اخبار عناوین مقالات راه یافته به مرحله نهایی داوری هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب
نمایه مقالات راه یافته به مرحله دوم داوری
 
 1. کلیات و اطلاع ­رسانی
 1. «آسیب ­شناسی شیوه معادل­گزینی در فرهنگ معاصر کیمیا»، حسین داوری، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش ۴۴، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 2. «بحث و نقد در باب کتاب آمار در علمسنجی و علم اطلاعات و دانششناسی»، مهدی شقاقی، مجموعه مقالات دومین جشنواره ملی نقد کتاب، تهران: کتابدار، ۱۳۹۸.
 3. «مقالات احمد تفضلی»، سید احمدرضا قائم مقامی، گزارش میراث، ش ۸۰ و ۸۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶.
 4. «نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریه تقسیم در منطق ارسطویی»، مصطفی همدانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۲، اردیبهشت ۱۳۹۸.
 5. «نگاهی به فرهنگ ادات الفضلاء و مؤلف آن»، علی اشرف صادقی، فرهنگ­نویسی، ش۱۴، بهار ۱۳۹۸.
 6. «ویژگی­های لغو و زبانی کهن­ترین دستنویس فرهنگ البلغهالمترجم»، مسعود قاسمی، گزارش میراث، ضمیمه ۱۲، زمستان ۱۳۹۸.
 
۲ .فلسفه، کلام و عرفان
الف) فلسفه
 1. «خوانش هایدگر از اصل بنیاد لایب نیتس به مثابه بنیاد مدرنیته»، مرضیه افراسیابی، نقد کتاب حکمت، ش۱، بهار ۱۳۹۸.
 2. «علوم انسانی و دشمنانش: فلسفه قاره­ای به مثابه افیون روشنفکری در ایران معاصر؟ بررسی و نقد کتاب فلسفه­های روانگردان»، شهاب دلیلی، نقد کتاب علوم انسانی، ش۶، تابستان ۱۳۹۸.
 3. «معرفی، نقد و بررسی مقدمه­ای بر فلسفه اسلامی معاصر»، سمیه سادات نوربخش، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱، فروردین ۱۳۹۸.
 4. «نقد و بررسی برگزیده مقالات والتر بنیامین»، میثم سفیدخوش، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱، فروردین ۱۳۹۸.
 5. «نقد و بررسی ترجمه فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان»، مریم سلطانی کوهانستانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱، فروردین ۱۳۹۸.
 6. «نقد و بررسی جلد سوم تاریخ فلسفه راتلج»، علی کرباسی زاده اصفهانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱، فروردین ۱۳۹۸.
 7. «نقد و بررسی کتاب شرح نفس شفا، جلد اول، نوشته داود صمدی آملی»، حسن فتحی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱، فروردین ۱۳۹۸.
 8. «نقد و بررسی کتاب قیاس ناپذیری پارادایم­های علمی»، زهره عبدخدائی، ش۱، فروردین ۱۳۹۸.
 9. «هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل.ژورست»، محمد مهدی اردبیلی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۷، مهر ۱۳۹۸.
 
ب) کلام
 1. «بررسی و نقد روش اتان کبرگ در بهره­گیری از منابع امامی در مطالعات شیعی  امامی»، سیدعبدالرحیم حسینی، احمد بهشتی مهر و ربابه غلامی، تحقیقات کلامی، ش۲۶، پاییز ۱۳۹۸.
 2. «تبین و نقد مواجهه نجفی اصفهانی با نظریه تکامل داروین»، محمود رسولی و محسن جاهد، آینه معرفت، ش۶۱، زمستان ۱۳۹۸.
 3. «خبط و اختلال در ویراست رساله جبر و  اختیار»، حمید عطائی نظری، آینه پژوهش، ش ۱۸۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۸.
 4. «نگرشی تطبیقی به فرهنگنامه­های تخصصی کلام اسلامی، نقاط قوت و ضعف»، سید ایوب هاشمی سی­سخت و عنایت شریفی، مدیریت دانش اسلامی، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
ج) عرفان
 1. «ارزیابی شاخص­های ساختاری، صوری و زبانی در کتاب درسی مبانی عرفان نظری»، محمدرضا ارشادی­نیا، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۲، اردیبهشت۱۳۹۸.
 2. «بررسی مقایسه­ای و نقد روش­شناسی ترجمه ابومنصور اصفهانی و عزّالدین کاشانی از کتاب عوارف­المعارف سهروردی»، رضا شجری و الهام عربشاهی کاشی، مطالعات عرفانی، ش ۲۹، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 3. «رهیافتی انتقادی در نسخه­شناسی کتاب مصباح­الشریعه و مفتاح­الحقیقه»، علی اصغر محمدی و کاووس روحی برندق، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱، فروردین ۱۳۹۸.
 4. «معرفی و نقد شروح برجسته گلشن راز شبستری»، عبدالحسین لطیفی، عرفان اسلامی، ش ۶۱، پاییز ۱۳۹۸.
 
