اخبار بیست‌ و‌ ششمین دوره جایزه جهانی کتاب سال فراخوان داد.