیت کتاب‌های آموزش ترجمه در ایران، علی­رضا امرایی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ویژه­نامه زبان­شناسی و زبان­های خارجی، بهار و تابستان 1395.
نقدی بر کتاب روان‌شناسی زبان­آموز: تفاوت‌های فردی در یادگیری زبان دوم، رضا پیش قدم و آتنا عطاران، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ویژه­نامه زبان­شناسی و زبان­های خارجی، بهار و تابستان 1395.
یادداشت­هایی بر دستور تاریخی مختصر زبان فارسی (خسرو فرشیدورد)، عبداله ولی­پور و رقیه همتی، نامه فرهنگستان، ویژه نامه دستور، ش12، 1395.

9. هنر:
تار و پود: معرفی کتاب صدسال زری­بافی در ایران، بنفشه مقدم، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش 9و 10، بهار و تابستان 1395.
تحلیل سهل و ممتنع؛ مروری بر کتاب تجزیه و تحلیل آثار گرافیک، کیان اشرافی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش 11، پاییز 1395.
دروازه­های گمشده تهران، عمادالدین قرشی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش 11، پاییز 1395.
روش تحقیق در هنر و طراحی، علیرضا اسماعیلی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش12، زمستان 1395.
شعر مقدم بر تجربه، نیلوفر رضوی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش 11، پاییز 1395.
طراحی شخصیت، مهدی حق­شناس، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش 9 و 10، بهار و تابستان 1395.
فرجام نقد؛ برررسی کتاب بر سر نقد هنری چه آمده؟، شروین طاهری، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش 11، پاییز 1395.
کاربردهای امروز تایپوگرافی، کامران افشار، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش 9و 10، بهار و تابستان 1395.
مرور تاریخی فلسفه و عرفان همراه با موسیقی متن، محمدجواد محمدحسینی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش 9و 10، بهار و تابستان 1395.
مرور و نقد بر کتاب هشت گفتار دربارۀ فلسفه موسیقی، شاهین محسنی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش12، زمستان 1395.
مروری بر کتاب گلیم گلیم باف­ها در استان چهارمحال و بختیاری، افسانه قانی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش12، زمستان 1395.
نگاهی به کتاب نگاشت توضیحی نظریه­های معماری و هنر، هما افراسیابی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش 9و 10، بهار و تابستان 1395.

10. ادبیات فارسی:

