اخبار مقالات برگزیده و شایسته تقدیر هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب
 

کلیات و اطلاع رسانی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریه تقسیم در منطق ارسطویی»، مصطفی همدانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۲، اردیبهشت ۱۳۹۸.
فلسفه، کلام و عرفان
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل.ژورست»، محمد مهدی اردبیلی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۷، مهر ۱۳۹۸.
دین
الف) قرآن و حدیث

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«تحلیل و نقد رویکرد گزاره­ای به وحی قرآنی»، محمد عرب­ صالحی و محمد قیوم عرفانی، قبسات، ش۹۳، پاییز ۱۳۹۸.
ب) فقه و حقوق
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران­ ها»، محمدمهدی الشریف و سید محسن قائم فرد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۸.
علوم اجتماعی
الف) علوم اجتماعی

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«نقد و بررسی کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن»، سیاوش قلی­ پور و همایون مرادخانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۰، دی ۱۳۹۸.
ب) علوم سیاسی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:
«عدالت هویتی و اقلیت­ های فرهنگی: نقد و بررسی کتاب شهروندی چند فرهنگی اثر ویل کیملیکا»، شهاب دلیلی و مجتبی مقصودی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۷، مهر ۱۳۹۸.
ج) اقتصاد
در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایسته تقدیر شناخته شد:
  1. «جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشه ماکس وبر»، ابراهیم توفیق، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۰، دی ۱۳۹۸.
  2. «نقد کتاب اقتصاد فقیر»، سید حسین میرجلیلی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۹، آذر ۱۳۹۸.

زبان و زبان شناسی 
الف) زبان انگلیسی

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:  
«بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی»، مصطفی حسینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۸.هنر
 
ب) زبان فارسی
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:  
«نقد و بررسی غلط ننویسیم»، فرهاد قربان­ زاده، فرهنگ­ نویسی، ش۱۴، بهار ۱۳۹۸.
ج) زبان شناسی
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:  
«درباره زبان آدم: نقد و بررسی کتاب زبان آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت»، رضا امینی، پژوهش­ های زبان­ شناسی تطبیقی، ش۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
هنر
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:  
«عکاسی به مثابه عملی تئاتری: تحلیل و بررسی کتاب صحنه ­آرایی در عکاسی»، محمد خدادادی مترجم ­زاده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۵، مرداد ۱۳۹۸.
ادبیات فارسی 
الف) نقد ادبی

در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد:
  1. «الزامات شرح متن با نگاهی به روایت غلامحسین دینانی از غزلیات شمس»، رحمان مشتاق مهر، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۳، خرداد ۱۳۹۸.
  2. «سرگشتگی نشانه­ ها: نگاهی به نشانه معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی»، داود عمارتی مقدم، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۳، خرداد ۱۳۹۸.

ب) متون کهن
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«بازخوانی ویراست حدیقه سنائی به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی»، وحید عیدگاه طرقبه ­ای، کهن نامه ادب فارسی، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
ادبیات داستانی 
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیا خاتون با رویکرد به زندگی مولوی»، مصطفی گرجی و آیدا چهرقانی، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش۶، تابستان ۱۳۹۸.
شعر 
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«کار نیما نه هنوز است تمام ۱ و ۲ : نقد و بررسی کتاب نوای کاروان؛ دفتر دوم از اشعار منتشرنشده نیمایوشیج»، مهدی علیائی مقدم، بخارا، ش ۱۳۲، مرداد و شهریور ۱۳۹۸ و ش ۱۳۳، مهر و آبان ۱۳۹۸.
ادبیات عربی 
در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:  
«نقد و بررسی فرهنگ معاصر عربی- فارسی»، عبدالنبی قیم، فرهنگ ­نویسی، ش ۱۵، ۱۳۹۸.
تاریخ و جغرافیا
الف) تاریخ

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«در گیر و دار فرم: بررسی و نقد کتاب روش پژوهش در تاریخ شناسی»، سیاوش شوهانی، نقد کتاب علوم انسانی، شماره ۵، بهار ۱۳۹۸.
 ب) باستان شناسی 
در این حوزه یک اثر برگزیده  شناخته شد:
«نقدی بر کتاب مقدمه­ ای بر ژنتیک باستان­ شناسی»، جواد حسین ­زاده ساداتی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸.
کودک و نوجوان
در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:
«کارکرد سفر در داستان­ های فانتاستیک ایرانی براساس رمان کنسرو غول»، سکینه عباسی و معصومه میرابوطالبی، مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، ش ۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
بخش جنبی (دفاع مقدس): 
در این بخش دو شخصیت شایسته تقدیر شناخته شدند:
  1. عبداله ولی پور: برای تألیف مقاله «نقد و بررسی کتاب جریان شناسی شعر دفاع مقدس»، منتشر شده در نشریه جامع دفاع مقدس، ش۴، تابستان ۱۳۹۶.
  2. رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی: به پاس سال­ ها اهتمام در معرفی و بررسی آثار مربوط به حوزۀ ادبیات دفاع مقدس و مقولۀ جنگ