شانزدهمین دوره دبیر علمی و هیئت داوران

     

     دبیر علمی : سیدحسن اسلامی

     

     هیئت داوران:

کلیات و اطلاع رسانی
افکاری، فریبا
حاجی زین­ العابدینی، محسن   حافظیان رضوی، سیدکاظم
 


  فلسفه، کلام و عرفان و اخلاق
      
اکبری، رضا
     رحمتی، انشاالله
     یوسف ثانی، سیّد محمود   دین
حکیمی ها، سعید 
معارف، مجید
فقهی زاده، عبدالهادی
عدالت نژاد، سعید
ساکت، محمدحسین
هادویان، غلامحسین 


علوم تربیتی و روان شناسی
احمدی، اصغر
ایمانی، محسن
سلیمانی، علی اکبر    علوم اجتماعی 
     بیچران لو، عبدالله   
     عربستانی، مهرداد
     عزتی، مرتضی 
     قانع، احمدعلی
     منتظر القائم، مهدی 
     مطهرنیا، سید مهدی
     میرزایی، آیت الله 
     مؤمنی، فرشاد
     مصطفوی، سید محمدحسن
     نوری­ نیا، حسین
     یکتا، حسین  

     


   زبان و زبان شناسی 
   بهرامی کهیش، عسکر  
    عباسلو، احسان
   منشی زاده، مجتبی
   نصرالله زاده، سیروس 
   وثوقی، حسین

  


ادبیات عربی
باقر، علیرضا
قربانی زرین، باقر
نیازی، شهریار         ادبیات فارسی
    ایران زاده، نعمت الله      
    ایمانی، بهروز
    حسینی، مریم
    رحیم پور، مهدی
    نیکویی، علیرضا
    یاوری، هادی 


 

    ادبیات داستانی
    
بشیری، محمود 
    پارسی نژاد، کامران
    طاهری، قدرت الله 


     هنر
    آژند، یعقوب
    بنی­ اردلان، اسماعیل
   حسینی، مهدی 

شعر
امینی، اسماعیل
محقق، جواد 
نادمی، سیّد احمد


   کودک و نوجوان
   بوذری، علی
   ناصری دریایی، مسعود
   یوسفی، سیّد مهدی

تاریخ و جغرافیا
سجادی، سیدصادق
صیامیان گرجی، زهیر
میرمحمد صادق، سیّد سعید


علوم و فنون 
بصیره، عبدالحسن
ذاکر، محمدابراهیم

گمینی، امیرمحمد