پانزدهمین دوره دبیر علمی و هیئت داوران

     

     دبیر علمی : سیدحسن اسلامی

     

     هیئت داوران:

کلیات و اطلاع رسانی
افکاری، فریبا
حاجی زین­ العابدینی، محسن   حافظیان رضوی، سیدکاظم
 


  فلسفه، کلام و عرفان و اخلاق
      
اکبری، رضا
      حبیبی، نجفقلی
      رحمتی، انشاالله
      کیوانفر، محمد
      نصری، عبدالله
      یوسف ثانی، سیّد محمود   


دین
جلیلی سنزیقی، سیّد هدایت
حکیمی ها، سعید 
فلاح پور، مجید 
معارف، مجید
مهدوی راد، محمدعلی
عدالت نژاد، سعید
سلیمانی، حسین
هادویان، غلامحسین 


علوم تربیتی و روان شناسی
احمدی، اصغر
ایمانی، محسن
گوهری پور، مرتضی


    علوم اجتماعی 
     احمدی، حمید 
     بیچران لو، عبدالله   
     خوش چهره، محمد 
     رحمانی، تیمور 
 
     عربستانی، مهرداد
     عزتی، مرتضی 
     مهدی زاده، سیّد محمد 
     منتظر القائم، مهدی 
     میرزایی، آیت الله 
     نوری­ نیا، حسین
     یکتا، حسین  

     


   زبان و زبان شناسی 
   بهرامی کهیش، عسکر  
   ذوالفقاری، حسن
   حیدری زادی، رضا

   عباسلو، احسان
   منشی زاده، مجتبی

   وثوقی، حسین
   وفایی، عباسعلی


ادبیات عربی
باقر، علیرضا
فاتحی­ نژاد، عنایت­ الله
گنجیان، علی      


    ادبیات فارسی
    ایران زاده، نعمت الله      
    ایمانی، بهروز
    حسینی، مریم
    رحیم پور، مهدی
    مشرف ملک، مریم
    نیکویی، علیرضا
 


 

    ادبیات داستانی
    
بشیری، محمود 
   حنیف، محمد
    پارسی نژاد، کامران


     هنر
    آژند، یعقوب
    بنی­ اردلان، اسماعیل
    زرگر، شهرام

شعر
امامی، صابر
امینی، اسماعیل
نادمی، سیّد احمد


     

کودک و نوجوان
   بوذری، علی
   ناصری دریایی، مسعود
   یوسفی، سیّد مهدی

تاریخ و جغرافیا
زرین­ کوب، روزبه
سجادی، سیدصادق
صالحی، نصرالله
صیامیان گرجی، زهیر
میرمحمد صادق، سیّد سعید
ملک زاده، مهرداد
نیکنامی، کمال الدین
یوسفی فر، شهرام