نویسندگان جشنواره چهاردهم حسن هاشمی میناباد

 افراسیابی، هما (1334 ـ )


دانش ­آموخته کارشناسی کتابداری و اطلاع ­رسانی، دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه تهران.کارنامک

سال­ها همکاری با کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با عنوان کارشناس کتابداری، رئیس دایره انتخاب و سفارش کتاب، مدیر سازماندهی منابع و مسئول کتابخانه ایران شناسی مجلس،
فراگیری دوره سازماندهی اسناد و مدارک در مرکز مدارک علمی،
عضو شورای سردبیری نشریه پیام بهارستان و همکاری با نامه انجمن کتابداران،
همکاری با کتابخانه دانشگاه بلوچستان برای سازماندهی منابع، کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کتابخانه صنایع نظامی ارتش و کتابخانه مرکز اسلامی هامبورگ،
فهرست­ نویسی کتاب­ های چاپ سنگی و سربی در کتابخانه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،
ویراستار سرعنوان­ های موضوعی فارسی در کتابخانه ملی،
دریافت تقدیرنامه در سال 1379 برای نقش موثر در راه‌اندازی پایگاه نسخه‌های خطی کتابخانه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و همکاری بین‌کتابخانه‌ای با کتابخانه ملی برای تجدیدچاپ روزنامه ­های قدیمی کشور در سال 1386.
 

گزیده آثار

کیکاووس جهانداری: از سلسله آثار مشاهیر کتاب شناسی معاصر ایران، تهران: خانه کتاب، 1395،
نمایه ­سازی روزنامه مجلس، همکاری در تدوین، تهران: 1388،
تاریخچه کتابخانه مجلس اولین کتابخانه رسمی کشور، همکاری در تدوین، تهران: 1374،
«معرفی و بررسی مجموعه مقاله ­های نخستین همایش ملی شبیه ­پژوهی: روی­کردی نوین به هنری کهن»، فصلنامه نقد کتاب هنر، سال چهارم، ش13-14، بهار و تابستان 1396،
«نگاهی به کتاب و کتاب­شناسی در نوشته­ های حبیب یغمایی به همراه نقد و بررسی و ارائه طرح پیشنهادی جهت شیوه گردآوری و تنظیم اطلاعات این نوع آثار»، فصلنامه نقد کتاب میراث. سال سوم، ش 9-10، بهار و تابستان 1395،
«نغمه­ های ماندگار: معرفی و بررسی کتاب ارمغان طرب». فصلنامه نقد کتاب هنر. سال سوم، ش 12، زمستان 1395،
«نگاهی به فهرست­نامه کتابشناسی­ های ایران: به همراه معرفی و بررسی و ارائه پیشنهاداتی جهت تکمیل و ویرایش اثر حاضر»، فصلنامه نقد کتاب میراث، سال دوم، ش8، زمستان 1394،
«مطبعه مجلس و منشورات آن»، پیام بهارستان، دوره دوم، سال اول، ش3، بهار 1388،
«قدیمی‌ترین کتاب چاپ سربی در همدان در سال 1249ق»، پیام بهارستان، دوره دوم، سال اول، ش اول و دوم، پاییز و زمستان 1387،
«معرفی کتاب: نخستین اثر فارسی در زمینه کتاب و کتابداری جدید». پیام بهارستان، دوره اول، ش 58، فروردین 1385.