شفاف سازی جشنواره هفدهم
شفاف سازی هفدهمین جشنواره نقد کتاب (دی ماه ۱۳۹۹)

روتیتر: از سوی خانه کتاب برگزار شد


تیتر: تقدیر از برگزیدگان و شایستگان تقدیر هفدهمین دوره «جشنواره نقد کتاب»


لید: مراسم اختتامیه هفدهمین «جشنواره نقد کتاب» روز دوشنبه ۲۱ دی ماه سال ۱۳۹۹ در سالن عاشوری خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.


کلمات کلیدی: خانه کتاب ، جشنواره نقد کتاب، برگزیدگان و شایستگان تقدیر


خلاصه: آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره نقدکتاب به منظور تقدیر از مقالات برگزیده نقدکتاب که در سال ۱۳۹۸ در جراید و نشریات کشور منتشر شده بودند برگزار شد. در این مراسم که با حضور داوران و اهالی قلم برگزار شد آقایان ایوب دهقانکار (مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران)، سید حسن اسلامی اردکانی (دبیر علمی جشنواره) و دکتر مصطفی گرجی (از منتخبان جشنواره) و دکتر محمد خدادادی مترجم زاده (از منتخبان جشنواره) درباره نقد و فضای نقادی سخنرانی کردند و از منتخبان جشنواره تقدیر به عمل آمد.
برگزیدگان بخش مقالات:
 
  1. مصطفی همدانی /  ۲. محمدمهدی الشریف / ۳. سید محسن قائم فرد / ۴. فرهاد قربان زاده /  ۵. رحمان مشتاق مهر  / ۶.  داوود عمارتی مقدم / ۷. وحید عیدگاه طرقبه ای/ ۸. مصطفی گرجی/ ۹. آیدا چهرقانی/ ۱۰. مهدی علیائی مقدم/ ۱۱. سیاوش شوهانی/ ۱۲. جواد حسین زاده ساداتی/ ۱۳. سکینه عباسی/ ۱۴. معصومه میرابوطالبی


 
شایستگان تقدیر بخش مقالات:
 
  1. محمدمهدی اردبیلی / ۲. محمد عرب صالحی /۳. محمد قیوم عرفانی / ۴. سیاوش قلی پور/ ۵. همایون مرادخانی / ۶. ابراهیم توفیق / ۷. سید حسین میرجلیلی / ۸. مصطفی حسینی /۹. رضا امینی/ ۱۰. محمد خدادادی مترجم زاده/  ۱۱. عبدالنبی قیم/ ۱۲. عبدالله ولی پور / ۱۳. رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی/ ۱۴. شهاب دلیلی/ ۱۵. مجتبی مقصودی


هزینه‌های هفدهمین جشنواره نقد کتاب
موضوع مجری هزینه ریال
امور علمی
واحد جشنواره‌های فرهنگی
 هزینه داوری ۵۷۰/۴۰۰/۰۰۰
دبیر علمی ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
جوایز ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
امور هنری واحد انتشارات ۱۷/۰۰۰/۰۰
واحد روابط عمومی ۳۴۳/۰۰۰/۰۰۰
امور اجرایی واحد پشتیبانی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل ۰۰۰/۴۰۰/۵۹۰/ ۲