الف) نقد ادبی:
از آتن تا مدینه، حنیف افخمی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش6، تابستان 1395.
بررسی و نقد رساله‌های شعری فلاسفه مسلمان از فن شعر ارسطو: ترجمه در زمانه عسرت، داوود عمارتی مقدم، پژوهش نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش 5، آذر و دی 1395.
تحقیقی دربارۀ اسفندیار رویین­تن، سجاد آیدنلو، جهان کتاب، سال بیست و یکم، ش 332، دی 1395.
تحلیل و نقد کتاب گشودن رمان، محمدرضا روزبه، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش5، آذر و دی 1395.
دریغ از بلاغت (نقدی بر کتاب تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی)، عبداله ولی­پور و رقیه همتی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش 8، زمستان 1395.
گامی چند با پیشگامان، مسعود راستی‌پور، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش7، پاییز 1395.
مغالطه مدرنیسم، فرزاد مروجی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش6، تابستان 1395.
نقد کتاب بومی‌گرایی در ادبیات منثور (1300-1320)، مریم عاملی رضایی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش5، آذر و دی 1395.
نقد و بررسی آئین نگارش و ویرایش (2)، اصغر اسماعیلی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش 5، بهار 1395.
نقد و بررسی کتاب پیشگامان شعر فارسی، یاسر دالوند و محمد امیر جلالی، گزارش میراث، س نهم، ش 3و4، مرداد و آبان 1394.
نقد و تکمله‌ای بر مباحث تاریخی مطرح‌شده پیرامون زندگی و شخصیّت خاقانی شروانی در ارمغان صبح، محمدرضا ترکی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش 5، آذر و دی 1395.
نقدی بر کتاب جستارهایی در باب نظریه روایت و روایت‌شناسی، هادی یاوری، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش5، آذر و دی 1395.ب )متون کهن:
اشعار شیخ نجم­الدین رازی و شرکاء: نقد و بررسی کتاب اشعار نجم‌الدین رازی، سید علی میر افضلی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش6، تابستان 1395.
بازخوانی ابیاتی از لیلی و مجنون مکتبی شیرازی، گلپر نصری و محبوبه زمانی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش 8، زمستان 1395.
بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط، سارا سعیدی و تقی پورنامداریان، آینه میراث، س چهاردهم، ش58، بهار و تابستان 1395.
بررسی انتقادی روش تصحیح خوان اخوان ناصرخسرو، احسان رئیسی، آینه میراث، س چهاردهم، ش 59، پاییز و زمستان 1395.
پ‍ژوهشی در بحر الفضایل فی منافع الافاضل، سیدمحمد صاحبی، فرهنگ نویسی، ش 11، 1395.
تأملی در کتاب شرح نفثه المصدور تألیف شاهرخ موسویان، جلیل نظری، آینه میراث، س چهاردهم، ش58، بهار و تابستان 1395.
تحریف و تصحیف و بدخوانی در چهار عنصر بیدل (تصحیح سیّدضیاءالدین شفیعی)، عبدالله ولی­پور و رقیه همتی، آینه میراث، س چهاردهم، ش59، پاییز و زمستان 1395.
تذکره­ای در انزوا: بررسی انتقادی چاپ­های لطایف­نامه و معرفی نسخ آن، سعید شفیعیون، آینه میراث، س چهاردهم، ش58، بهار و تابستان 1395.
ضرورت باز تصحیح دیوان کمال‌الدین اصفهانی، سیدمهدی طباطبایی، تاریخ ادبیات، ش77، پاییز و زمستان 1394.
ضرورت تصحیح مجدد دیوان عمادی شهریاری (با تأکید بر آسیب­شناسی تصحیح)، نصرالله امامی، زهرا نصیری شیراز و مجید دادفر، متن شناسی ادب فارسی، س هشتم، ش 31، پاییز 1395.
گزارش واقعیت، سیدرضا موسوی هفتادور و رادمان رسولی‌مهربان، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش6، تابستان 1395.
معرفی و نقد کتاب غزلیات بیدل (به تصحیح سیدمهدی طباطبایی و علیرضا قزوه)، عبدالله ولی­پور و رقیه همتی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش 7، پاییز 1395.
ملاحظاتی انتقادی بر تصحیح دیوان شعر رودکی، خسرو شهابی و سعید فرمانی، مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ش11، پاییز 1395.
منظومه­ای پهلوانی از سدۀ پنجم هجری، جهان کتاب، سال بیست و یکم، ش 329 و 330، مهر و آبان 1395.
نقد دیوان کبیر مصحح بدیع­الزمان فروزانفر با تکیه بر نسخه نورعثمانیه، الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری و محمدیوسف نیری، متن­شناسی ادب فارسی، س هشتم، ش 30، تابستان 1395.
نقد و بررسیِ تصحیح و شرح دیوان اشعار منوچهری دامغانی، یاسر دالوند، آینه میراث، س چهاردهم، ش59، پاییز و زمستان 1395.
نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری، الیاس نورایی و محمدامین احمدپور، آینه میراث، س چهاردهم، ش58، بهار و تابستان 1395.
نقد و بررسی کتاب شاعران بی دیوان و پیشنهاد تألیف تکمله­ای بر آن، موسی پرنیان و سهیل یاری گلدرّه، آینه میراث، س چهاردهم، ش59، پاییز و زمستان 1395.
نقدی بر تصحیح یاحقی و سیدی از تاریخ بیهقی، رضا رستگاری، آینه میراث، س چهاردهم، ش58، بهار و تابستان 1395.
هفت منظومه پهلوانی پیرو شاهنامه، سجاد آیدنلو، جهان کتاب، س بیست و یکم، ش323 و324، فروردین و اردیبهشت 1395.11. ادبیات داستانی:

بررسی داستان گیله مرد با تکیه بر عوامل نمایشی شدن داستان، عسکر صلاحی، ابراهیم رنجبر و ندا نبی­زاده اردبیلی، ادب و زبان، س نوزدهم، ش 40، پاییز و زمستان 1395.
پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق، سیده زیبا بهروز و اسحاق طغیانی، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، س پنجم، ش2، پاییز و زمستان 1395.
تحلیل ژرف ساخت رمان ملکان عذاب و تبیین پیوند آن با شگرد نویسنده، تیمور مالمیر و فاطمه قادری، زبان و ادبیات،  فارسی، س بیست و چهارم، ش80، بهار و تابستان 1395.
تقابل کانتی هگلی در نقد و نظریه­های داستان و رمان در ایران (1312-1348)، فرامرز خجسته، مصطفی صدیقی و یاسر فراشاهی نژاد، نقد و نظریه ادبی، س اول، ش2، پاییز و زمستان 1395.
خوانش باختینی رمان حیاط خلوت، محمود رنجبر، ادبیات پایداری، س هشتم، ش 15، پاییز و زمستان 1395.
خوانش پسا استعماری رمان جزیزه سرگردانی، سمیه حاجتی و احمد رضی، متن­پژوهی ادبی، س بیستم، ش 68، تابستان 1395.
مؤلفه­های پسامدرن در یکی از نخستین آثار داستانی پسامدرن ایران: گذرگاه بی­پایانی از کاظم تینا تهرانی، فرزاد کریمی، نقد ادبی، س نهم، ش 35، پاییز 1395.
نقد روان­شناختی داستان­های فولکلور ایرانی و اروپایی، جعفر میرزاحسابی، پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 21، ش 2، پاییز و زمستان 1395.
نقدی بر نقد در مقاله­های علمی پژوهشی رمان شازده احتجاب، مریم جلالی، کاوش نامه، س هفدهم، ش 33، 1395.

