نویسندگان جشنواره دوازدهمسیّدمحمد تقی موحد ابطحی

AWT IMAGE  موحد ابطحی، سیّد محمد تقی (1352 ـ  )


دانش آموخته دکتری فلسفه علم و فناوری از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.کارنامک

 • قائم­مقام فصلنامه علمی پژوهشی روش­شناسی علوم انسانی،
 • عضو گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مجمع عالی حکمت اسلامی،
 • عضو کارگروه روش­شناسی علوم انسانی اسلامی شورای بررسی متون،
 • عضو گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی مؤسسه آموزش عالی حوزوی حکمت،
 • مدرس دروس فلسفه علم، فلسفه علوم انسانی، فلسفه فیزیک، علم دینی،
 • همکاری علمی با نشریات علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، دانشگاه اسلامی ذهن، سیاست علم و فناوری، جستارهای فلسفه دین، پژوهش­های علم و دین، تربیت اسلامی.

گزیده آثار

 • «ارزیابی راه­کارهای سه­گانه تولید علم دینی در دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی»، فصلنامه کتاب نقد، شماره 70، 1393.
 • «بازخوانی تحول علوم انسانی و تولید علم دینی در نظام فکری فرهنگستان علوم اسلامی، بر مبنای الگوی جنگ تمدن­ها»، مجموعه مقالات همایش تحول علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1391،
 • «ادله مخالفین علم دینی»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 20، زمستان 1391،
 • «انحلال مسأله علم دینی، از دیدگاه آیت­الله جوادی آملی»، فصلنامه ذهن، 1391 و مجموعه مقالات کنگره بین­المللی علوم انسانی اسلامی، اردیبهشت 1391،
 • «تکنولوژی و فرهنگ، بررسی تطبیقی دیدگاه پایا و میرباقری»، فصلنامه روش­شناسی علوم انسانی، زمستان 1391،
 • «دفاعی از رویکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود»، فصلنامه پژوهش­های علم و دین، شماره 5، بهار 1391،
 • «ارزیابی مدل تأسیسی علم دینی دکتر باقری»، فصلنامه مطالعات معرفتی، شماره 53، زمستان 1391،
 • «اراده­گرایی، مبنایی برای علم دینی»، مجموعه مقالات همایش، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1390 و معرفت کلامی، شماره 4، زمستان 1389،
 • «برنامه توسعه به مثابه تکنولوژی اجتماعی، رویکردی فلسفی»، فصلنامه روش­شناسی علوم انسانی، شماره 65، پاییز و زمستان 1389،
 • «تحلیلی جامعه­شناختی از علت تداوم رویکرد پوزیتویستی به علم و عدم شکل­گیری علم دینی در ایران»، فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، شماره 2، پاییز و زمستان 1388.