نویسندگان جشنواره دوازدهمحمید عطائی نظری

AWT IMAGE  عطائی نظری، حمید (1362 ـ ) 


دانش­آموخته حوزه علمیه اصفهان و دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی.کارنامک

 • استادیار و عضو هیئت علمی فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،     
 • عضو شورای نشر پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان،
 • سرپرست و ویراستار مجموعه «مطالعات ایرانی ـ اسلامی» در انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان،
 • تدریس در حوزه و دانشگاه.

گزیده آثار

 • فیّاض لاهیجی و اندیشه‌های کلامی او، قم: انتشارات دانشگاه معارف، 1392،
 • تصحیح انتقادی رساله الکلمه الطیّبه تألیف فیّاض لاهیجی، تهران: انتشارات انجمن حکمت و فلسفه، 1391،
 • فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی، بر بنیاد آثار فیّاض لاهیجی، تهران: انتشارات انجمن حکمت و فلسفه، 1391،
 • تصحیح و تعلیق رساله الباب المفتوح إلی ما قیل فی النفس و الروح، علامه زین­الدین بیاضی عاملی، قم: انتشارات کتابخانه علاّمه مجلسی، 1389،
 • «تطوّر برهان صدّیقین در کلام فلسفی امامیّه از نصیرالدین طوسی تا نصیرالدین کاشی»، مجله شناخت، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1، پیاپی 72، بهار و تابستان 1394،
 • «نقدی بر ویراست نااستوار رساله اثبات العقل المجرّد نصیرالدین طوسی و برخی از شروح آن»، فصلنامه نقد کتاب میراث، شماره 5، بهار 1394،
 • «نقدی بر تصحیحی نامرضی از نهایه العقول فخرالدین رازی»، فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام، ش 1 ـ 2، بهار و تابستان 1393،
 • «لزوم توجّه به نقش هم­خانوادگی متون در تصحیح آثار کلامی (نظری بر طبعی نامطبوع از کتابِ الذخیره سَیّد مرتَضی)»، گزارش میراث، شماره 61 ـ 62، آذر و اسفند 1392.
 • «ملاک‌ها و ویژگی‌های مکتب کلام فلسفی در شیعه»، مجله اندیشه دینی، دانشگاه شیراز، دوره دوازدهم، شماره 3، پاییز 1391،
 • «نقش فیّاض لاهیجی در فلسفی­شدن کلام شیعه»، مجله اندیشه نوین دینی، دانشگاه معارف، 1390.