نویسندگان جشنواره چهاردهم هما افراسیابی

  جلالی دیزجی، علی (1335 ـ )


دانش ­آموخته دکتری کتابداری و اطلاع­ رسانی، دانشگاه پنجاب - چندیگرِ هندوستان.کارنامک

عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه علامه طباطبائی،
مدیرگروه علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه علامه طباطبائی،  
استاد مدعو گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه پیام نور، واحد قم،
مدیر امور اداری و مالی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و نماینده انجمن در شورای سیاستگذاری همایش حکمت مطهر،
مدیر بخش سازماندهی و آماده­سازی فنی کتابخانه مرکزی دانشگاه زاهدان،
رئیس کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز،
سرپرست فنی و کارشناس مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی،
مسئول آرشیو فنی شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران،
مسئول بخش فنی و سازماندهی مرکز اطلاعات و کتابخانه موسسه بین­المللی پژوهش در برنامه­ریزی و توسعه،
طراحی و راه­اندازی آزمایشگاه زبان، و سازماندهی و خودکارسازی کتابخانه دبیرستان سما 3،
بازرس و عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.
 

گزیده آثار

راهنمایی برای انتشار مقاله‌ا‌ی علمی، آن ام. کُرنر، تهران: چاپار، 1396، (ترجمه)،
راهکارهای مسائل مدیریت در خدمات اطلاعاتی و علم­سنجی، کریستین ارکهارت، تهران: سمت، 1393 (ترجمه)،
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: منابع و عملکرد در سا­ل­های برنامه­های پنج ساله دوم و سوم (1380-1370) و اهداف و سیاست­ها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1382،
فرهنگ اصطلاحات اصول فقه از ترجمه کتاب معالم­الاصول چاپ شده در کتاب اوامر و نواهی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، 1383، (تصحیح و تنظیم و بازبینی)،
مجموعه و خلاصه مقالات همایش بین المللی قرطبه و اصفهان: دو مکتب فلسفه اسلامی در شرق و غرب، اصفهان، اردیبهشت1381، (تصحیح و ویراستاری)،
پروژه ارزیابی و بازنگری دروس رشته کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی، 1391،
پروژه بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع­رسانی، 1390،
نمایه­سازی و تدوین اصطلاح­نامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1382-1383،
کرسی بررسی و نقد فلسفی رویکرد اقتصادی و تجاری سازی اطلاعات، 1391،
Treasures of Islam: Art and Design in Islamic Manuscripts. CD- ROM, Library quarterly, 72(1), 2002, 510-511،
Application of hardware in libraries and information centers in Iran. In: Vistas of information management: Professor H.R. Chopra felicitation volume, 2006،
Emergence of optical discs technology: A bird’s eye view. In: Library science and its facets, vol. 2, New Delhi: Ess Ess Publications, 1998, PP،
Evaluation of content and structure of academic web sites: an analysis of psychology and education faculties on the World Wide Web and creating guidelines for web page developers. Accepted for A-LIEP 2009, Japan،
Evaluation of open access digital repositories of scientific associations in the world and proposed model for Iran Scientific Association (OR2012), 2012.