اخبار عناوین مقالات راه یافته به مرحله نهایی داوری پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب

   
 
1. کلیات و اطلاع ­رسانی

 1. استناد یک اصل فراموش شده علمی در کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی، مهدی محمدی، نقد کتاب اطلاع­ رسانی و ارتباطات، ش16، زمستان1396.
 2. بررسی و نقد کتاب روش­شناسی تحقیقات کیفی، مصطفی همدانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش 45، خرداد و تیر1396.
 3. پیاده سازی فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، یعقوب نوروزی، نقد کتاب اطلاع­ رسانی و ارتباطات، ش13و14، بهار و تابستان 1396.
 4. تاریخ اجتماعی نشر ایران، مجید رهبانی، جهان کتاب، ش337و 338، خرداد و تیر 1396.
 5. تاریخ و تحول نشر، حمید محسنی، نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، ش16، زمستان1396.
 6. الزامات الگو برای سامانه­ای پیشینه، ابراهیم عمرانی، نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، ش16، زمستان1396.
 7. ناگفته­هایی درباره مجلدی از فهارس مجلس (نقد فهرست نسخه­های خطی مجلس، ج 45)، جواد بشری، آینه پژوهش، ش167و168، آذر و اسفند 1396.
 8. نقد و بررسی کتاب تجاری­سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه­ها (مفاهیم، الزامات و روش ها)، حسین علی جاهد، نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، ش13و14، بهار و تابستان 1396.
 9. نقد و بررسی کتاب مبانی نظریه ­پردازی، فریبا صیاد، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش14، تابستان 1396.
 10. نقدی بر کتاب کتابداری پزشکی، حسن اشرفی ریزی، نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، ش15، پاییز 1396.
 11.  هم نویسندگی برپایه ویکی نویسی: نقدی بر کتاب مقدمه­ای بر علم اطلاعات و فناوری، سعید اسدی، نقد کتاب اطلاع­رسانی و ارتباطات، ش13و14، بهار و تابستان 1396.

2 .فلسفه، کلام و عرفان
 1. با عارفان در جغرافیای تاریخی سرزمین جان نقد و تحلیل کتاب تصوف (خاستگاه، تاریخ و موضوعات وابسته)، مریم حسینی، نقد کتاب ادبیات، ش 12، زمستان 1396.
 2. بررسی و نقد کتاب داوری‌ها، شناخت‌شناسی و نظام نوری در فلسفه اشراق، زهره سعیدی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش5، آذر و دی 1396.
 3. بررسی و نقد ترجمۀ جلد چهارم تاریخ فلسفۀ غرب راتلج، مجید صدرمجلس، پژوهشنامه انتقادی متون، ش5، آذر و دی 1396.
 4. بررسی و نقد کتاب «ما و میراث فلسفی‌مان»، مسلم طاهری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش2، خرداد و تیر 1396.
 5. بررسی و نقد کتاب پایان تاریخ از نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن، محمد اصغری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش5، آذر و دی 1396.
 6. بررسی و نقد کتاب تاریخ فلسفه راتلج؛ ج. 4، سیدمصطفی شهرآیینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش5، آذر و دی 1396.
 7. بررسی و نقد کتاب شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، شمس‌الملوک مصطفوی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش5، آذر و دی 1396.
 8. پرسش فلسفی در باب مناسبات مسیحیت و دموکراسی، مختار نوری، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش15 و16، پاییز و زمستان 1396.
 9. جوانه­های خشکیده و میوه های کال: مشتی نمونۀ خروار ترجمۀ پدیدارشناسی روح هگل در زبان فارسی، محمدمهدی اردبیلی، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش15 و16، پاییز و زمستان 1396.
 10. معرفی و بررسی نقادانۀ کتاب فلسفۀ ریاضیات براون، حسین بیات، فرهنگ و اندیشه ریاضی، ش60، بهار و تابستان 1396.
 11. نقد طبقه­بندی و معرفی رویکردهای علم دینی و اسلامی سازی علوم، محمدتقی موحد ابطحی، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش15 و16، پاییز و زمستان 1396.