۳.  دین
الف) کلیات اسلام
 1. «اتهام تکفیری به شیعه در کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء و نقد آن»، محمد حسن نادم، شیعه­پژوهی، ش۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 2. «امکان تفسیر واحد از دین؛ نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ­های بشر به امر متعالی»، امیرصادقی و مریم صانع­پور، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱، فروردین ۱۳۹۸.
 3. «بررسی و نقد تعارضات روش­شناسی علم سنتی در کتاب نیاز به علم مقدس»، محمد نژاد ایران، روژان حسام­ قاضی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۲، اردیبهشت ۱۳۹۸.
 4. «تحلیل و نقد نگرش محمد شحرور درباره سنت نبوی»، مرضیه محصص و هاله بادینده، آینه معرفت، ش۶۰، پاییز ۱۳۹۸.
 5. «نقد شاخص­های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری»، سید محمدعلی نوری، نعمت­الله صفری فروشانی و محمد جاودان، شیعه پژوهی، ش۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 6. «نقدی بر تصحیح و بازخوانی رساله جدلیه»، سید مجتبی میردامادی و علی قنبریان، نثرپژوهی ادب فارسی، ش۴۵، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 7. «نقدی بر کتاب هویت علم دینی: نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی»، سیدمحمدرضا تقوی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۲، اردیبهشت ۱۳۹۸.
 