 12.شعر:
با کاروان قصیده، مهدی فیروزان، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش 6، بهمن و اسفند 1395.
خطاب به پروانه­ها: درباره نظریه شعری رضا براهنی، سعید رحیمی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش6، تابستان 1395.
دریچه‌ای نو اما نیمه ‌باز: بررسی و نقد کتاب در سپهر سپهری، زهرا پارساپور، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش 5، آذر و دی 1395.
شکوفه­های عاریتی: کتابسازی از روی منابع اینترنتی، سیّدعلی میرافضلی، برگ هنر، ش6 و7، بهار 1395.
طراوت تکرار: نگاهی به فلسفه لاجوردی سپهری، محمد دهقانی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش7، پاییز 1395.
واکاوی برون متنی و درون متنی اشعار متعهد شاملو در دهه­های بیست و سی، مصطفی ملک پائین، محمد بهنام­فر، علی­اکبر سام خانیانی و سیدمهدی رحیمی، متن پژوهی ادبی، س بیستم، ش69، پاییز 1395.

13. ادبیات عربی:
بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن دراسات نظریه و تطبیقیه، محمود حیدری، کاوش­نامه ادبیات تطبیقی، س ششم، ش21، بهار 1395.
بررسی کتاب تحول آوایی، نرگس قندیل­زاده، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش8، زمستان 1395.
بررسی و ارزیابی کتاب مرایا للالتقاء و الارتقاء بین الأدبین العربی والفارسی اثر حسین جمعه، محمدرضا عزیزی، کاوش­نامه ادبیات تطبیقی، س ششم، ش21، بهار 1395.
بررسی و نقد ترجمه کتاب اسس اللغه العربیه (زبان­شناسی عربی)، علی سعیداوی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش6، بهمن و اسفند 1395.
بررسی و نقد ترجمه کتاب فصول فی فقه العربیه، علیرضا نظری، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش6، بهمن و اسفند 1395.
بررسی و نقد کتاب النقد الأدبی أصوله و مناهجه، علی بشیری، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش 6، بهمن و اسفند 1395.
تحلیل و نقد کتاب الثابت و المتحول (سنت و تجدد) ، فرزاد بالو، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش5، آذر و دی 1395.
نقد کتاب چالش میان فارسی و عربی اثر آذرتاش آذرنوش، مهدی دشتی، کاوش­نامه ادبیات تطبیقی، س ششم، ش21، بهار 1395.
نقدی بر ترجمه کتاب المجانی الحدیثه، مرضیه قلی­تبار، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س دوم، ش7، پاییز 1395.14. تاریخ و جغرافیا :  

آگاهی­ هایی دربارۀ تشیع در صعید مصر در سدۀ هفتم براساس کتاب الطالع السعید، اثر کمال الدین ادفوی (685 - 748)، احمد خامه یار، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش 159، مرداد و شهریور 1395.
آلمان مدرن، علیرضا عسگری، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، س سوم، ش11و 12، پاییز و زمستان 1395.
باغ همیشه ‌سبز، پیمان ابوالبشری، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، س سوم، ش11و 12، پاییز و زمستان 1395.
حاشیه­ها بر و خاطره­ها از سفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان، سیدحسین رضوی برقعی، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش 157، فروردین و اردیبهشت 1395.
در باب مفاهیم بنیادی تاریخ هنر، مینا ناظم‌زاده نراقی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، س سوم، ش 11 و 12، پاییز و زمستان 1395.
صوفیان و بوداییان، پیمان ابوالبشری و آمنه ابراهیمی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، س دوم، ش 8، زمستان 1394.
قزوین در مشروطیت یا مشروطیت در قزوین؟، محمدجلال ماخانی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، س سوم، ش 11 و 12، پاییز و زمستان 1395.
کلکسیونی از اشتباهات؛ برسی و معرفی ترجمه کتاب پزشکی اسلامی در دوره میانه، بهزاد کریمی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، س دوم، ش 8، زمستان 1394.
گنجینه غار کلماکره، کامیار عبدی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، س دوم، ش 8، زمستان 1394.
یک تاریخ، یک روایت، علیرضا خانبان‌زاده، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، س سوم، ش 11 و 12، پاییز و زمستان 1395.


​           
15. کودک و نوجوان:
بررسی عناصر ویژگی ­های فانتاستیک در رمان­های فانتزی فریبا کلهر و زهرا آدینه، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، س سوم، ش 12، زمستان 1395.
تجلی شاعرانۀ باد: واکاوی اشعار پروین دولت­آبادی، کیمیا امینی، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، س سوم، ش 11، پاییز 1395.
حرفه­ای، بومی و برآمده از عشق، زهرا دُری، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، س سوم، ش 10، تابستان 1395.
پویای زبان و تأثیر آن بر خوانش مخاطب، مهناز جوکاری، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، س سوم، ش 9، بهار 1395.