3. علوم­ تربیتی و روان­شناسی
 1. بررسی محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی براساس الگوی خلاقیت هدایت شده پلسک، علی ضیایی مهر، روانشناسی تربیتی، ش44، تابستان 1396.
 2. بررسی محتوای کتاب هدیه­های آسمان پایه پنجم ابتدایی (تألیف94-95) از منظر پاسخ گویی به سؤالات دینی کودکان، معرفت، ش236، مرداد 1396.
 3. بررسی و نقد روش تحلیل مفهومی با رویکرد به پوزیتیویسم منطقی در پژوهش­های تربیتی، اندیشه­های نوین تربیتی، ش1، بهار 1396.
 4. تأملی بر عوامل و نشانگان کارآمدی و اثربخشی یک کتاب مطرح در رشته مدیریت آموزشی، حسن رضا زین­آبادی و فرشته بابان­آبادی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش40، بهار و تابستان 1396.
 5. نقد کتاب آموزش و پرورش فرهنگ­ها و جوامع، علیرضا عصاره، پژوهشنامه انتقادی متون، ش6، آذر 1396.
 6. نقدی بر دیدگاه رئالیسم مفهومی خلاقانه در کتاب روش‌‌شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان، سیدمحمدرضا تقوی و سید سعید زاهد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش2، خرداد و تیر 1396.
 7. نقدی بر کتاب  برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش، محمد امینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش6، آذر 1396.
 8. نقدی بر کتاب آموزش و پرورش تطبیقی: رویکردها، روش‌ها و اصول، عباس معدن‌دار آرانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش6، آذر 1396.
 9. واکاوی و نقد مبانی انگاره­های وین والتر دایر در متن روان­شناسی مثبت و روان درمانی معنوی- مذهبی، رسول حسین پور، مطالعات معنوی، ش24، پاییز و زمستان 1396.

4. دین
الف) کلیات اسلام
 1. علم دین، حمیرا ارسنجانی، ایرانشهر امروز، ش2، تیر و شهریور1396.
 2. الشیخ ابوزهره و کتابه: الامام­الصادق حیاته و عصره بین الحقائق و الاوهام، سید هادی خسروشاهی، کتاب شیعه، ش11و12، بهار و تابستان 1394.
 3. تصحیح انتساب یک کتاب: الاصداف الحقفیه از نجفی اصفهانی یا آرانی کاشانی، مهدی باقری سیانی، کتاب شیعه، ش11و12، بهار و تابستان 1394.
 4. بررسی و نقد کتاب از علم سکولار تا علم دینی، خسرو باقری نوع‌پرست، پژوهشنامه انتقادی متون، ش2، خرداد و تیر 1396.
 5. بررسی و نقد کتاب پارادایم اجتهادی دانش دینی، سید محمدتقی موحد ابطحی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش2، خرداد و تیر 1396.
 6. کتاب شناسی و نقد منابع در بحارالانوار علامه مجلسی، رسول جعفریان و قاسم قریب، پژوهشنامه تاریخ تشیع، س1، بهار 1396.

