بخش جنبی جشنواره دوازدهممنتقد جوان

AWT IMAGE  راستی­پور، مسعود (1365 ـ )


دانش­آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.گزیده نقدها

 • «نقدی بر داستان رستم و سهراب»، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال 1، شماره 2، تابستان 1394،
 • «باده سپندانی». فرهنگ‌نویسی، شماره 8، 1393،
 • «معرّفی و نقد دیوان منجیک ترمذی»، کتاب ماه ادبیات، شماره 68 (پیاپی 182)، آذر 1391،
 • «بررسی انتقادی غزل‌های سنایی»، کتاب ماه ادبیات، شماره 69 (پیاپی 183)، دی 1391،
 • «بررسی انتقادی دیوان اشعار شهاب‌الدین عمعق بخارایی»، کتاب ماه ادبیات، شماره 70 (پیاپی 184)، بهمن 1391،
 • «بررسی متن‌شناسی دست‌نوشت کلّیات سنایی، متعلّق به کتابخانه عمومی کابل». در: اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن‌پژوهی، نسخه‌شناسی و فهرست‌نگاری)، به کوشش سیّد محمّدحسین حکیم، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1394،
 • بررسی انتحالات ادبی راوندی، با همکاری شهرام آزادیان، ادب فارسی، شماره 2، پاییز و زمستان 1388،
 • فهرست­نگاری به روش المعجم المفهرس لالفاظ، معارف، شماره 69، آذر و اسفند 1388.


گزیده آثار

 • نگارش مدخل­های «حیرت جهنجهانوی»، «داکا» (مشترکاً با علی نویدی ملاطی)، «ذخیره الخوانین»، «روضه السلاطین» و «زبیده صدیقی»، دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه‌قارّه، فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
 • تعریف‌نگاری برای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بجهت فرهنگ جامع زبان فارسی (زیر نظر دکتر علی‌اشرف صادقی)،
 • نگارش مدخل‌های: «آذرخش»، «آرام»، «آرزو»، «آزادی»، «آزادی چه چیز است؟»، «آزادی شرق»، «آشفته»، «آشور»، «آموزگار»، «آئین اسلام»، «اخبار روز»، «اخبار مهمّ امروزه»، «اطلاعات بین‌المللی»، و ...، دانشنامه مطبوعات، به سرپرستی محمدجعفر محمدزاده،
 • ویراستاری تاریخ اولاد تیمور از تواریخ ملوک و انبیاء، جعفربن محمدبن حسن حسینی، مقدمه و تصحیح عباس زریاب خوئی. قم: مورّخ، 1393،
 • ویراستاری تحقیق در احوال و آثار ابن‌شهاب یزدی، مهدی بیانی، قم: مورّخ، 1393،
 • ویراستاری نامه‌های محمّد قزوینی به محمّدعلی فروغی و عباس اقبال آشتیانی، با مقدمه احمد مهدوی دامغانی، به کوشش ایرج افشار، نادر مطّلبی کاشانی، تهران: طهوری، 1394،
 • ـ ویراستاری مجلّدهایی از دو مجموعه مشاهیر نشر کتاب ایران و مشاهیر کتاب­شناسی معاصر ایران، زیر نظر سیّد فرید قاسمی، مؤسّسه خانه کتاب،
 • تحقیق «الکافیه فی العروض و الصنعه و القافیه»، نگاشته نجاتی نیشابوری (سده 7 ـ 8)، تحقیق مسعود راستی‌پور. در: نذر عارف (جشن‌نامه دکتر عارف نوشاهی)، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1391.