نویسندگان جشنواره دوازدهمحسن سالاری

 AWT IMAGE  سالاری، حسن (1355ـ)


دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از دانشگاه تهران.کارنامک

 • مدیر داخلی مجله‌ی رشد آموزش زیست‌شناسی،
 • عضو شورای برنامه‌ریزی مجله‌ رشد نوجوان و رشد آموزش راهنمایی،
 • داور پنجمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد و جشنواره کتاب‌های کودک و نوجوان کانون پرورش فکری،
 • مدیر گروه علوم انتشارات مدرسه،
 • عضو شورای غیرداستانی و شورای بررسی کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
 • عضو گروه داوری غیرداستان کمیته‌ی جوایز شورای کتاب کودک،
 • عضور وابسته‌ی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی،
 • برگزاری کارگاه های نگارش علمی-آموزشی ویژه نویسندگان کتاب‌های درسی ایران و افغانستان و ...،
 • برگزیده ده ها جشنواره از جمله جوایز جشنواره کتاب‌ سال دانشجویی، سه دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ، سه دوره جایزه کتاب فصل، جایزه قلم پرنده‌ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چند دوره جشنواره‌ کتاب‌های آموزشی رشد.


گزیده آثار

 • درباره‌ی انرژی بحث کنیم (انرژی خورشید، انرژی باد)، تهران:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ،1393
 • مجموعه30 جلدی دانشوران دیروز و امروز (ترجمه و نگارش)، محراب قلم،  1392- 1394،
 • در کلاس درس کاشانی (نگارش زیر نظر یونس کرامتی)، تهران:انتشارات مدرسه ،1392،
 • مجموعه‌ی آشنایی با منظومه‌ی خورشیدی (ترجمه)، تهران:انتشارات مدرسه ،1392،
 • در کلاس درس خوارزمی (نگارش زیر نظر یونس کرامتی)، تهران:انتشارات مدرسه، 1391،
 • صدویک پرسش ‌و پاسخ درباره پزشکان بزرگ (زیر نظر یونس کرامتی)، تهران:محراب قلم، 1391،
 • صد دانشمند ایران و اسلام (پژوهش و نگارش زیر نظر یونس کرامتی)، تهران:محراب قلم، 1390،
 • دانشنامه تصویری نوآموز (ترجمه و بازپرداخت)، تهران:نشر افق، 1388،
 • مجموعه تاریخ علم برای نوجوانان (علم در یونان باستان، چین باستان، روم باستان، بین‌النهرین، مصر باستان و در اسلام)، تهران: محراب قلم، 1388،
 • دانشنامه موضوعی علوم (جلدهای گیاهان، آغازیان و ژنتیک)، تهران:انتشارات فاطمی، 1388،
 • دانش پیشینیان (ترجمه و بازپرداخت)، تهران:انتشارات مدرسه، 1388،
 • فرهنگنامه نوجوان: کلید دانش (ترجمه، نگارش و سرپرستی)، تهران:انتشارات طلایی، 1385،
 • شبیه‌سازی انسان (معرفی فن‌آوری شبیه‌سازی و بررسی جنبه‌های دینی و اخلاقی آن). تهران:نشر حکیمان، 1381.