نویسندگان جشنواره دوازدهممحمد گودرزی

 AWT IMAGE   گودرزی، محمد (1344ـ )


دانش­آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه لرستان.کارنامک

 • مدیر خبر در کمیته جنگ روانی قرارگاه رمضان (مرکز جنگ­های نامنظم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، 1365،
 • خبرنگار و کارشناس امور خبری در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، 1371،
 • نویسنده و تهیه­کننده برنامه­های رادیویی در صدا و سیمای مرکز لرستان، 1371 ـ 1373،
 • سرگروه تاریخ آموزش و پرورش بروجرد، 1375 ـ 1377 و 1382 ـ 1385،
 • مدیر امور اجرایی فصلنامه صدای زاگرس در بروجرد، 1381 ـ 1388،
 • مدیرعامل انجمن خیّرین کتابخانه­ساز شهرستان بروجرد، از دی 1392،
 • کارشناس فرهنگی و عضو انجمن کتابخانه­های عمومی شهرستان بروجرد، از تیر 1393،
 • کارشناس فرهنگی و عضو کمیته نهضت مطالعات مفید شهرستان بروجرد، از تیر 1393.


گزیده آثار

 • ویراستاری، نگارشِ مقدمه و همکاری در تألیف گشت و گذاری در گلشن شعر فارسی، تهران: اساطیر، 1392،
 • پژوهش و تحقیق: مطالعاتی در تاریخ سیاسی، اجتماعی بروجرد با تکیه بر فعالیت­های روزنامه­نگاری از آغاز تا کودتای 28 مرداد 1332 (در دست چاپ)،
 • تصحیح، تبویب، نگارش مقدمه: دفتر شعر  و خاطرات احسان بروجردی (در دست چاپ).
 • «رقابت­های انتخاباتی مجلس هفدهم و روزنامه­نگاری سیاسی ـ مطالعه موردی: بروجرد»، (با همکاری روح­اله بهرامی)، مجموعه مقالات چهارمین نشست تخصصی تاریخ مجلس، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، پاییز 1394،
 • «سقاخانه­های بروجرد»، فصلنامه برای فردا، پاییز 1393،
 • «کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان، مطالعه موردی درس دهم و یازدهم»، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، پاییز و زمستان 1393،
 • «روزنامه بیضاء»، فصلنامه تخصصی مطبوعات ایران، شماره 2 ـ 3، بهار و تابستان 1392،
 • «نمایندگان مشروطه­خواه، مقایسه آماری نمایندگان مجلس شورای ملّی در دوره­های 14 تا 17 با دوران­های پیش و بعد آن»، با همکاری روح­اله بهرامی، مجموعه مقالات سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، تابستان 1392،
 • «تاجر روناسی و نخستین روزنامه در بروجرد (با همکاری مشترک دکتر روح­اله بهرامی)»، مجله علمی تخصصی تاریخ ایران و اسلام، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1388،
 • «چگونگی علاقه­مندسازی دانش­آموزان به درس تاریخ معاصر ایران»، فصلنامه رشد آموزش تاریخ، شماره 22، بهار 1385،
 • «یادبود آزادی، یادنامه سیدجمال­الدین واعظ اصفهانی»، فصلنامه صدای زاگرس، شماره 3 ـ 4، تابستان 1382،
 • «اختر، نخستین روزنامه فارسی­زبان چاپ خارج از ایران»، کیهان اندیشه، شماره 40، بهمن و اسفند 1371،
 • «نگاهی به  کتاب تاریخ جراید و مجلات فارسی»، کیهان فرهنگی،  شماره 11، بهمن 1365.