 
ب) قرآن و حدیث
 1. بررسی اصالت اخبار غیرمسند کتاب دلائل الامامه، محی­الدین سلطانی­فر، شیعه پژوهی، ش12، پاییز 1396.
 2. بررسی کتاب اصول و قواعد تفسیر: روش­شناسی تفسیر من وحی القرآن، وحید باغبانی، نقد قرآن و حدیث، ش11، پاییز1396.
 3. تبارشناسی کتاب مصباح­الشریعه، پرویز رستگار، محسن قاسم­پور، کاوس روحی برندق و...، مطالعات عرفانی، ش25، بهارو تابستان 1396.
 4. تفسیرالقرآن ابن ماهیار(ره)؛ اصالت، مصادر و محتوا، علی راد و فاطمه غلامشاهیان، رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، ش1، بهارو تابستان 1396.
 5. توحید مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد، هادی نصیری و محمدعلی صالحی، کتاب قیم، ش16، بهارو تابستان1396.
 6. روایات عاشورایی أنساب الاشراف بلاذری در میزان نقد و بررسی، محسن رفعت و محمد کاظم رحمان ستایش، حدیث­پژوهی، ش17، بهارو تابستان 1396.
 7. روایات عاشورایی کامل­الزیارات در بوته نقد، محسن رفعت، محمد کاظم رحمان­ستایش و مریم­السادات حجازی، شیعه پژوهی، ش12، پاییز 1396.
 8. روایات عاشورایی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد، محسن رفعت، شیعه پژوهی، ش10، بهار 1396.
 9. کارکرد فهرست های شیخ طوسی و نجاشی در تکمیل روش سزگین در بازیابی منابع آثار کهن روایی (مطالعه موردی: کتاب الزهد حسین بن سعید اهوازی)، نصرت نیل­ساز و ابوالفضل رجائی­فرد، مطالعات فهم حدیث، ش1، پاییز و زمستان 1396.
 10. نقد قرائت سریانی- آرامی لوکزنبرگ از آیه 24 سوره مریم، محمدعلی همتی و محمد کاظم شاکر، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، ش1، بهار 1396.
 11. نقد کتاب آفرینش در قرآن: بررسی هرمنوتیکی تفاسیر قدیم و جدید، حوریه شجاعی باغینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش5، آذر و دی 1396.
 12. نقد و بررسی تصحیح ترجمه الخواص زواره‌ای، رضا فرشچیان، آینۀ میراث، ش61،  پاییز و زمستان 1396.
 13. نقد واژگانی ترجمه موسوی گرمارودی از قرآن کریم (با تکیه بر سطح معنایی- لغوی گارسس)، محمدرحیمی خویگانی، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، ش 7، بهار و تابستان 1396.
 14. نگاهی دیگر به جامع احادیث الشیعه، جمال فرزندوحی، مطالعات قرآن و حدیث سفینه، ش 56، پاییز 1396.
 15. نهجِ فقیهی: ترجمه­ای رزین از متنی متین (قلم­اندازی به شادمانگیِ بازچاپ ترجمه­ای کرامند از نهج البلاغه شریف)، جویا جهانبخش، آینه پژوهش، ش163، فروردین و اردیبهشت 1396.
 16. واکاوی نقّادانۀ روش مادلونگ در فهم گزارش‌ها پیرامون جانشینی پیامبر (ص) بر مبنای کتاب جانشینی محمّد، مطالعه‌ای در مورد خلافت نخستین، مهیار خانی مقدم، امامت پژوهی، ش19، بهار و تابستان 1396.

 
ج) فقه و حقوق
 1. تأملی بر کتاب حقوق خانواده تطبیقی، عبدالحسین محمودی، نقدکتاب فقه و حقوق، ش9و10، بهار و تابستان 1396.
 2. دین حداقلی: نقدی بر کتاب جایگاه تشریع، شورا و بیعت در فقه و حقوق اسلامی، عابدین مؤمنی، نقدکتاب فقه و حقوق، ش9و10، بهار و تابستان 1396.
 3. کتاب کاربرد قواعد فقه قضایی در حقوق خانواده در بوته نقد، مریم­السادات محقق داماد و رقیه علوی خادم، نقدکتاب فقه و حقوق، ش9و10، بهار و تابستان 1396.

د) اخلاق
 1. بررسی و نقد کتاب دین و اخلاق: بررسی گونه­های وابستگی اخلاق به دین، رهام شرف و سحر کاوندی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش5، آذر و دی1396.
 2. چرا مترجم و ناشر خوب بودن دشوار است؟، امیرحسین خداپرست، نقدکتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، ش 6و7، تابستان و پاییز 1395.
 3. قاعده طلایی: معرفی منابع انگلیسی و ارزیابی انتقادی منابع فارسی، سید محمدحسین صالحی، نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، ش 6و7، تابستان و پاییز 1395.
 4. که صاحبخانه گر پیدا شود مهمان شود پیدا، سید محسن اسلامی، نقدکتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، ش 6و7، تابستان و پاییز 1395.

