نویسندگان جشنواره دوازدهمراضیه مظفری

  AWT IMAGE  مظفری، راضیه (1361 ـ )


دانش­آموخته دکتری الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران.کارنامک

 • دارای مجوز تدریس دروس تفسیر موضوعی قرآن و نهج البلاغه از معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها،
 • تدریس درس تفسیر موضوعی قرآن کریم در دانشگاه فرهنگیان استان تهران،
 •  تدریس در دانشگاه فرهنگیان قم پردیس حضرت معصومه (س)،
 • تألیف ده­ها مقاله در حوزه علوم و معارف اسلامی.

گزیده آثار 

 • حدیث آرزومندی در آیینه قرآن و روایات، قم: دفتر نشر معارف، 1392،
 • آرمانشهر پارسایان با تأکید بر مختصات نظام جهانی در عصر ظهور از منظر قرآن کریم، (در دست چاپ)،
 • «بازخوانی آرزوهای بازدارنده از فرهنگ متعالی در قرآن کریم»، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، با همکاری رضی بهابادی،
 • «نظام الگودهی و راهکارهای دستیابی به آرزوها از منظر قرآن کریم»، فصلنامه مطالعات تفسیری، با همکاری حسین مظفری،
 • «آرزوهای بازدارنده از نظر قرآن و عرفان­های نوظهور»، فصلنامه پژوهش­های اجتماعی اسلامی، با همکاری حسین مظفری و سجاد سلامت،
 • «تأثیر تمایلات و آرزوهای سازنده بر تعلیم و تربیت از منظر قرآن و روایات»، همایش کشوری علم دینی و دین علمی به صورت پوستر، با همکاری صادق اکبری،
 • «نقش استاد در نهادینه­سازی و تحول نظام ارزشی دانش­آموزان و دانشجویان»، همایش کشوری علم دینی و دین علمی به صورت پوستر، با همکاری صادق اکبری،
 • «تحلیل انتقادی ضوابط وضع شناسی از دیدگاه عمرفلاته در حوزه نص بر ولایت» با راهنمایی عبدالهادی فقهی­زاده، (در دست چاپ)،
 • «اثبات معاد به مقتضای فطرت» (در دست چاپ).