نویسندگان جشنواره چهاردهم پژمان محمدی

 محمدی، پژمان (1351 ـ )


دانش ­آموخته دکتری حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران. کارنامک

استاد حقوق خصوصی و مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز،
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان،
 معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز،
رییس هیئت تجدیدنظر انتظامی اعضای هیئت علمی و رییس و عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز، 
مدیر دفتر امور حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز،
عضو و رییس کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز،
عضو کمیسیون مالکیت فکری مرکز رشد و فناوری و انجمن­های مختلف در دانشگاه شهید چمران اهواز،
عضو شورای نویسندگان و سر دبیر مجله دانش و پژوهش حقوقی،
تدریس دروس مختلف حقوقی در دانشگاه شهید چمران و دانشگاه های آزاد اسلامی اهواز،
برگزیده ششمین دوره جشنواره نقدکتاب.
 

گزیده آثار

قرارداد­های بهره­ برداری از حقوق مؤلف، تهران: دادگستر، 1386،
قلمروی عمومی در حقوق مؤلف، با همکاری مرضیه شرقی، تهران: مجد، 1394،
فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپی رایت، ترجمه، تهران: دانشگاه تهران، 1390،
جایگاه قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 در نظام حقوقی ایران، اهواز: دانشگاه شهید چمران، 1393،
«بررسی ابعاد حقوق گارانتی»، فصلنامه حقوق خصوصی، ش 2، 1392،
«مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد»، پژوهش­های حقوق جزا و جرم شناسی، ش، 1392،
«حقوق مرتبط، سازمان­های پخش صدا و تصویر»، کتاب ماه کلیات، ش176، مرداد 1391،
«مفهوم و آثار حق تألیف»،  فصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره دوم، ش 1، بهار 1390،
«اصالت شرط پیدایش اثر»، حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ش15، زمستان1388،
«گذری بر کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری»، کتاب ماه کلیات، سال 12، ش135، اسفند 1387،
«وقف حقوق مالکیت فکری»، مجموعه مقالات همایش وقف و تمدن اسلامی،1387، (برگزیده همایش وقف و تمدن اسلامی)،
«ماهیت و اثر قراردادهای بهره برداری از حقوق مؤلف»، فصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 12، ش3، پاییز1387،
«صلاحیت حقوقی شوراهای حل اختلاف، نقدی بر قانون» پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، ش11، زمستان1387.