 
5. علوم اجتماعی
الف) علوم اجتماعی
 1. ای. پی. تامپسون و تکوین طبقه کارگر در انگلستان، سید هاشم آقاجری، نگاه نو، ش114، تابستان 1396.
 2. بحران در خرد انسانی: نقد و بررسی کتاب بحران در جامعه­شناسی: نیاز به داروین، محمدامین قانعی راد، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش13، بهار 1396.
 3. مروری انتقادی بر کتاب انسان­ شناسی زبان­شناختی، فرهنگ ارشاد، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش13، بهار 1396.
 4. معرفی و نقد کتاب جنگ چهره زنانه ندارد، بیژن زارع، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش15و16، پاییز و زمستان1396. نقد کتاب علوم اجتماعی، ش15و16، پاییز و زمستان1396.
 5. نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی و الهیات: پیوند و تعارض، ابوالفضل مرشدی، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش14، تابستان 1396.

 
ب) علوم سیاسی
 1. بازشناسی کتاب مدرنیته سیاسی و نقد آن، سیدابراهیم سرپرست سادات، پژوهشنامه انتقادی متون، ش8، بهمن 1396.
 2. پرتویی نو بر اندیشه سیاسی اسلام، نقد کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام، عباس خلجی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش8، بهمن 1396.

 
ج) ارتباطات
 1. چالش هایی درباره چالش­های گفتمانی ظریف، حسن بشیر، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش16، زمستان1396.
 2. نشانه­های ناآگاهی از سواد رسانه­ای، عباس اسدی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش16، زمستان1396.

 
د) اقتصاد
 1. بررسی و نقد کتاب اقتصاد از نگاهی دیگر، وحید مقدم و هادی امیری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش9، اسفند 1396.

 
6. زبان و زبان­شناسی
 1. بازتاب مصرف و رسانه در رمان پسامدرن آمریکا: خوانشی نقادانه از روانی آمریکایی برت ایستن الیس، محسن خالصه دهقان و بختیار سجادی، نقد زبان و ادبیات خارجی، ش 19، پاییز و زمستان 1396.
 2. بررسی دیالکتیک هنر در ترجمه ادبی براساس نظریات تئودور آدورنو و والتر بنیامین: نقد ترجمه رمان ناتوردشت، بهروز احمدزاده بیانی، مطالعات زبان و ترجمه، ش 1، بهار 1396.
 3. بررسی و نقد گویش اورمن هورامان، (هورامان لهون): دستور زبان، متون و واژه­ها، سیّدمهدی شجاعی، مطالعات زبان­ها و گویش­های غرب ایران، ش9، تابستان 1394.
 4. زبان غیر معیار در فرهنگ درست­نویسی سخن، حسین داوری، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش41، پاییز و زمستان 1396.
 5. نظریه ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمه ریزفرهنگ­ها: مورد پژوهی دایی­جان ناپلئون در برابر ترجمه انگلیسی، بی­نظیر خواجه پور، علی خزاعی فرید و مسعود خوش سلیقه، مطالعات زبان و ترجمه، ش1، بهار 1396.
 6. نقد برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیستی از منظر رویکرد ارزیابی کیفیت ترجمه، ابوالفضل حری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش7، دی 1396.
 7. نقد و بررسی فرهنگ فارسی گفتاری، منیژه گازرانی، نقد کتاب ادبیات، ش9و10، بهار و تابستان 1396.
 8. نگاهی انتقادی به ابیات شیرازی قصیده مثلث ناصرالدین خطیب شفعوی، منوچهر فروزنده­فرد، گزارش میراث، ش 1و2، بهار و تابستان 1395.

