اخبار کتاب نقد برتر: مجموعه مقالات منتخب چهاردهمین دوره نقد جشنواره کتاب منتشر شد.

   ۲۱ مقاله برگزیده و شایسته تقدیر چهاردهمین جشنواره نقد کتاب در کتاب «نقد برتر» از سوی مؤسسه خانه کتاب منتشر شد.کتاب حاضر حاوی بیست و یک مقاله برگزیده و شایسته تقدیر چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب است که در سال 1395 در نشریات تخصصی، علمی، پژوهشی و یا ترویجی منتشر شده­است. این مجموعه که توسط منتقدان ایرانی به زیور طبع آراسته­ گشته را می­توان ترسیمی از ویژگی‌ها و شاخص‌های نقد علمی و آداب نقد و ابزاری برای سنجش جایگاه نقد مکتوب و وضع فعلی آن در کشور دانست. این مقاله­ ها از جهات مختلفی قابل تأمّل و بررسی است. نخست آنکه هنوز عدّه‌ای اهل قلم بخشی از وظیفه علمی خود را مواجهه مسئولانه با آثار منتشر شده می‌دانند. در واقع، برخی خوانندگان کتاب مانند مصرف­کنندگان منفعل عمل می‌کنند. مطلبی را می‌خوانند و آن را می‌پسندند یا نمی‌پسندند و دیگر درباره این حس پسند و ناپسند چندان تأمل نمی‌کنند، یا فرصت نشر تأملات خود را ندارند. اما حاصل کار یکی است، دیگران از بازتاب این گونه کتاب‌ها در ذهن آنان بی‌خبر می‌مانند. در مقابل، برخی خوانندگان جدی و باریک‌بین، رفتاری پویا با آنچه می‌خوانند در پیش می‌گیرند و با نویسنده وارد گفتگوی سازنده و تأثیرگذاری می‌شوند که در قالب نقد پدیدار می‌گردد.  
سید حسن اسلامی اردکانی، دبیر علمی  چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب در مقدمه این کتاب نوشته است: «مقالات بیست و یک‌ گانه حاضر برآمده  گردآوری و مرور ۹۰۰ مقاله و گزینش، ارزیابی و داوری نهایی ۷۸۰ مقاله انتقادی است که در سال گذشته  در حوزه‌های گوناگون منتشر شده است. این مقالات برگزیده و شایسته تقدیر از جهات مختلفی قابل تامل و بررسی است. نخست آنکه هنوز در این کشور عده‌ای اهل قلم بخشی از وظیفه علمی خود را مواجهه مسئولانه با آثار منتشر شده می‌دانند. در واقع، برخی خوانندگان کتاب مانند مصرف‌کنندگان منفعل عمل می‌کنند.مطلبی را می‌خوانند و آن‌را می‌پسندند یا نمی‌پسندند و دیگر درباره این حس پسند و ناپسند چندان تامل نمی‌کنند یا فرصت نشر تاملات خود را ندارند....»
 ازجمله مقاله‌هایی که در این کتاب آمده است می‌توان به مقاله‌های «بازشناختی از دانش‌شناسی :دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم اطلاعات و دانش‌شناسی» ،  «نقد و بررسی فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(ج ۲۸)،  «تاملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت متعالیه(ج سوم: انسان شناسی)، انگاره رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای عجولانه بر منتقدان اندیشه صدرایی» و  «نقد و بررسی کتاب ارسطو»  اشاره کرد.
 همچنین مقاله‌هایی از نعمت‌الله صفری فروشانی، بهروز رفیعی، سید هدایت جلیلی، علی‌رضا محمد‌زاده وادقانی، پژمان محمدی، مسعود قاسمی، کامیار عبدالتاجدینی، حسن هاشمی میناباد، هما افراسیابی، داوود عمارتی‌مقدم، هادی یاوری، محمود رنجبر، مهدی فیروزان، سید حسین رضوی برقعی، کیمیا امینی در این کتاب آمده است.
 کتاب «نقد برتر؛ مجموعه مقالات منتخب چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب» در ۴۸۴ صفحه و به قیمت ۳۰هزار تومان از سوی خانه کتاب منتشر شد.