نویسندگان جشنواره دوازدهمسعید لیان

    AWT IMAGE  لیان، سعید (1357 ـ)


دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی.کارنامک

  • همکاری با گروه «فرهنگ فارسی» مرکز نشر دانشگاهی، 1380- 1383 ،
  • ویراستار مجله «نامه‌ی بهارستان»، 1388 - 1392 ،
  • عضو گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
  • پژوهشگر متون کهن و مؤلف مقالات متعدد در عرصه ادبیات.


گزیده آثار

  • «ضرورت توجه به صورت های شکسته در فرهنگ های فارسی»، فرهنگ‌نویسی، شماره 1، 1386،
  • «نکال یا زگال؟: نقد نظر دکتر علی رواقی در تصحیح بیتی از حافظ»، کتاب ماه ادبیات، شماره 132، 1387،
  • «تقریباً تاریخچه‌ همه چیز»، جهان کتاب، ش258 و 259، برگزیده جشنواره نقد کتاب در بخش علوم و فنون، 1389،
  • « بررسی و نقد غزل‌های سعدی»، آینه میراث، ضمیمه‌ 36، 1393.