 
7. هنر
 1. بررسی و نقد دیدگاه دکتر نصر در باب معماری اسلامی و ویژگی­های آن، امیرحسین فرشچیان، حکمت معاصر، ش3، پاییز و زمستان 1396.
 2. بررسی و نقد کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)، جواد حسین زاده ساداتی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش4، مهر و آبان 1396.
 3. تاریخ نگاری ایده­محور هنر معاصر ایران، سه نظر بر کتاب تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی، سجاد باغبان، علی بوذری و کیوان موسوی اقدم، نقد کتاب هنر، ش13و14، بهار و تابستان 1396.
 4. تماشای تماشا: نقدی بر کتاب عکاسی برای تماشا، محمد خدادادی مترجم زاده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش4، مهر و آبان 1396.
 5. ضرورت امروز یا نگرشی قدیمی، نظری بر کتاب دائرهالمعارف هنر، مهناز احمدی، نقد کتاب هنر، ش15، پاییز 1396.
 6. محدودکردن هنر دیوارنگاری به موضوعات و مضامین خاص: بررسی و نقد کتاب جامعه­شناسی دیوارنگاری معاصر ایران، مهدی ابراهیمی لامع، نقد کتاب هنر، ش16، زمستان 1396.
 7. نقد و بررسی کتاب بنیان­های نظری و عملی موسیقی فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسلامی، حمید عسکری رابری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش4، مهر و آبان 1396.
 8. نقد و نظری بر دانشنامه جوانمردی (فتوت)، علی صادق­زاده وایقان، نقد کتاب هنر، ش15، پاییز 1396.
 9. نقدی بر کتاب مقدمه­ای بر آنالیز موسیقی آتنال، پژوهشنامه انتقادی متون، ش4، مهر و آبان1396.
 10. نگارش آغازین و جایگاه آن در تطور فرهنگ و ادراک انسان: نقدی بر کتاب شکل­گیری و توسعه آغاز نگارش در ایران، وحید عسکرپور، پژوهشنامه انتقادی متون، ش4، مهر و آبان1396.

 
8. ادبیات فارسی
الف) نقد ادبی
 1. آسیب شناسی درسنامه­های ادبیات معاصر منظوم، عیسی امن­خانی، ادبیات پارسی معاصر، ش1، بهار1396.
 2. آسیب­شناسی کاربرد نظریه­های مدرن در تدوین درسنامه­های بلاغی، داوود عمارتی مقدم، ادبیات پارسی معاصر، ش1، بهار1396.
 3. آسیب شناسی و نارسایی­های درسنامه­های نقد ادبی، قدرت قاسمی پور، ادبیات پارسی معاصر، ش1، بهار1396.
 4. بررسی و نقد فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی(ج 1)، سید محسن حسینی وردنجانی، نقد کتاب ادبیات، ش 9و10، بهار و تابستان 1396.
 5. بررسی و نقد کتاب نقد صیرفیان، سید محسن حسینی وردنجانی، سید جواد مرتضایی، نقد کتاب ادبیات، ش 9و10، بهار و تابستان 1396.
 6. تا حقیقت شود مجاز همه، رقیه بایرام‌حقیقی، نقد کتاب ادبیات، ش12، زمستان1396.
 7. تن واژه بر «تن» آهنگ، مهدی شعبانی، نقد کتاب ادبیات، ش 9و10، بهار و تابستان 1396.
 8. چون جمع شد معانی: نقد و بررسی کتاب نگاهی تحلیلی به علم بیان، روح­الله هادی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 41، پاییز و زمستان 1396.
 9. شاهنامه نقالان: داستان‌های پهلوانی ایرانیان در زنجیره‌ای از روایت‌های سینه به سینه و سنتی، محمد جعفری قنواتی، نقد کتاب ادبیات، ش12، زمستان1396.
 10. ضرورت ها، اهداف و رویکردهای درسنامه فارسی عمومی در دانشگاه­ها، مطالعه موردی: فارسی عمومی پیام نور، حسین علیقلی­زاده، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش41، پاییز و زمستان 1396.
 11. نقد درسنامه­های سبک شناسی و پیشنهاد دو درس سبک­پژوهی و سبک­ورزی در رشته ادبیات فارسی، محمود فتوحی رودمعجنی، ادبیات پارسی معاصر، ش1، بهار 1396.
 12. نقد کتاب کتاب­شناسی ادبیات تطبیقی در ایران، اصغر اسمعیلی و عبدالله آلبوغبیش، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش40، بهار و تابستان 1396.
 13. نقد و بررسی درسنامه­های متون ادبی- تاریخی، هادی یاوری، ادبیات پارسی معاصر، ش 1، بهار 1396.
 14. نقد و بررسی درسنامه­های منطق­الطیر، فاطمه مجیدی، ادبیات پارسی معاصر، ش 1، بهار 1396.
 15. نقد و بررسی کتاب برگزیده قصاید ناصرخسرو، آرش امرایی، نقد کتاب ادبیات، ش11، پاییز1396.
 16. نگارش تاریخ ادبیات، کاری گروهی است، زهرا محمدحسنی صغیری، نقد کتاب ادبیات، ش11، پاییز1396.
 17. یک نکته ازین معنی، امیر شفقت، نقد کتاب ادبیات، ش11، پاییز1396.