ب) قرآن و حدیث
 1. «بایستگی­ها و سنجش کتاب­های دانشگاهی: کتاب واژه­شناسی قرآن مجید»، مجید صادقی مزیدی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش۴۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 2. «بررسی ابهاماتی پیرامون اصالت کتاب عبیدالله بن علی حلبی»، عباس مفید، مطالعات قرآن  و حدیث سفینه، ش۶۲، بهار ۱۳۹۸.
 3. «بررسی کتاب نخستین اندیشه­های حدیثی شیعه: رویکردها، گفتمان­ها، انگاره­ها و جریان­ها»، علی ثفقیان، معرفت دین، ش۱، بهار ۱۳۹۸.
 4. «بررسی و نقد مبانی نصر حامد ابوزید در اثبات تاریخ­مندی قرآن کریم»، حسن زرنوشه فراهانی و حسین صفره، مطالعات قرآن و حدیث، ش۲۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 5. «پیام رسا؛ زبان نارسا: نقدی ویرایشی بر کتاب عاشورا؛ ریشه­ها، انگیزه­ها، رویدادها، پیامدها»، راضیه حقیقت،گاه نقد، ش ۱، آبان ۱۳۹۸.
 6. «تحلیل و نقد رویکرد گزاره­ای به وحی قرآنی»، محمد عرب­صالحی و محمد قیوم عرفانی، قبسات، ش۹۳، پاییز ۱۳۹۸.
 7. «حیات برتر در ترازوی نقد»، محمدعلی مهدوی راد و فاطمه حاجی اکبری، معرفت دین، ش۱، بهار ۱۳۹۸.
 8. «خطاشناسی ترجمه­شناسی: نقدی ویرایشی بر کتاب ترجمه شناسی قرآن کریم»، راضیه حقیقت، گاه نقد، ش ۱، آبان ۱۳۹۸.
 9. «مصحف ارزنده قرآن مترجم کتابخانه ملی (نسخه شماره ۳۹۷۹۵)»، محبوبه شمشیرگرها، متن شناسی ادب فارسی، ش۴۳، پاییز ۱۳۹۸.
 10. «نقد برداشت ماسیمو کامپانینی از آیات قرآن»، محمدجواد اسکندرلو و احمد اسدی، قرآن­پژوهی خاورشناسان، ش۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 11. «نقد تحلیلی شبهات وارده در تاریخ قرآن نولدکه پیرامون تحریف به نقصان قرآن»، علی شریفی و فرزاد دهقانی، معرفت دین، ش۱، بهار ۱۳۹۸.
 12. «نقد ترجمه قرآن موسوی گرمارودی»، شهاب رویانیان، آینه پژوهش، ش۱۷۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸.
 13. «نقد ترجمه اسماء خداوند»، فرزانه تاج آبادی، مطالعات نقد ادبی، ش۴۹، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 14. «نقد دلایل مستشرقان در ادعای اغلاط نحوی قرآن»، علی کریم پور قراملکی و محمد امینی، قرآن­پژوهی خاورشناسان، ش۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 15. «نقد متنی و محتوایی روایات نهی از روستانشینی»، رسول عطایی و رضا عطایی، مطالعات قرآن و حدیث، ش۲۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 16. «نقد و بررسی اخبار آغاز نگارش حدیث به فرمان عمربن عبدالعزیز»، قاسم بستانی، حدیث-پژوهی، ش۲۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 17. «نقد و بررسی نظریه خلق الایمان والکفر فخر رازی و تأثیر آن در فهم او از قرآن»، علی ارشد ریاحی، اندیشه نوین دینی، ش۵۷، تابستان ۱۳۹۸.
 18. «نقد و توضیح قرآن به قلم بهاءالدین خرمشاهی»، شهاب رویانیان، آینه پژوهش، ش۱۷۸، مهر و آبان ۱۳۹۸.
 19. «نقدی بر توجیه اعرابی و تفسیر آیه ۲۴ سوره یوسف در کتاب الاثر العقدی»، جواد آسه، پژوهش­های زبانشناختی قرآن، ش۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 
ج) فقه و حقوق
 1. «نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی»، سید ناصر سلطانی، پژوهش حقوق عمومی، ش۶۳، تابستان ۱۳۹۸.
 2. «نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران­ها»، محمدمهدی الشریف و سید محسن قائم فرد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۸.
 3. «نقدی بر کتاب بایسته­های حقوق اساسی»، حسین جوان آراسته، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۸.
 4. «هفت اقلیم عقل در روش شناسی حقوق بین­الملل؛ نگاهی تحلیلی به کتاب سیر عقل در منظومه حقوق بین­الملل»، گودرز افتخار جهرمی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۸.
 
د) اخلاق
 1. «بررسی جایگاه اخلاق زیست محیطی در کتاب­های درسی دوره متوسطه اول»، سیروس محمودی، اخلاق، ش ۳۶، زمستان ۱۳۹۸.
 2. «مراقبت و معنا: نقد و بررسی کتاب درباره مراقبت نوشته میلتون میرآف»، مریم نصر اصفهانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸.
 3. «معرفی و نقد کتاب پشت پرده ریاکاری؛ چگونه به هرکس دروغ می­گوییم به ویژه خودمان»، حسن بوسلیکی، اخلاق، ش ۳۴، تابستان ۱۳۹۸.
 4. «نقد و بررسی کتاب اخلاق: درآمدی بر فلسفه اخلاق تألیف نوئل استیوارت»، محسن جاهد و سحر کاوندی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱، فروردین ۱۳۹۸.
 
