نویسندگان جشنواره دوازدهمپروین بابایی

   AWT IMAGE   بابایی، پروین (1359ـ )


دانش آموخته دکتری هنر اسلامی دانشگاه هنر تبریز.



کارنامک

 • شرکت در بیست و ششمین جشنواره بین­المللی تئاتر فجر، بهمن 1386،
 • شرکت در جشنواره بین­المللی تئاتر روهر آلمان- شهریور 1387،
 • شرکت در سومین نمایشگاه بین­المللی ماشین­آلات و محصولات نساجی و چرم در یزد- خرداد 1387،
 • شرکت در نوزدهمین جشنواره تئاتر مناطق کشور در شهرکرد- آذر 1386،
 • همکاری با سازمان صدا و سیمای تبریز،
 • تألیف ده ها مقاله در عرصه هنر.

گزیده آثار

 • «خوانش اسطوره­ای- آیینی مُد»، کتاب ماه هنر، اردیبهشت 1393،
 • «مفاهیم تطبیقی چشم در اساطیر، ادبیات و فرهنگ عامه ایران»، کتاب ماه هنر،  فروردین 1393،
 • «ترامتنیت در رمان سفیدبرفی نوشته دونالد بارتلمی»،  سایت انسان­شناسی و فرهنگ- 6 مهر 1393،
 • «رویکردهای نقاشی معاصر در کردستان عراق»،  سایت انسان­شناسی و فرهنگ، 29 مهر 1393،
 • «جایگاه آبنما در معماری داخلی سنتی ایران»،  سومین همایش ملی معماری و دکوراسیون داخلی-اسفند 1392،
 • «معرفی و نقد کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران»،  فصلنامه نقد کتاب هنر، شماره و43، پاییز 1393،
 • «بررسی عوامل تأثیرگذار بر شکل­گیری سبک پوشاک ایرانی»، فصلنامه فرهنگ مردم، شماره 38و39، زمستان 1393.