نویسندگان جشنواره دوازدهمعلی صفری آق قلعه

 AWT IMAGE  صفری آق قلعه، علی (1357 ـ )


پژوهشگر حوزه  میراث کهن و نسخه­شناسی.کارنامک

 • همکاری با مرکز پژوهشی میراث مکتوب،
 • شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1387،
 • برگزیده بخش جوان جشنواره فارابی،
 • برگزیده نهمین دوره همایش حامیان نسخ خطّی، 1388،
 • سخنرانی باعنوان: «راهکارهای پیشنهادی برای طبقه‌بندی قلم‌های اسلامی با معرّفی دو نمونه از قلم‌های مورداستفاده در نسخه‌های خطّی فارسی»، سمینار نسخه‌شناسی فارسی، اتریش، (1387).

گزیده آثار

 • پژوهش و نگارش نسخه‌شناخت (پژوهشنامه نسخه‌شناسی نسخ خطّی فارسی)، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1390،
 • تصحیح گیهان‌شناخت، حسن بن علی بن محمّد قطّان مروزی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390،
 • تصحیح رساله جلدسازی (طیّاری جلد)، سروده سیّدیوسف حسین، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1390،
 • مقدّمه کلمات قصار امام علی (ع) (چاپ عکسی دو مجموعه)، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب و مؤسّسه کتابخانه و موزه ملّی ملک، 1389،
 • تصحیح تحفه ­العراقین، خاقانی شروانی، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1387،
 • تصحیح «الرساله فی المطایبه»، ناشناس، گزارش میراث، پیاپی 37، بهمن و اسفند 1388،
 • نگارش و تصحیح رساله «ابتدای دولت خوارزمشاهیان و پایان کار سلطان محمّد خدابنده»، گزارش میراث، پیاپی 34، مرداد و شهریور 1388،
 • تصحیح رساله «وصیّت‌نامه خواجه نظام‌الملک طوسی»، گزارش میراث، پیاپی 27 ـ 28، آذر و دی 1387،
 • «اغراض ‌السّیاسه فی اعراض الریاسه و ارتباط آن با قراضه طبیعیّات»، گزارش میراث، پیاپی 10 ـ 11، تیر و مرداد 1386،
 • «اسم عَـلَـم»، گزارش میراث، مسلسل 13 و 14، مهر و آبان 1386،
 • «نسخه‌ای کهن‌تر از کهن‌ترین ترجمه نهج‌البلاغه»، گزارش میراث، پیاپی13 ـ 14، مهر و آبان 1386.