۴.  علوم اجتماعی
الف) علوم اجتماعی
 1. «ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه­ای: واسازی معنای متناقض مخاطب»، حسین سرافراز و محسن امین، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۰، دی ۱۳۹۸.
 2. «بررسی انتقادی کتاب نظریه پسااستعماری و کردشناسی»، محمدتقی سبزه­ای، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۰، دی ۱۳۹۸.
 3. «بررسی و نقد کتاب وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره دانش»، سیدسعید زاهد زاهدانی و ریحانه شاه­ولی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۰، دی ۱۳۹۸.
 4. «به سوی توسعه دموکراتیک: بررسی و نقد کتاب نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی»، ندا گل بهاری، نقد کتاب علوم انسانی، ش۶، تابستان ۱۳۹۸.
 5. «در جستجوی زمان حال؟ شرحی بر کتاب نامیدن تعلیق»، محمدجلال ماخانی، نقد کتاب علوم انسانی، ش۶، تابستان ۱۳۹۸.
 6. «رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائه الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه مقالات نگاهی کثرت­گرایانه به رویکردها و روش­شناسی­ها در علوم اجتماعی»، نوروز هاشم زهی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۷، مهر ۱۳۹۸.
 7. «مروری انتقادی بر کتاب قواعد روش جامعه­شناسی دورکیم»، غلامرضا صدیق اورعی و مریم اسکافی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۰، دی ۱۳۹۸.
 8. «نقد کتاب ضد روش ۱»، احمد کلاته ساداتی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۲، اردیبهشت ۱۳۹۸.
 9. «نقد کتاب گامی به سوی علم دینی ۲: روش بهره­گیری از متون دینی در علوم اجتماعی»، سید سعید زاهد زاهدانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۲، اردیبهشت ۱۳۹۸.
 10. «نقد نظریه ابعاد فرهنگ ملی با محوریت کتاب فرهنگ­ها و سازمان­ها؛ نرم افزار ذهن»، حامد سجادی و محسن بدره، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۰، دی ۱۳۹۸.
 11. «نقد و بررسی کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن»، سیاوش قلی­پور و همایون مراخانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۰، دی ۱۳۹۸.
ب) علوم سیاسی
 1. «ارزیابی کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم­یابی»، بهرام نوازنی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۷، مهر ۱۳۹۸.
 2. «بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی»، مختار نوری و مجید توسلی رکن­آبادی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۷، مهر ۱۳۹۸.
 3. «بررسی و نقد کتاب جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا»، فرزاد رستمی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۷، مهر ۱۳۹۸.
 4. «رساله­ای بر مدار طایفه­کشی: بررسی و نقد کتاب روزهای انقلاب»، سجاد صداقت، نقد کتاب علوم انسانی، ش۵، بهار ۱۳۹۸.
 5. «رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه­ای در خاورمیانه»، رحمت حاجی مینه، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۷، مهر ۱۳۹۸.
 6. «عدالت هویتی و اقلیت­های فرهنگی: نقد و بررسی کتاب شهروندی چند فرهنگی اثر ویل کیملیکا»، شهاب دلیلی و مجتبی مقصودی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۷، مهر ۱۳۹۸.
 7. «کارل اشمیت: مطالعه­ای در امر سیاسی»، حمید ملک­زاده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۷، مهر ۱۳۹۸.
 
ج) اقتصاد
 1. «جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشه ماکس وبر»، ابراهیم توفیق، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۹، آذر ۱۳۹۸.
 2. «نقد کتاب اقتصاد فقیر»، سید حسین میرجلیلی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۹، آذر ۱۳۹۸.
 3. «نقدی بر ترجمه کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن»، وحید محمودی و محمد تیو، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۹، آذر ۱۳۹۸.
 4. «نقدی بر کتاب مقدمه­ای بر اقتصاد تحریم، مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران»، منصور زراء نژاد و حمیدرضا عبداللهیان، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۹، آذر ۱۳۹۸.
 5. «نقد عصای موسی بر رود اقتصاد: بررسی و نقد کتاب گفتارهایی در روش­شناسی علم اقتصاد»، فریدون شیرین کام، نقد کتاب علوم انسانی، ش۵، بهار ۱۳۹۸.
 
