نویسندگان جشنواره چهاردهم سیّد هدایت جلیلی سنزیقی

 جلیلی سنزیقی، سیّد هدایت (1342 ـ )


دانش­ آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم.کارنامک

استادیار دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث،
دارای دانشنامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی و کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران،
عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و مسئول کمیته انتشارت انجمن،
عضو کمیته­ های علمی تحول رشته قرآن و حدیث وزارت علوم، همایش ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته­ ای دانشگاه خوارزمی و سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم،
عضو انجمن مطالعات قرآنی تهران و  انجمن مباحثات قرآنی قم،
عضو شورای تحریریه مجلات علمی و پژوهشی متعدد ازجمله: مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، قرآن پژوهی معاصر و تفسیرپژوهی دانشگاه آیت الله مدنی تبریز،
سرداور گروه قرآن و حدیث کتاب سال جمهوری اسلامی و جشنواره کتاب فصل،
داور علمی مجلات علمی پژوهشی از جمله:  مطالعات عرفانی، کتاب قیم، مطالعات تفسیری، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن و مطالعات قرآنی معاصر،
عضو کمیته داوران علمی پایان­ نامه­ های برتر قرآنی وزارت علوم.
 

گزیده آثار

پژوهش در تفسیرپژوهی قرآن، تهران: انتشارات سخن، 1390،
مجموعه مقالات غزالی‏ پژوهی، تهران: خانه کتاب، 1389،
تفسیر موضوعی: چیستی، بنیان‎ها و پیش‎فرض‎ها، قم: بوستان کتاب، 1387،
روش‏شناسی تفاسیر موضوعی قرآن، تهران:کویر، 1372،
«اعجاز قرآن به مثابه یکی از مبانی تفسیر قرآن؛ تحلیل و داوری»، پژوهش­ های قرآن و حدیث، سال چهل و هشتم، ش دوم، پاییز و زمستان 1394،
«تفسیر تطبیقی؛ فرازبانی لرزان و لغزان»، پژوهش­نامه تفسیر و زبان قرآن، دانشگاه پیام نور اصفهان، ش 2، 1393،
«تحلیل انتقادیِ رهیافت طباطبایی به جریان‏ های تفسیری»، کتاب قیم، دانشگاه یزد، 1392،
«اسباب نزول در نظریه تفسیری علامه طباطبایی»، مطالعات تفسیری، ش 8، 1392،
«نگاهی دیگر به تفسیر اثری»، علوم حدیث، ش 43، 1386،
«راز کثرت قرآئت‏ها از رخدادهای دینی»، معارف اسلامی، 1385،
 «صحابی کیست؟»، علوم حدیث، ش 41، 1385.