اخبار اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب
منتخبان چهاردهمین دورۀ جشنواره نقد کتاب
 
1.کلیات و اطلاع رسانی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«بازشناختی از دانش‌شناسی: دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم اطلاعات و دانش­ شناسی»، علی جلالی دیزجی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­ رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 12، زمستان 1395.


 
2.میراث پژوهی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقد و بررسی فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ج. 28) »، پریسا کرم­ رضایی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س سوم، ش 9 و 10، بهار و تابستان 1395.


 
3.فلسفه، کلام و عرفان
الف) فلسفه اسلامی
در این حوزه دو اثر به طور مشترک  شایسته تقدیر شناخته شد:
«تأملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت متعالیه (جلد سوم): انسان­شناسی»، محمدرضا ارشادی­ نیا، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، س بیستم، ش39، پاییز و زمستان 1395.
«انگارۀ رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای عجولانه بر منتقدان اندیشۀ صدرایی»، محمود هدایت­ افزا، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، س سوم، ش9 و 10، بهار و تابستان 1395. 


در این حوزه دو اثر به طور مشترک  شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقد و بررسی کتاب ارسطو»، حمیدرضا محبوبی­ آرانی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش3، مرداد و شهریور1395.
«انتشاری نه چندان خوش­خوان از کتابی خوشخوان: نقد و بررسی کتاب درآمدی به متافیزیک معاصر»، مهدی­ امیریان، آینه پژوهش، سال بیست و هفتم، ش162، بهمن و اسفند 1395. 


ج) کلام
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«منصب بابیت امامان در ترازوی نقد و بررسی محتواشناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهل بیت (ع)»، نعمت ­الله صفری­ فروشانی، شیعه پژوهی، س دوم، ش 6، بهار 1395.


 
4.علوم تربیتی و روانشناسی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«هوش و گوش خود بدین پاداش ده: نقدی بر گزارش آرای تربیتی جاحظ در جلد نخست آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن...»، بهروز رفیعی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان­شناسی، س دوم، ش 5، بهار 1395.
 
5.دین
الف) قرآن و حدیث
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقد روش­شناختی کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب»، سید­هدایت جلیلی، فصلنامه نقد قرآن و حدیث، س دوم، ش 5، بهار 1395.


 
ب) فقه و حقوق
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نوشته­ ای قابل تحسین همراه با گلایه­ های چند در نقد و بررسی کتاب اصول حقوق مالکیت فکری»، علی­رضا محمدزاده­ وادقانی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 8، زمستان 1395.


 
6.علوم اجتماعی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«حقوقی برای رسانه یا رسانه‌ای برای حقوق: نقدی بر کتاب حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های رسانه‌ای»، پژمان محمدی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 9، بهار 1395.


 
7.زبان
الف) زبان فارسی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
درباره زبان فارسی افغانستان»، نامه فرهنگستان، مسعود قاسمی، س پانزدهم، ش 59، بهار 1395. 


ب) زبان­های دیگر
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
بررسی و نقد کتاب راه‌بردهای یادگیری Les stratégies d’apprentissage»، کامیار عبدالتاجدینی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش1، فروردین و اردیبهشت 1395. 


ج) زبان شناسی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
فرهنگ؟ دانشنامه؟ کارا؟ نغمه­ های ناساز»، حسن هاشمی میناباد، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، س دوم، ش5، بهار 1395. 


8.هنر
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
نگاهی به کتاب نگاشت توضیحی نظریه­ های معماری و هنر»، هما افراسیابی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش 9و10، بهار و تابستان 1395. 


9.ادبیات فارسی
نقد ادبی

در این حوزه دو اثر به طور مشترک  برگزیده شناخته شد:
«بررسی و نقد رساله‌های شعری فلاسفه مسلمان از فن شعر ارسطو: ترجمه در زمانه عسرت»، داوود عمارتی مقدم، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش 5، آذر و دی 1395.2.


 
10.ادبیات داستانی
در این حوزه یک اثر برگزیده  شناخته شد:
«خوانش باختینی رمان حیاط خلوت»، محمود رنجبر، ادبیات پایداری، س هشتم، ش 15، پاییز و زمستان 1395.


11.شعر
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«با کاروان قصیده»، مهدی فیروزیان، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش6، بهمن و اسفند 1395.


 
12.تاریخ و جغرافیا
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«حاشیه­ ها بر و خاطره­ ها از سفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان»، سیّد­حسین رضوی­ برقعی، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش157، فروردین و اردیبهشت 1395.


 
13.کودک و نوجوان
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«تجلی شاعرانۀ باد: واکاوی اشعار پروین دولت‌آبادی با رویکرد به عناصر اربعه و تأثیر و ارتباط آن بر تفکر و برون ‌داد استعداد‌های نهفتۀ کودکان»، کیمیا امینی، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، س سوم، ش11، پاییز 1395.


 
بخش ویژه:
نشریه شایسته تقدیر:

در این بخش فصلنامه پژوهشنامه ادبیات­ کودک و نوجوان با مدیرمسئولی و سردبیری مهدی حجوانی  به عنوان نشریه شایسته تقدیر انتخاب شد.


 
منتقد جوان:
حمید عطائی نظری به عنوان منتقد جوان این دوره جشنواره شناخته شد.