۵. زبان و زبان­شناسی
 1. «استعاره­هایی که جهان ما را می­سازند: بررسی و نقد کتاب استعاره و شناخت»، کامیار جولایی، نقد کتاب علوم انسانی، ش۶، تابستان ۱۳۹۸.
 2. «ایران­شناسی در پرتو میان رشتگی: بررسی و نقد کتاب مجموعه ماتیکان فرهنگی»، فاطمه شمسی، نقد کتاب علوم انسانی، ش۶، تابستان ۱۳۹۸.
 3. «بررسی و تحلیل تطبیقی کتاب بن­مایه­های شرقی»، زینب صادقی سهل آباد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۸.
 4. «بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی»، مصطفی حسینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۸.
 5. «درباره زبان آدم: نقد و بررسی کتاب زبان آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت»، رضا امینی، پژوهش­های زبان­شناسی تطبیقی، ش۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 6. «سیاحت در جهان واژه کاوی»، جویا جهانبخش، آینه پژوهش، ش۱۸۰، بهمن و اسفند ۱۳۹۸.
 7. «مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار»، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۱، بهمن ۱۳۹۸.
 8. «مطالعه سبک ادبی از دیدگاه زبان­شناسی یا بازگشت به مطالعات سنتی؟: نقدی بر کتاب سبک ادبی از دیدگاه زبان­شناسی»، داوود پورمظفری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۳، خرداد ۱۳۹۸.
 9. «نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان­شناسی کاربردی»، محمد احمدی صفا، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۸.
 10. «نقد و ارزیابی درس­نامه­های دستور زبان فارسی»، فاطمه احمدی­نسب و داوود پورمظفری، ادبیات پارسی معاصر، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 11. «نقد و بررسی غلط ننویسیم»، فرهاد قربان­زاده، فرهنگ­نویسی، ش۱۴، بهار ۱۳۹۸.
 12. «نقد و بررسی کتاب آموزش کاربردی واژه (جلدهای ۱و ۲) از دیدگاه طرح درس تکلیف محور و بازبینه رابدی»، هدی سلیمی و امیر زند مقدم، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۸.
 13. «نقد وتحلیل کتاب درآمدی به فلسفه زبان»، بهلول علائی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۱، بهمن ۱۳۹۸.
 14. «نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران»، مظفر امینی و حسین محمدی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۱، بهمن ۱۳۹۸.
 
 1. هنر
 1. «بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ سازی»، احسان ذبیحی­فر، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۵، مرداد ۱۳۹۸.
 2. «تاریخ­گرایی در حوزه مطالعات هنر اسلامی: نقدی بر کتاب معماری ایلخانی در نطنز»، علیرضا طاهری و رؤیا ظریفیان، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۵، مرداد ۱۳۹۸.
 3. «تحلیل ادبی و هنر رؤیا در متن و نگاره داستان: خواب دیدن توس سیاوش را از منظر نقد تخیلی کاستون باشلار»، حمیده حرمتی، رؤیا رضاپور مقدم، پژوهشنامه ادب حماسی، ش ۲۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 4. «عکاسی به مثابه عملی تئاتری: تحلیل و بررسی کتاب صحنه­آرایی در عکاسی»، محمد خدادادی مترجم­زاده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۵، مرداد ۱۳۹۸.
 5. «نقدی بر نظریه بررسی آرای مکتوب نظریه­پردازان مسلمان و مسیحی(۱۳۷۰-۱۳۹۰)»، محمد حسن فردوسی­زاده و...، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۵، مرداد ۱۳۹۸.
 1. ادبیات فارسی
الف) نقد ادبی
 1. «آسیب شنای درس­نامه­های حافظ»، نصرالله امامی، ادبیات پارسی معاصر، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 2. «الزامات شرح متن با نگاهی به روایت غلامحسین دینانی از غزلیات شمس»، رحمان مشتاق مهر، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۳، خرداد ۱۳۹۸.
 3. «الگوهای خوانش در کتاب اندک گستاخ و بیش مؤدب در حضرت مثنوی»، پارسا یعقوبی جنبه­سرایی، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش۷و۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 4. «تاریخ نقد ادبی معاصر در ترازوی نقد: نگاهی انتقادی به پژوهش­های انجام شده درباره تاریخ نقد ادبی معاصر»، عیسی امن­خانی، ادبیات پارسی معاصر، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 5. «جامع­ترین طومار نقالی شاهنامه»، سجاد آیدنلو، جهان کتاب، ش۳۶۳-۳۶۱، خرداد و مرداد ۱۳۹۸.
 6. «سرگشتگی نشانه­ها: نگاهی به نشامعنا شناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی»، داود عمارتی مقدم، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۳، خرداد ۱۳۹۸.
 7. «کدام حافظ؟ نگرشی بر کتاب حافظ و شاعران روس»، علی­رضا انوشیروانی، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش۷و۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 8. «گنجینه­ای از فرهنگ ایران زمین: نقد کتاب داستان­های عامیانه لرستان»، زهرا محمدحسنی صغیری، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش۶، تابستان ۱۳۹۸.
 9. «نقد و ارزیابی منابع و درس­نامه­های مکتب­های ادبی جهان»، قدرت قاسمی­پور، ادبیات پارسی معاصر، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 10. «نقد و بررسی کتاب تاریخ بدن در ادبیات»، حامد توکلی دارستانی، تاریخ ادبیات، ش۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 11. «نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان»، سعید شفیعیون، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۳، خرداد ۱۳۹۸.
 12. «نگاهی انتقادی به کلک خیال­انگیز: داستان سنتی فارسی در دام فانتزی روایت شناسی»، محمد راغب، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۳، خرداد ۱۳۹۸.
 