 
ب) متون کهن
 1. این طبل بلندبانگِ در باطن هیچ: معرفی و نقد لطائف التفسیر درواجکی، حمیدرضا سلمانی، نقد کتاب ادبیات، ش11، پاییز1396.
 2. بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی کدکنی بر غزلیات شمس تبریز، رحمان مشتاق­مهر ، آینۀ میراث،  ش60، بهار و تابستان 1396.
 3. تصحیح بیت­هایی از لامعی گرگانی، راضیه آبادیان، نامه فرهنگستان، ش62، زمستان 1396.
 4. تصحیح عباراتی از کتاب منشآت خاقانی، سعید مهدوی­فر، متن­شناسی ادب فارسی، ش33،  بهار 1396.
 5. تصحیح مجدد برخی عبارات آشفته در نامه­های خاقانی، محمدرضا ترکی و موسی دامن­کش، نقد ادبی و بلاغت، ش2، پاییز و زمستان 1396.
 6. درباره تصحیح شبرنگ‌نامه، ستایش دشتی، گزارش میراث، ش 74 و75، بهار و تابستان 1395.
 7. نقدی بر تاریخ بیهقی به تصحیح و توضیح یاحقی و سیّدی، شهاب رویانیان، آینه پژوهش، ش167 و 168، آذر و اسفند 1396.

 
9. ادبیات داستانی
 1. بررسی رمان اتفاق از گلی ترقی، حجت زمانی، نقد کتاب ادبیات، ش11، پاییز 1396.
 2. بررسی رمان بازی آخر بانو براساس نظریه چندصدایی باختین، نوشین استاد محمدی، حسین فقیهی و حسین هاجری، ادب و زبان، ش41، بهار و تابستان 1396.
 3. پوست‌اندازی رمان عامه‌پسند: نقد و فرانقدی بر رمان قهوه سرد آقای نویسنده، مهدی ابراهیمی لامع، نقد کتاب ادبیات، ش12، زمستان 1396.
 4. تحلیل پدیدارشناسانه ادبیات مقاومت با تکیه بر رمان پل معلق، سیّده زیبا بهروز، اسحاق طغیانی و سید مرتضی هاشمی، ادبیات پایداری، ش17، پاییز و زمستان 1396.
 5. تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشته فریبا وفی، تیمور مالمیر و چنور زاهدی، فنون ادبی، ش2، تابستان 1396.
 6. خواب، خیال، واقعیت: درهم‌آمیزی دنیاهای ناهمگون، مهدی ابراهیمی لامع، نقد کتاب ادبیات، ش9و10، بهار و تابستان 1396.
 7. کدام قالب؟ کدام ژانر؟ کدام سمفونی؟ نقد و بررسی رمان سمفونی مردگان ازعباس معروفی، فرخنده حق­شنو، نقد کتاب ادبیات، ش11، پاییز1396.
 8. مستور جدید: تولد درخشان یک داستان نویس خلاق، زری نعیمی، جهان کتاب، ش342، آبان 1396.
 9. نقدی ساختگرایانه بر تقابل­های معنایی رمان گلاب خانم اثر قاسمعلی فراست، پوران علی­پور، ادبیات پایداری، ش17، پاییز و زمستان 1396.

