نویسندگان جشنواره دوازدهمسیمین دخت گودرزی

 AWT IMAGE  گودرزی، سیمین­دخت (1353 ـ )


دانش­آموخته کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان­های باستانی، دانشگاه علامه طباطبایی.کارنامک

 • نویسنده و مترجم در مجله ادبی آزما و نشریه پارسه (متعلق به میراث فرهنگی ایران)،
 • نویسنده و تهیه­کننده ویدئوهای آموزشی در زمینه فرهنگ و زبان­های باستانی در سایت ادبی سخن،
 • تدریس زبان و ادبیات فارسی در مقطع دبیرستان،
 • همکاری با بخش فرهنگ­نویسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی،
 • مترجم روزنامه همشهری در صفحه میراث فرهنگی و گردشگری جهان،
 • همکاری با پژوهشگاه دکتر رواقی وابسته به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی،
 • همکاری با بنیاد صادق هدایت برای برگزاری مسابقات داستان­نویسی.

گزیده آثار

 • پژوهشگری به نام صادق هدایت، نشر الکترونیک مانا کتاب، 1394،
 • «دو راهی فرهنگ ایران باستان و زبان­های باستانی»، مجموعه مقالات نخستین هم­اندیشی زبان­های کهن ایرانی، مهر 1392،
 • «نقد و بررسی تطبیقی ترجمه­های کارنامه اردشیر بر پایه ترجمه صادق هدایت»، مجله مطالعات ایرانی، شماره 24، پاییز و زمستان 1392.
 • «درباره ایران­شناسی»، کتاب ماه ادبیات، پاییز 1390،
 • ترجمه «آخرین دیدار با گابو»، مجله آزما، شماره 105،
 • ترجمه «مطالعه در خطر»، مجله آزما، شماره 106،
 • ترجمه «پاز، خدای فرهنگی مکزیک»، مجله آزما، شماره 107،
 • ترجمه «مکان و بی­مکانی در ادبیات داستانی»، مجله آزما، شماره 110،
 • گفتگو با دکتر مهدی سمایی با عنوان «زبان مخفی، افکار پنهان در پشت واژه­ها»، مجله آزما، شماره 111،
 • ترجمه «ژان کوکتو، در یک پوزیتو»، مجله آزما، شماره 111،
 • ترجمه انگلیسی نقشه گردشگری تهران، سازمان فرهنگی شهرداری.