شفاف سازی جشنواره پانزدهم
شفاف سازی پانزدهمین جشنواره نقد کتاب (بهمن 1397)

روتیتر: از سوی خانه کتاب برگزار شد


تیتر: تقدیر از برگزیدگان و شایستگان تقدیر پانزدهمین دوره «جشنواره نقد کتاب»


لید: مراسم اختتامیه پانزدهمین «جشنواره نقد کتاب» روز دوشنبه 1 بهمن در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.


کلمات کلیدی: خانه کتاب ، جشنواره نقد کتاب، برگزیدگان و شایستگان تقدیر


خلاصه: آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره نقدکتاب به منظور تقدیر از مقالات برگزیده نقدکتاب که در سال 1396 در جراید و نشریات کشور منتشر شده بودند برگزار شد. در این مراسم که با حضور داوران و اهالی قلم برگزار شد آقایان دکتر محسن جوادی (معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، نیکنام حسین‌پور (مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب)، سید حسن اسلامی اردکانی (دبیر علمی جشنواره) و دکتر خسرو باقری نوع پرست (از منتخبان جشنواره) درباره نقد و فضای نقادی سخنرانی کردند و از منتخبان جشنواره در دو بخش ویژه و مقالات برگزیده تقدیر به عمل آمد.


شایستگان تقدیر بخش ویژه:
علی رجب زاده / 2. زهرا ابوالحسنی برگزیدگان بخش مقالات:
مصطفی همدانی/  2. جواد بشری / 3. امین ایزدپناه / 4. حمیدرضا سلمانی/5. امیرمحمد گمینی / 6.  فاطمه کیقبادی / 7. سید هاشم آقاجری


 
شایستگان تقدیر بخش مقالات:
حسین بیات / 2. سیدمصطفی شهرآیینی /3. عباس معدن‌دار آرانی / 4. خسرو باقری نوع‌پرست/ 5. هادی نصیری/ 6. محمدعلی صالحی/ 7. عابدین مؤمنی / 8. امیرحسین خداپرست
9. عباس خلجی/ 10. وحید مقدم / 11. هادی امیری/ 12. حمید عسکری رابری
13. محمود فتوحی رودمعجنی/ 14. پوران علیپور / 15.حمید عطایی نظری


هزینه‌های پانزدهمین جشنواره نقد کتاب
 
موضوع مجری هزینه ریال
امور علمی 
واحد جشنواره‌های فرهنگی 

1/182/300/000 
 امور هنری واحد انتشارات   24/500/000
 واحد روابط عمومی 179/400/000 
امور اجرایی  واحد پشتیبانی  40/000/000 
جمع کل  1/699/200/000