پانزدهمین دوره برگزیدگان و شایستگان تقدیر

  نام: حسین بیات  

عنوان مقاله: معرفی و بررسی نقادانۀ کتاب فلسفۀ ریاضیات براون

گروه: فلسفه، کلام و عرفان 

رتبه:  شایسته تقدیر


   نام: مصطفی شهرآیینی

عنوان مقاله: بررسی و نقد کتاب تاریخ فلسفه راتلج

گروه: فلسفه، کلام و عرفان 

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: عباس معدن دار آرانی

عنوان مقاله: نقدی بر کتاب آموزش و پرورش تطبیقی: رویکردها، روش‌ها و اصول

گروه: علوم تربیتی و روانشناسی 

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: خسرو باقری نوع پرست  

عنوان مقاله: بررسی و نقد کتاب از علم سکولار تا علم دینی

گروه: دین - کلیات اسلام   

رتبه: شایسته تقدیر 


  نام: هادی نصیری 

عنوان مقاله: توحید مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد

گروه: دین - قرآن و حدیث 

رتبه: شایسته تقدیر 


   نام: محمد علی صالحی 
عنوان مقاله: توحید مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد

گروه: دین - قرآن و حدیث 

رتبه: شایسته تقدیر 


  نام: عابدین مؤمنی
 

عنوان مقاله: دین حداقلی: نقدی بر کتاب جایگاه تشریع، شورا و بیعت در فقه و حقوق اسلامی

گروه: دین - فقه و حقوق 

رتبه: شایسته تقدیر 


  نام: امیر حسین خداپرست

عنوان مقاله: چرا مترجم و ناشر خوب بودن دشوار است؟

گروه: دین -  اخلاق

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: سیّد هاشم آقاجری 

عنوان مقاله: ای. پی. تامپسون و تکوین طبقه کارگر در انگلستان

گروه: علوم اجتماعی - علوم اجتماعی  

رتبه: برگزیده 


  نام: عباس خلجی
عنوان مقاله: پرتویی نو بر اندیشه سیاسی اسلام: نقدکتاب تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام

گروه: علوم اجتماعی - علوم سیاسی   

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: وحید مقدم 

عنوان مقاله: بررسی و نقد کتاب اقتصاد از نگاهی دیگر

گروه:علوم اجتماعی - اقتصاد 

رتبه: شایسته تقدیر


   نام: هادی امیری

عنوان مقاله: بررسی و نقد کتاب اقتصاد از نگاهی دیگر

گروه: علوم اجتماعی - اقتصاد 

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: حمید عسکری رابری 

عنوان مقاله: نقد و بررسی کتاب بنیان­ های نظری و عملی موسیقی فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسلامی

گروه: هنر

رتبه: شایسته تقدیر


   نام: محمود فتوحی 

عنوان مقاله: نقد درسنامه­ های سبک ­شناسی و پیشنهاد دو درس سبک­پژوهی و سبک­ ورزی در رشته ادبیات فارسی

گروه: ادبیات - نقد ادبی

رتبه: شایسته تقدیر


   نام: حمیدرضا سلمانی

عنوان مقاله: این طبل بلندبانگِ در باطن هیچ: معرفی و نقد لطائف­ التفسیر درواجکی

گروه: ادبیات - متون کهن

رتبه: برگزیده


   نام: پوران علی پور

عنوان مقاله: نقدی ساختگرایانه بر تقابل­ های معنایی رمان گلاب خانم اثر قاسمعلی فراست

گروه: ادبیات داستانی

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: امیرمحمد گمینی

عنوان مقاله: آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی برگرفته از اسلام بود؟

گروه:  تاریخ و جغرافیا - تاریخ 

رتبه: برگزیده 


  نام: فاطمه کیقبادی

عنوان مقاله: آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی برگرفته از اسلام بود؟

گروه: تاریخ و جغرافیا - تاریخ علم 

رتبه: برگزیده


  نام: حمید عطائی نظری

عنوان مقاله: هَفَوات و سَرقات: پژوهش نامه یا پژوهش نما؟ نگاهی انتقادی به کتاب نگاهی به تاریخ تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه

گروه: تاریخ و جغرافیا

رتبه: شایسته تقدیر


  نام: امین ایزدپناه

عنوان مقاله: یک روایت چند صدا، بررسی شیوه­ های گفتگومندی و چندصدایی در رمان لالایی برای دختر مرده

گروه:  کودک و نوجوان  

رتبه: برگزیده 


  نام: جواد بشری 

عنوان مقاله: ناگفته هایی درباره مجلدی از فهارس مجلس:نقدفهرست نسخه­ های خطی مجلس،ج 45

گروه: کلیات و اطلاع رسانی - فهرست نویسی و نسخ خطی 

رتبه: برگزیده 


 

نام: مصطفی همدانی

عنوان مقاله: بررسی و نقد کتاب روش­ شناسی تحقیقات کیفی

گروه: کلیات و اطلاع رسانی - کلیات

رتبه: برگزیده