نویسندگان جشنواره چهاردهم مسعود قاسمی

   قاسمی ، مسعود (1331 ـ )


دانش ­آموخته دکتری زبان ­شناسی، مرکز زبان و ادبیات رودکی وابسته به آکادمی علم­ های تاجیکستان.کارنامک

همکاری با مؤسّسه لغت‌نامه دهخدا به عنوان پژوهشگر.
فرهنگ­نویس، ویراستار و معاون گروه تخصصی فرهنگ فارسی در مرکز نشر دانشگاهی،
تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ­های شهید بهشتی، امیرکبیر و تربیت‌ معلّم،
دارای دانشنامه فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علّامه طباطبایی،
تدریس تاریخ بیهقی، مثنوی مولوی و ادبیّات معاصر فارسی در دانشگاه دولتی تاجیکستان و دانشگاه آموزگاری،
 همکاری علمی با انستیتوی زبان و ادبیّات رودکی تاجیکستان،
دبیر علمی و مدیر پژوهشگاه فرهنگ فارسی– تاجیکی (وابسته به سفارت ایران در شهر دوشنبه در جمهوری تاجیکستان) و سردبیر فصلنامۀ نامۀ پژوهشگاه،
ایراد سخنرانی در حوزه زبان­شناسی، زبان فارسی و تاجیکی در همایش­های داخلی و خارجی،
همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عنوان پژوهشگر در امور فرهنگ­نویسی.
 

گزیده آثار

تراجم­ الاعاجم (فرهنگ کهن قرآنی عربی به فارسی از قرن ٦ هـ)، احمد غزنوی، با همکاری محمود مدبّری، تهران: اطلاعات، ١٣89، (تصحیح)،
کلّیّات اشعار لایق شیرعلی، تاجیکستان: پژوهشگاه فرهنگ فارسی– تاجیکی، ١٣83،
دیوان رودکی، باهمکاری موسوی ‌ـ‌ میربابایف، تاجیکستان: پژوهشگاه فرهنگ فارسی – تاجیکی، ١٣٧٩، (تصحیح)،
فرهنگ نام­های تاجیکی، با همکاری عزیز میربابایف، تاجیکستان: پژوهشگاه فرهنگ فارسی –تاجیکی، ١٣78،
فرهنگ مصادر زبانها و گویش­های ایرانی تاجیکستان، با همکاری محقّقان تاجیک،2 ج، تاجیکستان: پژوهشگاه فرهنگ فارسی – تاجیکی، ١٣٧٦. (برگزیده کتاب سال جایزۀ مولوی تاجیکستان در سال 1999م.)،
فرهنگ زبان یغنابی،  با همکاری سیف‌الدّین میرزازاده، تاجیکستان: انتشارات سفارت ایران، ١٣٧٤. ( برگزیده کتاب سال جایزۀ مولوی تاجیکستان در سال 1996.م )،
آداب‌الصّوفیه، نجم‌الدّین کبری، تهران: زوّار، ١٣٦3، (تصحیح)،
السّائر الحائر الواجد الی الساتر الواحد الماجد، نجم‌الدّین کبری، تهران: زوّار، ١٣٦١، (تصحیح)،
«صحیفه سجّادیّه با ترجمه‎ای کهن به فارسی»، مرکز پژوهشی میراث مکتوب- دفتر مطالعات فرهنگی موقوفات میرزا‎محمّد کاظمینی، 1394،
«علی­نامه»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ، ج4، 1391،
«تصحیحات کتاب حدودالعالم: نقد کتاب حدودالعالم تصحیح منوچهر ستوده»، فرهنگ­ نویسی ، ج 4، ش4، بهمن1390،
«رسالۀ تتمّه کتاب­البلغه»، فرهنگ­نویسی، ج سوم، ش3، بهمن 1389، (تصحیح و معرفی)،
«زفان گویا و جهان پویا: فرهنگ کهن فارسی به فارسی  در قرن نهم»، دانشنامه زبان و ادب فارسی، ج4، 1388،
«شرح رساله مونس­العشّاق از سهروردی (شارح نامعلوم)»، مجله معارف، دوره چهارم، ش١ ، ١٣٦٦، (تصحیح)،
«شرح رساله آواز پر جبرئیل از سهروردی (شارح نامعلوم)»، مجله معارف، دوره اول، ش١، ١٣٦٣، (تصحیح)،
«دهاتی: عبدالسّلام پیرمحمّدزاده، شاعر و نویسنده تاجیک در دوران شوروی»، دانشنامه جهان اسلام، ج18، 1392.