چهاردهمین دورهبرگزیدگان و شایستگان تقدیر

  نام: علی جلالی دیزجی

عنوان مقاله: بازشناختی از دانش‌شناسی: دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم اطلاعات و دانش شناسی

گروه: کلیات و اطلاع رسانی

رتبه: برگزیده


   نام: پریسا کرم رضایی

عنوان مقاله: نقد و بررسی فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ج. 28) 
 

گروه: میراث پژوهی

رتبه: برگزیده


  نام:  محمدرضا ارشادی نیا 

عنوان مقاله: تأملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت متعالیه (جلد سوم): انسان­ شناسی

گروه: فلسفه، کلام و عرفان -  فلسفه اسلامی

رتبه:  شایسته تقدیر


    نام: محمود هدایت افزا

عنوان مقاله: انگارۀ رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای عجولانه بر منتقدان اندیشۀ صدرایی

گروه: فلسفه، کلام و عرفان -  فلسفه اسلامی

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: حمیدرضا محبوبی آرانی

عنوان مقاله: نقد و بررسی کتاب ارسطو

 

گروه: فلسفه، کلام و عرفان - فلسفه غرب

رتبه: شایسته تقدیر


   نام: مهدی امیریان 

عنوان مقاله: انتشاری نه چندان خوش­خوان از کتابی خوشخوان: نقد و بررسی کتاب درآمدی به متافیزیک معاصر

گروه: فلسفه، کلام و عرفان - فلسفه غرب

رتبه: شایسته تقدیر 


  نام: نعمت الله صفری فروشانی

عنوان مقاله: منصب بابیت امامان در ترازوی نقد و بررسی محتواشناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهل بیت (ع)

گروه: فلسفه، کلام و عرفان - کلام

رتبه: برگزیده


   نام: بهروز رفیعی
 

عنوان مقاله: هوش و گوش خود بدین پاداش ده: نقدی بر گزارش آرای تربیتی جاحظ در جلد نخست آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت ...

گروه: علوم تربیتی و روان شناسی

رتبه: برگزیده


  نام: سیّد هدایت جلیلی
 

عنوان مقاله: نقد روش ­شناختی کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب
 

گروه: دین -  قرآن و حدیث

رتبه: برگزیده


   نام: علی رضا محمدزاده وادقانی

عنوان مقاله: نوشته­ ای قابل تحسین همراه با گلایه­ های چند در نقد و بررسی کتاب اصول حقوق مالکیت فکری

گروه: دین -  فقه و حقوق

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: پژمان محمدی

عنوان مقاله: حقوقی برای رسانه یا رسانه‌ای برای حقوق: نقدی بر کتاب حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های رسانه‌ای

گروه: علوم اجتماعی - ارتباطات

رتبه: برگزیده


   نام: مسعود قاسمی
عنوان مقاله: درباره زبان فارسی افغانستان


 

گروه: زبان - زبان فارسی

رتبه: برگزیده


   نام: کامیار عبدالتاجدینی

عنوان مقاله: بررسی و نقد کتاب راه‌بردهای یادگیری Les stratégies d’apprentissage

گروه: زبان - زبان های دیگر

رتبه: شایسته تقدیر


    نام: حسن هاشمی میناباد

عنوان مقاله: فرهنگ؟ دانشنامه؟ کارا؟ نغمه­ های ناساز

گروه: زبان - زبان شناسی

رتبه: شایسته تقدیر


   نام: داوود عمارتی مقدم 

عنوان مقاله: بررسی و نقد رساله‌های شعری فلاسفه مسلمان از فن شعر ارسطو...

گروه: ادبیات - نقد ادبی

رتبه: برگزیده


    نام: هادی یاوری

عنوان مقاله: نقدی بر کتاب جستارهایی در باب نظریه روایت و روایت شناسی

گروه: ادبیات - نقد ادبی

رتبه: برگزیده


   نام: محمود رنجبر

عنوان مقاله: خوانش باختینی رمان حیاط خلوت

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: برگزیده


   نام: مهدی فیروزیان

عنوان مقاله: با کاروان قصیده

گروه: شعر

رتبه: برگزیده


  نام: کیمیا امینی ثانی

عنوان مقاله: تجلی شاعرانۀ باد: واکاوی اشعار پروین دولت‌آبادی با رویکرد به عناصر اربعه...

گروه: کودک و نوجوان

رتبه: برگزیده


   نام: هما افراسیابی

عنوان مقاله: نگاهی به کتاب نگاشت توضیحی نظریه­ های معماری و هنر

گروه: هنر

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: سیّد حسین رضوی برقعی

عنوان مقاله: حاشیه­ ها بر و خاطره­ ها از سفرنامه ابن بطوطه پارسی گردان

گروه: تاریخ و جغرافیا

رتبه: شایسته تقدیر