چهاردهمین دورهدبیر علمی و هیئت داوران

     

     دبیر علمی : سیدحسن اسلامی

     

     هیئت داوران:

کلیات و اطلاع رسانی

   حاجی زین­ العابدینی، محسن

   حافظیان رضوی، سیدکاظم  
 


میراث پژوهی

ایمانی، بهروز
فاضل هاشمی، سیّد محمدرضا    مسرّت، حسین


فلسفه، کلام و عرفان

پازوکی، بهمن
حبیبی، نجفقلی
سعیدی مهر، محمد
کیوانفر، محمد
نصری، عبدالله
یوسف ثانی، سیّد محمود    


     علوم سیاسی

     احمدی، حمید

     لک زایی، نجف
     یکتا، حسین  


علوم قرآن و حدیث

     رحمان ستایش، محمدکاظم
     فلاح پور، مجید
     مسعودی، عبدالهادی


اخلاق

     اترک، حسین
     اکبری، رضا
     نصری، عبدالله     


      ارتباطات

      بیچران لو، عبدالله
      منتظر القائم، مهدی 


    ادبیات فارسی
     ایمانی، بهروز
     بشری، جواد
     حسینی، مریم
     شریف نسب، مریم
     مشتاق مهر، رحمان
     نیکویی، علیرضا


 

   فقه و حقوق

   حکیمی ها، سعید

   سلیمانی، حسین 

   هادویان، غلامحسین 


ادبیات عربی

باقر، علیرضا
فاتحی­ نژاد، عنایت­ الله
گنجیان، علی


ادبیات داستانی

بشیری، محمود

     حسن بیگی، ابراهیم 
     پارسی نژاد، کامران


 زبان
اسماعیل پور، ابوالقاسم     انوشیروانی، علیرضا
 پژمان، عباس
 حرّی، ابوالفضل
 راسخ مهند، محمد
 عباسی، علی
 محمودی بختیاری، بهروز
 فرجاه، مرجان   
 نصرالله­ زاده، سیروس 
 وثوقی، حسین
 وفایی، عباسعلی
 ملانظر، حسین


هنر

بنی­ اردلان، اسماعیل

خزائی، محمد


علوم اجتماعی

    میرزایی، آیت الله

نوری­ نیا، حسین


علوم تربیتی و روان شناسی

احمدی، اصغر

     ایمانی، محسن

     گوهری پور، مرتضی


شعر

امینی، اسماعیل

نادمی، سیّد احمد

علی پور، مصطفی


تاریخ و جغرافیا

زرین­ کوب، روزبه

سجادی، سیدصادق

میرمحمد صادق، سیّد سعید


کودک و نوجوان

بوذری، علی

ناصری دریایی، مسعود
یوسفی، سیّد مهدی