چهاردهمین دورهمقالات برگزیده و شایسته قدردانی

کلیات و اطلاع رسانی (برگزیده)

«بازشناختی از دانش‌شناسی: دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم اطلاعات و دانش ­شناسی»، علی جلالی دیزجی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 12، زمستان 1395.  pdf مقاله

میراث پــــــــــژوهی (برگزیده)

«نقد و بررسی فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ج. 28)»، پریسا کرم­ رضایی، فصلنامه نقد کتاب میراث، س سوم، ش 9 و 10، بهار و تابستان 1395.  pdf مقاله

فلسفه، کلام و عرفان -  فلسفه اسلامی (شایسته تقدیر)

«تأملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت متعالیه (جلد سوم): انسان­ شناسی»، محمدرضا ارشادی نیا، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، س بیستم، ش39، پاییز و زمستان 1395.  pdf مقاله

«انگارۀ رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای عجولانه بر منتقدان اندیشۀ صدرایی»، محمود هدایت­ افزا، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، س سوم، ش9 و 10، بهار و تابستان 1395.  pdf مقاله

فلسفه، کلام و عرفان -  فلسفه غرب  (شایسته تقدیر)

«نقد و بررسی کتاب ارسطو»، حمیدرضا محبوبی ­آرانی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش3، مرداد و شهریور1395.  pdf مقاله


«انتشاری نه چندان خوش­خوان از کتابی خوشخوان: نقد و بررسی کتاب درآمدی به متافیزیک معاصر»، مهدی­ امیریان، آینه پژوهش، سال بیست و هفتم، ش162، بهمن و اسفند 1395. pdf مقاله
 

فلسفه، کلام و عرفان -  کلام  (برگزیده)

 «منصب بابیت امامان در ترازوی نقد و بررسی محتواشناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهل بیت (ع)»، نعمت­الله صفری­ فروشانی، شیعه پژوهی، س دوم، ش 6، بهار 1395.  pdf مقاله

علوم تربیتی و روانشناسی (برگزیده)

«هوش و گوش خود بدین پاداش ده: نقدی بر گزارش آرای تربیتی جاحظ در جلد نخست آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن...»، بهروز رفیعی، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روان­شناسی، س دوم، ش 5، بهار 1395.  pdf مقاله

 

دین – علوم قرآن و حدیث  (برگزیده)

 «نقد روش ­شناختی کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب»، سید­هدایت جلیلی، فصلنامه نقد قرآن و حدیث، س دوم، ش 5، بهار 1395. pdf مقاله

دین - فقه و حقوق (شایسته تقدیر)

 «نوشته­ ای قابل تحسین همراه با گلایه ­های چند در نقد و بررسی کتاب اصول حقوق مالکیت فکری»، علی­رضا محمدزاده­ وادقانی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش 8، زمستان 1395. pdf مقاله

علوم اجتماعی -  ارتباطات  (برگزیده)

 «حقوقی برای رسانه یا رسانه‌ای برای حقوق: نقدی بر کتاب حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های رسانه‌ای»، پژمان محمدی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع ­رسانی و ارتباطات، س سوم، ش 9، بهار 1395.  pdf مقاله

زبان – زبان فارسی  (برگزیده)

«درباره زبان فارسی افغانستان»، نامه فرهنگستان، مسعود قاسمی، س پانزدهم، ش 59، بهار 1395. pdf مقاله

زبان – زبانهای دیگر (شایسته تقدیر)

 «بررسی و نقد کتاب راه‌بردهای یادگیری Les stratégies d’apprentissage»، کامیار عبدالتاجدینی، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش1، فروردین و اردیبهشت 1395.  pdf مقاله

زبان  زبانشناسی (شایسته تقدیر)

«فرهنگ؟ دانشنامه؟ کارا؟ نغمه ­های ناساز»، حسن هاشمی میناباد، فصلنامه نقدکتاب ادبیات، س دوم، ش5، بهار 1395.  pdf مقاله

هنر (شایسته تقدیر)

 «نگاهی به کتاب نگاشت توضیحی نظریه­ های معماری و هنر»، هما افراسیابی، فصلنامه نقد کتاب هنر، س سوم، ش 9و10، بهار و تابستان 1395. pdf مقاله

ادبیات فارسی نقد ادبی (برگزیده)

«بررسی و نقد رساله‌های شعری فلاسفه مسلمان از فن شعر ارسطو: ترجمه در زمانه عسرت»، داوود عمارتی مقدم، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش 5، آذر و دی 1395.2.  pdf مقاله

ادبیات فارسی-  نقد ادبی (برگزیده)

«نقدی بر کتاب جستارهایی در باب نظریه روایت و روایت‌شناسی»، هادی یاوری، پژوهش­نامه انتقادی متون، س شانزدهم، ش 5، آذر و دی 1395.  pdf مقاله

ادبیات داستانی (برگزیده)

 «خوانش باختینی رمان حیاط خلوت»، محمود رنجبر، ادبیات پایداری، س هشتم، ش 15، پاییز و زمستان 1395. pdf مقاله

شعر  (برگزیده)

«با کاروان قصیده»، مهدی فیروزیان، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش6، بهمن و اسفند 1395.  pdf مقاله

تاریخ و جغرافیا (شایسته تقدیر)

«حاشیه­ ها بر و خاطره­ ها از سفرنامۀ ابن بطوطه پارسی گردان»، سیّد­حسین رضوی­ برقعی، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش157، فروردین و اردیبهشت 1395. pdf مقاله

کودک و نوجوان (برگزیده)

 «تجلی شاعرانۀ باد: واکاوی اشعار پروین دولت‌آبادی با رویکرد به عناصر اربعه و تأثیر و ارتباط آن بر تفکر و برون ‌داد استعداد‌های نهفتۀ کودکان»، کیمیا امینی، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، س سوم، ش11، پاییز 1395. pdf مقاله