ب) متون کهن
 1. «انتقاد مشفقانه و نه مغرضانه: نقدی بر تصحیح و چاپ تذکره آفتاب عالمتاب»، عارف نوشاهی و شیوا امیرهدایی، نقدکتاب ادبیات و هنر، ش ۶، تابستان ۱۳۹۸.
 2. «بازخوانی ویراست حدیقه سنائی به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی»، وحید عیدگاه طرقبه­ای، کهن نامه ادب فارسی، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
 3. «تا باز روی که کار خام است: نقد تصحیح انیس الوحده و جلیس الخلوه»، علی رحیمی واریانی، آینه پژوهش، ش۱۷۵، فروردین و اریبهشت ۱۳۹۸.
 4. «تصحیحی علمی انتقادی از یک منظومه پهلوانی»، سجاد آیدنلو، آینه پژوهش، ش۱۷۶، خرداد و تیر ۱۳۹۸.
 5. «تو را که دست بلرزد گهر چه دانی سفت؟ (نقدی بر کلیات میرکرمانی)»، فرزاد ضیائی حبیب آبادی، ش ۱۷۷، مرداد و شهریور ۱۳۹۸.
 6. «در میان آتش و آب: نقدی بر آخرین تصحیح مثنوی سیرالعباد الی المعاد»، مریم مشرف، نقدکتاب ادبیات و هنر، ش ۶، تابستان ۱۳۹۸.
 7. «شهریاری از دیار هند و سند: نکاتی درباره منظومه حماسی شهریارنامه»، کامران ارژنگی، نقدکتاب ادبیات و هنر، ش ۵، بهار ۱۳۹۸.
 8. «ملاحظاتی درباره منظومه شبرنگ نامه»، محمود رضایی دشت ارژنه، متن­شناسی ادب فارسی، ش۴۴، زمستان ۱۳۹۸.
 9. «نقدی بر ویراست تازه حدیقه سنایی»، وحید عیدگاه طرقبه­ای، فرهنگ بان، ش۳، پاییز ۱۳۹۸.
 
 1. ادبیات داستانی
 1. «انعکاس مضامین تاریخی اجتماعی در رمان وقت جنگ دوتارت را کوک کن»، محمود رنجبر و مهیار حجرین، مطالعات تاریخی جنگ، ش۷، بهار ۱۳۹۸.
 2. «بررسی پس زمینه­های تاریخی و ایدئولوژیک داستان امیر ارسلان نامدار»، زهرا درّی، متن پژوهی ادبی، ش۸۲، زمستان ۱۳۹۸.
 3. «بررسی جامعه شناختی رمان طوبی و معنای شب، اثر شهرنوش پارسی­پور»، زینب رحمانیان، پروانه عادل­زاده و کامران پاشایی فخری، بهارستان سخن، ش۴۵، پاییز ۱۳۹۸.
 4. «بررسی رمان گذری به هند اثر فورستر از منظر فمنیسم پسااستعمار»، احمد شیرخانی، مطالعات شبه قاره، ش۳۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 5. «پیش افتادن فرم از محتوا: نقد و فرانقدی بر کتاب طریق بسمل شدن»، مهدی ابراهیمی لامع، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش۷و۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 6. «ریخت­شناسی قصه­های تقدیر، تمتی و تیزتن از افسانه­های مردم ایران با الگوی پراپ»، ذوالفقار علامی و حدیث احمدی، پژوهشنامه ادبیات داستانی، ش۲۶، بهار ۱۳۹۸.
 7. «کهن الگوی فردیت در رمان چهل سالگی با رویکرد کهن­الگویی، اسطوره­ای»، غلامعلی فلاح و شیرین میرشاه ولد، ادب فارسی، ش۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
 8. «ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیاخاتون با رویکرد به زندگی مولوی»، مصطفی گرجی و آیدا چهرقانی، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش۶، تابستان ۱۳۹۸.
 
