بخش جنبی جشنواره چهاردهم منتقد جوان

  عطائی نظری، حمید (1362 ـ )


دانش ­آموخته حوزه علمیه اصفهان و دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی.کارنامک

 • استادیار و عضو هیئت علمی فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ­اسلامی،    
 • عضو شورای نشر پژوهشکده مطالعات­اسلامی اصفهان،
 • سرپرست و ویراستار مجموعه «مطالعات ایرانی ـ اسلامی» در انتشارات پژوهشکده مطالعات­اسلامی اصفهان،
 •   تدریس در حوزه و دانشگاه،
 •   تألیف و ترجمه ده­ها مقاله انتقادی، علمی و پژوهشی.


گزیده آثار

 • فیّاض لاهیجی و اندیشه‌های کلامی او، قم: دانشگاه معارف، 1392،
 • تصحیح انتقادی رساله الکلمه الطیّبه، فیّاض لاهیجی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه، 1391،
 • فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی، بر بنیاد آثار فیّاض لاهیجی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه، 1391،
 • تصحیح و تعلیق رساله الباب المفتوح إلی ما قیل فی النفس و الروح، علامه زین­الدین بیاضی عاملی، قم: کتابخانه علاّمه مجلسی، 1389.
 • «الرساله السَّعدیه»، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش162، بهمن و اسفند 1395.
 • «واجب الاعتقاد علی جمیع العباد»، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش161، آذر و دی 1395.
 • «معرّفی انتقادیِ ویراست تذکره الواصلین فی شرح نهج المسترشدین»، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش158، خرداد و تیر 1395.
 • «مَصائب و مَصاعب رسائل سَیّد مرتَضی»، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش159، مرداد و شهریور 1395.
 • «الأبحاث المفیده فی تحصیل العقیده»، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش160، مهر و آبان 1395.
 • «نقدی بر کتاب عقیده الشیعه»، آینه پژوهش، س بیست و هفتم، ش160، مهر و آبان 1395.
 • «اولریش رودولف و کتاب ارزشمند او درباره ماتریدیه»، آینه پژوهش، س بیست و ششم، ش6، بهمن و اسفند1394.
 • «فضولی در کلام شیعه، نقد یک ابتذال، نقد یک انتحال»، آینه پژوهش، س بیست و ششم، ش6، بهمن و اسفند1394.
 • «تزلزلی پرگزند در بن کاخی بلند!: نقدی بر ویراست نااستوار رساله اثبات العقل المجرد ...»، فصلنامه نقد کتاب میراث، ش 5، بهار 1394،
 • «نکاتی درباب ساختار و نسبت دو کتاب الملخص و الذخیره شریف مرتضی»، آینه پژوهش، ش 155، آذر و دی 1394،
 • «تطوّر برهان صدّیقین در کلام فلسفی امامیّه از نصیرالدین طوسی تا نصیرالدین کاشی»، مجله شناخت، ش72، بهار و تابستان 1394،
 • «نقدی بر ویراست نااستوار رساله اثبات العقل المجرّد نصیرالدین طوسی و برخی از شروح آن»، فصلنامه نقد کتاب میراث، ش5، بهار 1394،
 • «تحول معرفت‌شناختی کلام امامیه در دوران میانی و نقش ابن‌سینا در آن»، نقد و نظر، ش1، بهار 1394.
 • «وضعیت شناسی تصحیح نسخ خطی در ایران»، با همکاری گروه نویسندگان،  نقد کتاب میراث، ش8، زمستان 1394.
 • «نقدی بر تصحیحی نامرضی از نهایه العقول فخرالدین رازی»، فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام، ش1ـ 2، بهار و تابستان 1393،
 • «از شمس الدین کشی تا ابن رشد شیعی!»، آینه پژوهش، ش146، خرداد و تیر 1393.
 • « تصحیحی نامرضی از  نهایه العقول فخرالدین رازی»، نقد کتاب ایران و اسلام، ش 1،  بهار و تابستان 1393 .
 • «المجموع فی المحیط بالتکلیف ابن متویه و نقد در چاپ متفاوت از جلد نخست آن»، نقد کتاب ایران و اسلام، ش1، پاییز و زمستان 1393.
 • « اقبال تشیع دوازده امامی به ابن سینا در روزگار مغول، نویسنده: احمد هیثم الرحیم، کتاب ماه فلسفه، ش72،  شهریور1392، ( ترجمه)،
 • «تشیع در ترکیه: مقایسه علویه با جعفریه»، نویسنده: یلر، عبدالقدیر، کتاب ماه دین، ش190، مرداد 1392. (ترجمه)،
 • «لزوم توجّه به نقش هم­خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی»، گزارش میراث، ش61 ـ 62، آذر و اسفند 1392.
 • «ملاک‌ها و ویژگی‌های مکتب کلام فلسفی در شیعه»، اندیشه دینی، دوره دوازدهم، ش3، پاییز 1391،
 • «فیاض لاهیجی و رساله الکلمه الطیبه او»، کتاب ماه فلسفه، ش65، بهمن 1391،
 • «نقد و بررسی رساله الباب المفتوح إلی ماقیل فی النفس و الروح»، کتاب ماه فلسفه، ش32، اردیبهشت 1389.