هفدهمین دورهمقالات برگزیده و شایسته قدردانی


کلیات و اطلاع رسانی (برگزیده)
 


«نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریه تقسیم در منطق ارسطویی»، مصطفی همدانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۲، اردیبهشت ۱۳۹۸.  pdf مقاله


فلسفه، کلام و عرفان (شایسته تقدیر)
 


«هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل.ژورست»، محمد مهدی اردبیلی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۷، مهر ۱۳۹۸. pdf مقاله
 


دین -  قرآن و حدیث  (شایسته تقدیر)
 


«تحلیل و نقد رویکرد گزاره­ای به وحی قرآنی»، محمد عرب­ صالحی و محمد قیوم عرفانی، قبسات، ش۹۳، پاییز ۱۳۹۸. pdf مقاله
 


دین – فقه و حقوق  (برگزیده)
 


«نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران­ ها»، محمدمهدی الشریف و سید محسن قائم فرد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۸.  pdf مقاله
 


علوم اجتماعی (شایسته تقدیر)
 


«نقد و بررسی کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن»، سیاوش قلی­ پور و همایون مرادخانی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۱۰، دی ۱۳۹۸. pdf مقاله
 

علوم اجتماعی - علوم سیاسی  (شایسته تقدیر)
 

«عدالت هویتی و اقلیت­ های فرهنگی: نقد و بررسی کتاب شهروندی چند فرهنگی اثر ویل کیملیکا»، شهاب دلیلی و مجتبی مقصودی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۷، مهر ۱۳۹۸. pdf مقاله


علوم اجتماعی- اقتصاد (شایسته تقدیر)
 

۱. «جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشه ماکس وبر»، ابراهیم توفیق، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۰، دی ۱۳۹۸. pdf مقاله


۲. «نقد کتاب اقتصاد فقیر»، سید حسین میرجلیلی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۹، آذر ۱۳۹۸. pdf مقاله


زبان و زبان شناسی - زبان انگلیسی (شایسته تقدیر)
 

«بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی»، مصطفی حسینی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۸. pdf مقاله
 

زبان و زبان شناسی - زبان فارسی (برگزیده)
 

«نقد و بررسی غلط ننویسیم»، فرهاد قربان­ زاده، فرهنگ­ نویسی، ش۱۴، بهار ۱۳۹۸. pdf مقاله


زبان و زبان شناسی - زبان شناسی (شایسته تقدیر)
 

«درباره زبان آدم: نقد و بررسی کتاب زبان آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت»، رضا امینی، پژوهش­ های زبان ­شناسی تطبیقی، ش۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۸. pdf مقاله
 

هنر (شایسته تقدیر)
 

«عکاسی به مثابه عملی تئاتری: تحلیل و بررسی کتاب صحنه ­آرایی در عکاسی»، محمد خدادادی مترجم ­زاده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۵، مرداد ۱۳۹۸. pdf مقاله
 


ادبیات فارسی نقد ادبی (برگزیده)
 


«الزامات شرح متن با نگاهی به روایت غلامحسین دینانی از غزلیات شمس»، رحمان مشتاق مهر، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۳، خرداد ۱۳۹۸. pdf مقاله
 

«سرگشتگی نشانه­ ها: نگاهی به نشانه معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی»، داود عمارتی مقدم، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۳، خرداد ۱۳۹۸. pdf
مقالهادبیات فارسی-  متون کهن (برگزیده)
 


«بازخوانی ویراست حدیقه سنائی به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی»، وحید عیدگاه طرقبه ­ای، کهن نامه ادب فارسی، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸. pdf مقاله
 

ادبیات داستانی (برگزیده)
 

«ملت عشق یا دولت هوس: بررسی و تحلیل رمان ملت عشق و کیمیاخاتون با رویکرد به زندگی مولوی»، مصطفی گرجی و آیدا چهرقانی، نقد کتاب ادبیات و هنر، ش۶، تابستان ۱۳۹۸. pdf مقاله
 

شعر (برگزیده)
 

«کار نیما نه هنوز است تمام ۱ و ۲ : نقد و بررسی کتاب نوای کاروان؛ دفتر دوم از اشعار منتشرنشده نیمایوشیج»، مهدی علیائی مقدم، بخارا، ش ۱۳۲، مرداد و شهریور ۱۳۹۸ و ش ۱۳۳، مهر و آبان ۱۳۹۸. pdf مقاله
 

ادبیات عربی (شایسته تقدیر)
 

«نقد و بررسی فرهنگ معاصر عربی- فارسی»، عبدالنبی قیم، فرهنگ ­نویسی، ش ۱۵، ۱۳۹۸. pdf مقاله
 


تاریخ و جغرافیا- تاریخ  (برگزیده)
 


«در گیر و دار فرم: بررسی و نقد کتاب روش پژوهش در تاریخ شناسی»، سیاوش شوهانی، نقد کتاب علوم انسانی، شماره ۵، بهار ۱۳۹۸. pdf مقاله
 


تاریخ و جغرافیا- باستان شناسی (برگزیده)
 


«نقدی بر کتاب مقدمه­ ای بر ژنتیک باستان­ شناسی»، جواد حسین­ زاده ساداتی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش ۴، تیر ۱۳۹۸. pdf مقاله
 

کودک و نوجوان (برگزیده)
 

«کارکرد سفر در داستان­ های فانتاستیک ایرانی براساس رمان کنسرو غول»، سکینه عباسی و معصومه میرابوطالبی، مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، ش ۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۸. pdf مقاله
 

بخش جنبی- دفاع مقدس (شایسته تقدیر )
 

«نقد و بررسی کتاب جریان شناسی شعر دفاع مقدس»، عبدالله ولی پور، فصلنامه جامع دفاع مقدس، ش۴، تابستان ۱۳۹۶.  pdf مقاله