 
10. شعر
 1. سبک­شناسی لایه­ای مجموعه اشعار قیصر امین­پور، هوشنگ محمدی­افشار و کبری شایان مهر، ادبیات پایداری، ش16، بهار و تابستان 1396.
 2. صافی تبریز و وطنیه هایش، کامیار عابدی، جهان کتاب، ش337و 338، خرداد و تیر 1396.
 3. نقد بوم­گرایانه دفتر شعر از زبان برگ سروده محمدرضا شفیعی کدکنی، فرهاد بشیریان و اکبر شایان سرشت، شعرپژوهی، ش3، پاییز 1396.
 4. نقد و بررسی بانگ نی، سعید رضوانی، نامه فرهنگستان، ش16، 1396.
 5. و گاهی تنهایی، عنایت مهمی، نقد و بررسی کتاب تهران، ش55، تابستان1396.
 6. های آزادی ای دروغ بزرگ، مهدی فیروزیان، جهان کتاب، ش339و 340، مرداد و شهریور 1396.

 1. ادبیات عربی
 1. ارزیابی ترجمه متون ادبی فارسی به عربی براساس مدل کارمن گارسس، عیسی متقی­زاده، سید علاء نقی­زاده، پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، ش16، بهار و تابستان 1396.
 2. ببرها در روز دهم براساس رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف، سید اسماعیل حسینی اجداد، نقد و نظریه ادبی، ش4، پاییز و زمستان 1396.
 3. بررسی و نقد بخش صرف کتاب صرف و نحو عربی، سیدمحمدرضا ابن‌الرسول و الهه صفیان، پژوهشنامه انتقادی متون، ش1، فروردین و اردیبهشت 1396.
 4. بررسی و نقد کتاب الشعراء المحدثون، سیدرضا میراحمدی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش1، فروردین و اردیبهشت 1396.
 5. پژوهشی درباره آثار و نسخ خطی ابوالفضل میکالی، محمدعلی آذرشب و علی اکبر محمدی، ادب عربی، ش2، پاییز و زمستان 1396.
 6. تحلیل سبک­شناسی و زیبایی­شناختی ترجمه اشعار عربی سعدی شیرازی به دست مؤید شیرازی، علیرضا نظری، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، ش2، پاییز و زمستان1396.
 7. تحلیل مؤلفه­های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا با تکیه بر رمان­های البحث عن ولید مسعود و یومیات سراب عفّان، عزت ملاابراهیمی و صغری رحیمی، زبان و ادبیات عربی، ش 16، بهار و تابستان 1396.
 8. درباره نحو هندی و نحو عربی، باقر قربانی‌زرین، نقد کتاب ادبیات، ش12، زمستان 1396.
 9. رفتارشناسی نحوه عمل برخی مترجمان در مواجهه با دشواری های ترجمه متون عرفانی: مقایسه و ارزیابی ترجمه­های فارسی اللمع فی التصوف، ، سیدروح الله طاهری و هادی نظری منظم، نقدکتاب ادبیات، ش12، زمستان 1396.
 10. گزارشی فارسی از شکوه شعر عربی،  ناصرقلی سارلی، نقد کتاب ادبیات، ش11، پاییز 1396.
 11. مرثیه ابوالبقاء الرندی در آیینه نقد رتوریک، علی قهرمانی و صدیقه حسینی، پژوهشنامه نقد ادب عربی، ش14، 1396.
 12. معرفی، تحلیل و بررسی نسخه خطی شرح المفصل عزالدین عبدالعزیز کاشی، محمد ابراهیم خلیفه شوشتری و رقیه خرمی، ادب عربی، ش2، پاییز و زمستان 1396.

