اخبار کتاب گزارش چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب منتشر شد.

    همزمان با برگزاری چهاردهمین جشنواره  نقد کتاب «گزارش چهاردهمین جشنواره نقد کتاب» از سوی دبیرخانه این جشنواره منتشر شد. 
 کتاب گزارش چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب بازتاب یک سال فعالیّت علمی آشکار منتقدان کشور، سال­ها مطالعه، تأمّل و تلاش اهل قلم و چند ماه فعالیّت علمی و اجرایی برای گردآوری مقاله­ های نقد کتاب و ارزیابی آنهاست که به اهتمام دبیرخانه جشنواره نقد کتاب فراهم آمده است. نمایه مجلات، نشریات و جراید حوزه نقد کتاب، نمایه مقاله­ های انتقادی ارسالی در سال 1395، نمایه آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری و فهرست مقاله­ های برگزیده و شایسته تقدیر از فصول این اثر است. معرفی آثار منتخب و پدیدآورندگان آن­ها، کارنامه دبیر علمی و هیئت داوران، معرفی تارنمای جشنواره و ضمائم، از دیگر بخش­های مندرج در این کتاب است.
مجید غلامی جلیسه، مدیر عامل خانه کتاب در مقدمه این کتاب نوشته است: «نقد را باید سرمایه دانست، سرمایه‌ای که پشتوانه‌ای جدی برای رشد کمی و کیفی نشر به حساب می‌آید و خلأ و کمبودش خسرانی جبران ناپذیر است. هرزمان نقد از جامعه - به طور کل و در این مجال که حوزه نشر است به طور خاص - جامه بربسته و یا کمرنگ شده است، شاهد آن بوده‌ایم که آثار منتشره از کیفیت افتاده  و به کمیت افزون شده‌اند. نتیجه این تزاید حجم فراوان آثاری است که از سویی خواننده را به بیراهه کشانده و از غایت مطالعه دور کرده و از سمتی دیگر سرمایه زمانی و مالی وی را زایل کرده است. اهمیت نقد برای هر سه ضلع نشر امری بایسته است. پدیدآورندگان، ناشران و خوانندگان  نمی‌توانند خود را  در هیچ شرایطی مستغنی از نقد بدانند، که در باب اهمیت نقد برای هر پدیدآورنده مختصر همین کلام استاد سخن سعدی علیه الرحمه کافی است که :«متکلم را تا کس عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد.» وی در ادامه یادداشت انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب که در انتهای فهرست مرداد ماه 1341ش منتشر کرده است را آورده که: «بنگاه ترجمه و نشر کتاب می‌کوشد تا آثاری را که منتشر میسازد هم از حیث دقت و امانت و هم از لحاظ فضاحت و زیبایی کلام ممتاز باشد. اما مدعی این نیست که در این کوشش همیشه چنانکه باید توفیق می‌یابد، بلکه میداند که باید پیوسته در برطرف ساختن نقائص کار خود بکوشد و روز بروز بکمالی که در آرزوی این موسسه است نزدیکتر شود. در این کوشش بیاری و راهنمایی دانشمندان و خوانندگان صاحبنظری که پشتیبان این مقصودند نیازمند است و تذکر و انتقاد آنانرا با شوق و منت می‌پذیرد. اگر خطا را برما ببخشند یا بپوشند و تنها در نهان بگویند در اصلاح انتشارات خود از رأی آنان طرفی نخواهد بست. از اینرو از آنان تمنی دارد که هرگاه در انتشارات این بنگاه بلغزشی یا خطایی برمی خورند آنرا شفاها یا کتبا به ما یادآورد شوند و ما را سپاسگزار راهنمایی خود نمایند. بنگاه برای آنکه بهیچ رو از ایگونه انتقادات محروم نماند. بهر خواننده ای که تا چهارماه پس از تاریخ انتشار اثری بیش از دیگران تذکرات و انتقادات درست درباره آن ارائه دهد. بیست و پنج جلد از همان اثر، یا معادل قیمت آنرا نقدا پرداخت می‌نماید. هرگونه انتقادی را میتوان کتبا به نشانی بنگاه خیابان بهار چهار راه تخت جمشید فرستاد، اگر منتقد نخواهد نامش افشا شود بمیل وی رفتار خواهد شد و اگر بخواهد تذکرات اصلاحی بنام وی ضبط شود باز نظر وی رعایت خواهد گردید.»
فهرست مطالب کتاب این گزارش به این قرار است: مقدمه مدیرعامل خانه کتاب/سخن دبیرعلمی/ نمایه مجلات، نشریات و جراید/نمایه مقالات ارسالی/نمایه مقالات راه یافته به مرحله نهایی داوری/جدول آماری مقالات ارسالی و راه یافته به مرحله نهایی داوری/نمایه آثار برگزیده و شایسته قدردانی/معرفی آثار برگزیده و شایسته قدردانی و پدیدآورندگان آن‌ها/بخش ویژه/کارنامه دبیر علمی و داوران/ در انتها نیز پیوست‌ها شامل آئین‌نامه جشنواره نقد کتاب، برگه ارزیابی داوران، فراخوان، پوستر، کارت‌ دعوت، سپاس‌نامه، معرفی تارنمای جشنواره نقد کتاب و تندیس آمده است.
«گزارش چهاردهمین جشنواره نقد کتاب» به کوشش الهه رجبی‌فر از سوی خانه کتاب در آذرماه 1396 منتشر شده است.