نویسندگان جشنواره دوازدهممحمد راسخ مهند

 AWT IMAGE  راسخ مهند، محمد (1352 ـ )


دانش­آموخته دکتری زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.کارنامک

 • استاد زبان­شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان،
 • عضو هیئت تحریریه مجلات پژوهش­های زبانی و پژوهش­های زبان­شناسی تطبیقی،
 • دبیر علمی همایش زبان­شناسی نقش­گرا،
 • سخنرانی در بیش از سی همایش علمی ملی و بین­المللی،
 • اخذ بورس تحقیقاتی از موسسه فون هومبولت آلمان در دانشگاه هامبورگ،
 • مدیر گروه زبان­شناسی و معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا،
 • تألیف بیش از 30 مقاله و 40 نقد و معرفی کتاب در مجلات داخلی و خارجی.

گزیده آثار

 • فرهنگ توصیفی نحو، تهران: علمی، 1393،
 • فرهنگ توصیفی مکاتب زبان­شناسی، تهران: انتشارات علمی، 1393،
 • زبان­شناسی شناختی، نظریه­ها و مفاهیم، تهران: سازمان سمت، 1389،
 • گفتارهایی در نحو، تهران: مرکز، 1388،
 • «بررسی ویژگی­های تمیز در زبان فارسی»، نامه فرهنگستان، شماره 27،
 • «توصیف افعال مرکب پی بستی و شیوه ضبط آنها در فرهنگ­های فارسی»، نشریه فرهنگ­نویسی، شماره 1،
 • «ساخت ناگذرا در فارسی»، زبان و زبان­شناسی، شماره 5،
 • «مفعول­نمایی افتراقی در زبان­های ایرانی»، گویش­شناسی، ویژه­نامه نامه فرهنگستان، شماره 6،
 • «معرفگی و نکرگی در زبان فارسی»، مجله دستور، شماره 5.