 
12. تاریخ و جغرافیا
 1. آیا علوم طبیعی در تمدن­اسلامی برگرفته از اسلام بود؟، امیرمحمد گمینی، نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، ش15و16، پاییز و زمستان 1396.
 2. بررسی و نقد ترجمه کتاب روش‌های میدانی در باستان‌شناسی، کوروش روستایی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش4، مهر و آبان 1396.
 3. بررسی و نقد کتاب شهرهای ساسانی از منظر تاریخ و باستان‌شناسی، میثم لباف خانیکی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش4، مهر و آبان 1396.
 4. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب: نگاهی به کتاب سیاق، تاریخ، آموزش، دیوان سالاری و ریاضی حسابداری، مریم صدیقی، آینه پژوهش، ش164، خرداد و تیر1396.
 5. گمگشته در زمان، کاوه بیات، جهان کتاب، ش 345 و346، بهمن و اسفند 1396.
 6. کتیبه های میخی اورارتویی، سهیل دلشاد، نقدکتاب تاریخ، ش16، زمستان  1396.
 7. نخستین «تاریخ ماد» نقد و بررسی کتاب مادها، سعدی سعیدیان، پژوهشنامه انتقادی متون، ش4، مهر و آبان 1396.
 8. نقدی بر کتاب «باستان‌شناسی میدانی (اصول سیستماتیک در کاوش‌ها)»، محمد قمری فتیده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش4، مهر و آبان 1396.
 9. نقدی بر کتاب نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه، غلامحسن محرمی، تاریخ اسلام در آینه پژوهش، ش42، بهار و تابستان 1396.
 10. نقدی بر مرجع شناسی تاریخ سلجوقیان، محسن رحمتی، نقد کتاب تاریخ، ش13و14، بهار و تابستان 1396.
 11. نقدی تاریخی بر کتاب خواجه نظام­الملک اثر سیّد جواد طباطبایی، محمد حسین بیگی و فرهاد صبوری­فر، تاریخ نو، ش19، تابستان 1396.
 12. هَفَوات و سَرقات: پژوهش نامه یا پژوهش نما؟ نگاهی انتقادی به کتاب نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه، حمید عطایی نظری، آینه پژوهش، ش165، مرداد و شهریور 1396.
 13. یرواند بین دو انقلاب، بهمن زبردست، نگاه نو، ش115، تابستان 1396.

 
13. کودک و نوجوان
 1. در کشاکش عشق و تنهایی، کندوکاوی در پیچ و خم­های سفرهای کرگدن فریبا کلهر، لاله آتشی، مطالعات ادبیات کودک، ش16، پاییز و زمستان 1396.
 2. درباب ویرگول: تأملی در نشانه­های سجاوندی پرکاربرد در داستان من و دادش رباتم، مهتاب مهدوی، نقد کتاب کودک و نوجوان، ش13، بهار 1396.
 3. شگردهای طنزآفریی در آثار شهرام شفیعی: نقد مجموعه غرب وحشی، زیبا علیخانی، نقد کتاب کودک و نوجوان، ش15، پاییز 1396.
 4. گذر کنسروها از سرزمین بوف­های کور، واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان کنسرو غول با بوف کور، سمانه اسدی، مطالعات ادبیات کودک، ش16، پاییز و زمستان 1396.
 5. یک روایت چند صدا، بررسی شیوه­های گفتگومندی و چند صدایی در رمان لالایی برای دختر مرده، امین ایزدپناه، مطالعات ادبیات کودک، ش15، بهار و تابستان 1396.