 1. شعر
 1. «کار نیما نه هنوز است تمام ۱ و ۲ : نقد و بررسی کتاب نوای کاروان؛ دفتر دوم از اشعار منتشرنشده نیمایوشیج»، مهدی علیائی مقدم، بخارا، ش ۱۳۲، مرداد و شهریور ۱۳۹۸ و ش ۱۳۳، مهر و آبان ۱۳۹۸.
 2. «گفتمان آشوب در نظام بی­گوشی: نقدی بر گوش درد قرن چهاردهم هجری براساس خوانشی پست مدرن»، مهشاد شهبازی، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش۵، بهار ۱۳۹۸.
 
 1.  ادبیات عربی
 1. «تأملی بر کتاب مغنی­الأریب فی تهذیب مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب»، جواد آسه، آینه پژوهش، ش ۱۷۷، مرداد و شهریور ۱۳۹۸.
 2. «چگونه صاحب همتان را تنبه می کنند؟، به مناسبت نشر کتاب دیگر درباره آبشخورهای سرایش­ها و نگرش های متنبی»، جویا جهانبخش، آینه پژوهش،ش۱۷۶، خرداد و تیر ۱۳۹۸.
 3. «نقد و بررسی فرهنگ معاصر عربی فارسی»، عبدالنبی قیم، فرهنگ­نویسی، ش ۱۵، ۱۳۹۸.
 
 1.  تاریخ و جغرافیا
 1. «انتحال از خود و به محاق رفتن شیرازه: بررسی و نقد کتاب زن ایرانی در گذار از سنت به مدرن»، ساره عسگری، نقد کتاب علوم انسانی، شماره ۵، بهار ۱۳۹۸.
 2. «بررسی و نقد ترجمه کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر»، حامد وحدتی نسب، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸.
 3. «بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان­شناسی دوران پیش از تاریخ (ج۱)»، کوروش روستایی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸.
 4. «بررسی و نقد کتاب مطالعات موزه (اصول و مبانی)»، بهروز افخمی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸.
 5. «تاریخ­نگاری درباره زنان در ایران؛ مطالعه موردی: نقد و بررسی کتاب زن در ایران عصر مغول از شیرین بیانی»، سارا موسوی، تاریخ نو، ش۲۷، تابستان ۱۳۹۸.
 6. «در گیر و دار فرم: بررسی و نقد کتاب روش پژوهش در تاریخ شناسی»، سیاوش شوهانی، نقد کتاب علوم انسانی، شماره ۵، بهار ۱۳۹۸.
 7. «فراز و فرود یک جزیره»، رجبعلی مختارپور، جهان کتاب، ش۳۹۵و۳۶۰، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸.
 8. «کرمانشاه، شهر شگرف ماه»، محمود ظریفیان، جهان کتاب، ش۳۶۳-۳۶۱، خرداد و مرداد ۱۳۹۸.
 9. «ملاحظاتی درباره تاریخ تاریخنگاری در دوران قاجاریه و پهلوی اول»، امین آریان­راد، ثانیه، ش۱۱-۱۳، مهر و آذر ۱۳۹۸.
 10. «نقد محتوا و ترجمه کتاب باستان­شناسی آسیای مرکزی، از پارینه­سنگی تا عصر آهن»، محمد قمری فتیده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸.
 11. «نقد و بررسی درآمدی بر آیین زرتشتی»، شاهین آریامنش و رضا مهرآفرین، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸.
 12. «نقد و تحلیل کتاب ری؛ از زمان پیدایش تا حمله مغولان»، جواد نیستانی و محسنم سعادتی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸.
 13. «نقدی بر کتاب باستان­شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی»، سرور خراشادی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸.
 14. «نقدی بر کتاب مقدمه­ای بر ژنتیک باستان­شناسی»، جواد حسین­زاده ساداتی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸.
 
 
 1. کودک و نوجوان
 1. «چگونه کتاب تصویری ماهیتی درون ذهنی دارد؟ نگاهی به کتاب سیاه و سفید»، سولماز خواجه­وند، نقد کتاب کودک و نوجوان، ش۲۲، تابستان ۱۳۹۸.
 2. «کارکرد سفر در داستان­های فانتاستیک ایرانی براساس رمان کنسرو غول»، سکینه عباسی و معصومه میرابوطالبی، مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، ش ۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۸.